08/10/2018 Waner Bro ປ່ອຍຕົວຢ່າງ Aquaman

Waner Bro ປ່ອຍຕົວຢ່າງ Aquaman

Spread the love

ນັບຖອຍຫຼັງອີກພຽງ 2 ເດືອນ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ພົບກັບຍອດມະນຸດໃຕ້ບາດານ Aquaman. ເຊິ່ງໃນງານ New York Comic Con  Warner Bros ກໍໄດ້ປ່ອຍທີເດັດຕົວຢ່າງ Aquaman ທີ່ມີຄວາມຍາວ 5 ນາທີ.

ເຊິ່ງໃນຕົວຢ່າງສະບັບນີ້ກໍເລີ່ມມີການເປີດເຜີຍເຖິງຕົ້ນກຳນເນີດຂອງ Aquaman ຫຼື Arthur Curry ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນເຝົ້າປະພາຄານ ແລະ ລາຊີນີແຫ່ງ Atlantean.

ອາເທີ ຕ້ອງເດີນທາງຮ່ວມກັບ ມີຣາ ເພື່ອຕາມຫາຕີສູນໃນຕຳນານ ເພື່ອຮວບຮວມອານາຈັກຄືນໃໝ່. ແນ່ນອນຕ້ອງພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆນາໆ ທັງ ໂອມ ລາຊາແຫ່ງ ແອັດແລນທິສ ແລະ ແບຼກແມັນທາ ຫຸ່ນຍົນຊຸດເກາະ.

ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊຸດເກາະໃໝ່ສີທອງຂອງ ອາຄວາແມນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຮືຮາພໍສົມຄວນ

Aquaman ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຍອດມະນຸດຂອງ DCEU (DC Extended Universe)ຜົນງານກຳກັບຂອງ James Wan ເຈົ້າຂອງຜົນງານ Furious 7 ແລະ The Conjuring 1-2. ຈາກຕົວຢ່າງແລ້ວ Aquaman ຄົງຈະກູ້ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງ DC ຄືນມາໄດ້ດີພໍໆກັບ Wonder Woman

Aquaman ຈະເຂົ້າສາຍໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018 ນີ້

ອ້າງອີງຈາກ Beartai.com ແລະ Theverge.com


Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.