fbpx
10/01/2019 slow-internet-turtle

ເປັນຫຍັງຕ້ອງຈຳກັດຄວາມໄວເນັດຊິມ ທັງທີ່ສະມັກແບບບໍ່ຈຳກັດ

ເປັນຫຍັງເວລາເຮົາສະມັກແພັກເກຈຕ້ອງມີແບບຈຳກັດດາຕາ ແລະ ແບບບໍ່ຈຳກັດດາຕາ ແຕ່ໄປຈຳກັດຄວາມໄວແທນ ທັງທີ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມອອກຈະລວຍ ຄືບໍ່ເຮັດເນັດໃຫ້ມັນແຮງໆເລີຍ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້ ມັນຊິຂາດທຶນປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ?

Read more