fbpx
04/07/2019 ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ

ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ


ສາວງາມແຫ່ງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ ແລ້ວຫັນມາໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມກັບໂຄງການ Trash Idol.

ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງດັງທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກເຊັ່ນ ບໍ່ໄດ້ເກັ່ງຄືເຈົ້າ ແລະ ເຈັບບໍ່ຈຳ ເປັນທັງນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງ ແລະ ພິທີກອນໃນງານສຳຄັນຕ່າງຂອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ງານສຳຄັນຂອງຊາດຫຼາຍງານ.

ຕຸລີ່ບອກວ່າ

🙋 ຕຸລີ່ ເລີ່ມແລ້ວເດີ້ ທຸກຄົນເລີ່ມແລ້ວບໍ່ ???? 😊
😊 “ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາປະຕິບັດເລື້ອຍໆ ຈະກາຍເປັນນິໄສ”

ແມ່ຄ້າຖາມ: ນາງ ເອົາກັບມາໃສ່ແນມຂາວຈະໄປກິນຢູ່ໃສ?
ຕອບ: ເອົາໄປກິນຢູ່ບ້ານແຕ່ບໍ່ຢາກໃຊ້ກ່ອງໂຟມ 😊💚

🙋 TRASH idol, Luang Prabang 💚🌎

ປຼາສຕິກທີ່ເຮົານຳໃຊ້ກັນທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີກວ່າຈະຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໝົດ ແຖມຍັງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັດເລັກສັດນ້ອຍ ແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ສວຍງາມນຳອີກ.

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຫັນມາໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຖົງປຼາສຕິກ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປຼາສຕິກທຸກຊະນິດ ເລີ່ມຈາກບໍ່ຮັບຖົງ ແລະ ຖົງຜ້າເວລາໄປຈ່າຍຕະຫຼາດ.

ສາວຕຸລີ່ເລີ່ມແລ້ວ ແລ້ວທ່ານເດ?

 

ຮູບພາບ ຈາກ https://web.facebook.com/toulybidalack

https://web.facebook.com/trashidolluangprabang/

 

ບໍ່ພາດຂໍ້ມູນຈາກພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ສະມັກ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.