fbpx
22/09/2018 Huawei ແຈກພາວເວີແບ້ງ ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ນອນຖ້າຊື້ iPhone Xs ທີ່ ສິງກະໂປ “ເພາະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີສິ່ງນີ້”

Huawei ແຈກພາວເວີແບ້ງ ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ນອນຖ້າຊື້ iPhone Xs ທີ່ ສິງກະໂປ “ເພາະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີສິ່ງນີ້”

ນີ້ເປັນການຕະຫຼາດທີ່ດີອີກແບບໜຶ່ງ ໃນການເລີ່ມຈຳໜ່າຍ iPhone Xs / Xs Max ທີ່ສິງກະໂປ ເຊິ່ງກໍມີຄົນມານອນລໍຖ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໜ້າ Apple Store ໂດຍພົບເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສວມເສື້ອ Huawei ເລາະແຈກສິ່ງຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມານອນລໍຖ້າຊື້ iPhone. ສິ່ງທີ່ແຈກນັ້ນແມ່ນ ພາວເວີແບ້ງ ຄວາມຈຸ 1,000 mAh ແບບ Super Charge ໃນລາຄາ 98 ດອລລາສິງກະໂປ ພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມເທິງກ່ອງທີ່ລະບຸວ່າ Here is a power bank. You’ll need it. ນີ້ຄືພາວເວີແບ້ງ ເພາະທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ພາວເວີແບ້ງທີ່ເຮັດມາແຈກຄັ້ງນີ້ມີຈຳນວນ 2,000 ອັນຕາມການຢືນຢັນຂອງໂຕແທນຈຳໜ່າຍ Huawei. ສາເຫດການແຈກຄັ້ງນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າຍ້ອນຫຍັງ ແຕ່ຄົງຈະເປັນການຕອກຢໍ້າຈຸດອ່ອນຂອງ iPhone ເລື່ອງຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການໃຊ້ງານ. ທີ່ມາ: https://mothership.sg/2018/09/huawei-troll-apple/  

Read more