fbpx
21/08/2019 ຊາຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ອັນດັບ 1 ໃນງານແຂ່ງຂັນຊາສາກົນ 2019

ຊາຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ອັນດັບ 1 ໃນງານແຂ່ງຂັນຊາສາກົນ 2019

ເປັນດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ຊາຜົ້ງສາລີ ເປັນຊາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນປະເທດລາວເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາຢ່າງຍາວນານ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2019 ກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊະນະເລີດ ອັນດັບ 1 ໃນງານແຂ່ງຂັນ ຊາສາກົນ 2019 ທີ່ ຮົງກົງ.

Read more