fbpx
25/07/2019 ເປັນອາສາມີຜົນດີຕໍ່ການສະມັກວຽກແນວໃດ?

ເປັນອາສາມີຜົນດີຕໍ່ການສະມັກວຽກແນວໃດ?


ຈາກບົດຄວາມ 8 ຂໍ້ດີຈາກການເປັນອາສາສະມັກ ທີ່ຈະພັກດັນຊີວິດທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກງານອາສາ ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມພູນປະສົບການ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜົນດີຕໍ່ການສະມັກວຽກ ຖືວ່າທ່ານມາຖືກທາງແລ້ວ ພະຍາຍາມຕໍ່ໄປ ສ້າງປະສົບການ ແລະ ສາຍສຳພັນທີ່ດີໄວ້ ເພື່ອມື້ໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມັນ.

ວຽກງານອາສານັ້ນບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະແຕ່ໃນງານໃຫຍ່ໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີບາງອົງກອນ ບາງບໍລິສັດເພິ່ນກໍປະກາດຮັບອາສາສະມັກເຊັ່ນກັນ ຄ້າຍໆກັບການເຂົ້າໄປລອງວຽກ ຫຼື ໄປເຝິກງານ. ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູນປະສົບການ ແລະ ຮູ້ຈັກຄົນຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນຂຶ້ນ.

ຜົນດີຕໍ່ໃບຊີວະປະຫວັດ

ວຽກອາສາເປັນວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນເງິນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າເປັນວຽກທີ່ງ່າຍ ເພາະຫຼາຍໆຄັ້ງວຽກອາສານັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການເຝິກອົບຮົມທັກສະພິເສດບາງຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານໄປເປັນອາສາກູ້ໄພ ກໍຕ້ອງເຝິກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ເປັນອາສາງານແລ່ນມາຣາທອນ ກໍຕ້ອງມີການເຝິກອົບຮົມໃນວຽກງານທີ່ເຮົາຖືກມອບໝາຍເປັນຕົ້ນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວໃນວຽກງານອາສາ ກໍເທົ່າກັບວ່າທ່ານໄດ້ນຳຄວາມສາມາດຂອງທ່ານອອກມາບໍລິການສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໜ້າຢູ່ຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ໃບຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານ ເພາະເຂົາຈະພິຈາລະນາປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານວ່າເຄີຍຜ່ານງານຫຍັງມາແດ່

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະມັກວຽກງຽກການຕະຫຼາດ ແລ້ວທ່ານເຄີຍເປັນອາສາຝ່າຍປະສານງານ ຫຼື ຝ່າຍປະຊາສຳພັນໃນງານໃດໜຶ່ງ ເຂົາກໍຈະເຫັນວ່າທ່ານເຄີຍຜ່ານງານແບບນີ້ມາກ່ອນ. ໂດຍສະເພາະຜູ່ໃດທີ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອາສາເລື້ອຍໆ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຂົາມີພາວະຄວາມເປັນຜູ່ນຳສູງຫຼາຍ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີວິໄສທັດທີ່ດີ.

ທັງໝົດນັ້ນເຂົາເບິ່ງຜ່ານໃບຊີວະປະຫວັດຕອນທີ່ເຮົາສະມັກງານ, ເຫັນບໍ່ວ່າເປັນອາສາສະມັກນັ້ນ ສຳຄັນຕໍ່ໃບຊີວະປະຫວັດເຮົາພຽງໃດ.

ຜົນທີ່ຕໍ່ການສຳພາດງານ

ໃນການທີ່ເຂົ້າເປັນອາສາຫຼາຍໆງານນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ພົບປະຜູ່ຄົນຫຼາກຫຼາຍ ທັງຜູ່ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເຊິ່ງອາດຈະມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັນບາງຄັ້ງຄາວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວິໄສທັດຂອງຜູ່ທີ່ເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເກັບກ່ຽວມາເປັນປະສົບການ.

ເມື່ອເຮົາພົບຄົນຫຼາຍ ເຮົາມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ ມີວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກ ສະນັ້ນເວລາສຳພາດງານເຮົາກໍຈະມີການຕອບຄຳຖາມທີ່ຕົງປະເດັນ ຫຼື ກ້າຕອບ ບໍ່ຂ້ອງບໍ່ຄາ. ແບບວ່າຖາມປຸບ ຕອບປັບໄດ້ທັນທີ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ເຮົາພົບຄົນຫຼາຍນັ້ນລະ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າສະແດງອອກທາງດ້ານຄວາມຄິດ ອອກມາເປັນຄຳເວົ້າ.

ແຕ່ຖ້າວ່າໄປເປັນອາສາແລ້ວຢູ່ແຕ່ນຳກຸ່ມນຳແກ້ງ ບໍ່ຍອມໄປພົບປະຜູ່ທີ່ຊົງຄຸນະວຸດທິ ທ່ານກໍຈະບໍ່ໄດ້ບົດຮຽນເລົ່ານັ້ນມາໄດ໋ ເນື່ອງຈາກທ່ານໝົກໂຕຢູ່ແຕ່ໃນກຸ່ມແກ້ງຂອງທ່ານ ບໍ່ຍອມອອກໄປພົບໂລກໃໝ່ໆ ຄົນໃໝ່ໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກໍຍັງຢູ່ຈຸດເກົ່າ ເຖິງວ່າຈະຮ່ວມງານອາສາຫຼາຍພຽງໃດກໍຕາມ.

ຜົນດີຕໍ່ສາຍສຳພັນ

ດັ່ງທີ່ບອກໃນຫົວຂໍ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນຄືເຮົາຈະພົບປະຜູ່ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດພົບກັບຄົນທີ່ດັງໆ ຫຼື ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ອາດຈະພົບກັບເນັດໄອດໍ້ຫຼາຍໆທ່ານ.

ສະນັ້ນ, ຈົ່ງໃຊ້ໂອກາດນີ້ໄຄ່ວຄວ້າເອົາຊະ ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບເຂົາເລົ່ານັ້ນໄວ້ ເນື່ອງຈາກມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄປສຳພາດງານໃນບໍລິສັດຂອງຜູ່ທີ່ບັນຍາຍໃນງານທີ່ເຮົາໄປເປັນອາສາ ແລ້ວສົມມຸດວ່າລາວຈື່ທ່ານໄດ້ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ວຽກກໍຈະສູງຂຶ້ນ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້

ການເປັນອາສາທີ່ດີນັ້ນຕ້ອງເປັນອາສາມາຈາກໃນ ບໍ່ແມ່ນໄປນຳໝູ່. ໜີວຽກເຮືອນວຽກຊານ ແລ້ວໄປຊ່ວຍວຽກດ້ານນອກ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຖືກຄືກັນ.

ຜົນທີ່ໄດ້ແທ້ໆຈາກວຽກອາສາແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນຜູ່ໃຫ້, ໄດ້ຮັບວິໄສທັດໃໝ່, ເປີດໂລກະທັດຂອງເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສ້າງສາຍສຳພັນ Connection ທີ່ດີໄວ້ ກັບບັນດາຜູ່ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງໆ ຫຼື ຜູ່ຊົງຄຸນະວຸທິຕ່າງໆ ເພື່ອອະນາຄົດເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສບາລະມີຂອງເຂົາກໍເປັນໄດ້.

 


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.