fbpx
14/05/2019 Whatsapp ຖືກແຮັກ

Whatsapp ຖືກແຮັກໄດ້ດ້ວຍພຽງການໂທ – ໃຫ້ອັບເດດດ່ວນ!

ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Whatsapp ທັງໃນ Android ແລະ iOS ໃຫ້ອັບເດດເວີຊັ້ນໃໝ່ໂດຍດ່ວນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຮັກເພື່ອໃຊ້ໂທລະສັບເປັນເຄື່ອງສອດແນມຈາກ Malware ທີ່ຊື່ວ່າ Pegasus. Whatsapp ເປັນແອັບແຊດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງເປັນອັນດັບໜຶ່ງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2019 ສຳນັກຂ່າວ Financial Times ຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ Whatsapp ຖືກໂຈມຕີຈາກ Malware ທີ່ສ້າງໂດຍ Israeli ໃນກຸ່ມບໍລິສັດ NSO. ການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການໂທ (Voice call) ເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງຄຳສັ່ງເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງຂອງເຫຍື່ອ ເຖິງແມ່ນວ່າເຫຍື່ອບໍ່ຮັບສາຍ. ເຊິ່ງເຫຍື່ອທີ່ຖືກໂຈດີເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນທະນາຍຄວາມໃນປະເທດອັງກິດ. Malware ທີ່ຊື່ວ່າ Pegasus ນີ້ຖືກຂາຍຈາກໜ່ວຍງານຂ່າວກອງ ເຊິ່ງສາມາດສອດແນມສຽງ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບັນທຶກສຽງຈາກການໂທ ລວມເຖິງການບັນວິດີໂອພ້ອມ. ເຖິງຕອນນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າມີເຫຍື່ອຈັກຄົນແລ້ວທີ່ຖືກໂຈມຕີ ແຕ່ທາງບໍລິສັດກໍອອກມາຍອມຮັບ ແລະ ອອກອັບເດດໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. Whatsapp ຍັງອອກມາລະດົມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດເວີຊັ້ນລ້າສຸດ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການລ້າສຸດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລູກຫຼິ້ນໃໝ່ໆ ແຖມຍັງປອດໄພອີກ. […]

Read more