fbpx
08/10/2018 Waner Bro ປ່ອຍຕົວຢ່າງ Aquaman

Waner Bro ປ່ອຍຕົວຢ່າງ Aquaman


ນັບຖອຍຫຼັງອີກພຽງ 2 ເດືອນ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ພົບກັບຍອດມະນຸດໃຕ້ບາດານ Aquaman. ເຊິ່ງໃນງານ New York Comic Con  Warner Bros ກໍໄດ້ປ່ອຍທີເດັດຕົວຢ່າງ Aquaman ທີ່ມີຄວາມຍາວ 5 ນາທີ.

ເຊິ່ງໃນຕົວຢ່າງສະບັບນີ້ກໍເລີ່ມມີການເປີດເຜີຍເຖິງຕົ້ນກຳນເນີດຂອງ Aquaman ຫຼື Arthur Curry ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນເຝົ້າປະພາຄານ ແລະ ລາຊີນີແຫ່ງ Atlantean.

ອາເທີ ຕ້ອງເດີນທາງຮ່ວມກັບ ມີຣາ ເພື່ອຕາມຫາຕີສູນໃນຕຳນານ ເພື່ອຮວບຮວມອານາຈັກຄືນໃໝ່. ແນ່ນອນຕ້ອງພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆນາໆ ທັງ ໂອມ ລາຊາແຫ່ງ ແອັດແລນທິສ ແລະ ແບຼກແມັນທາ ຫຸ່ນຍົນຊຸດເກາະ.

ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊຸດເກາະໃໝ່ສີທອງຂອງ ອາຄວາແມນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຮືຮາພໍສົມຄວນ

Aquaman ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຍອດມະນຸດຂອງ DCEU (DC Extended Universe)ຜົນງານກຳກັບຂອງ James Wan ເຈົ້າຂອງຜົນງານ Furious 7 ແລະ The Conjuring 1-2. ຈາກຕົວຢ່າງແລ້ວ Aquaman ຄົງຈະກູ້ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງ DC ຄືນມາໄດ້ດີພໍໆກັບ Wonder Woman

Aquaman ຈະເຂົ້າສາຍໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018 ນີ້

ອ້າງອີງຈາກ Beartai.com ແລະ Theverge.com


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.