fbpx
15/11/2018 Yoshitaka-Sakurada-never-use-computer-yaklao

ລັດຖະມົນຕີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber ຂອງຍີ່ປຸນ ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

ການເປັນປະເດັນໃຫຍ່ໃນໂລກອອນລາຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂອງໂລກ ເມື່ອທ່ານ Yoshitaka Sakurada ລັດຖະມົນຕີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີມາມາກ່ອນ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ USB ແມ່ນຫຍັງ

Read more