fbpx
17/07/2018 Galaxy Note 9 ໂຕເປັນໆ ໃນມືຂອງປະທານໃຫຍ່ Samsung

Galaxy Note 9 ໂຕເປັນໆ ໃນມືຂອງປະທານໃຫຍ່ Samsung

ຕາມຂ່າວທີ່ຜ່ານມາວ່າຈະມີການເປີດໂຕ Samsung Galaxy Note 9 ໃນເດືອນສິງຫານີ້ (ອ່ານຂ່າວ ເປີດໂຕ Note 9 ) ແຕ່ທາງຊໍາຊຸງເອງກໍພະຍາຍາມປິດຂ່າວນີ້ຢູ່ວ່າໃນມື້ເປີດໂຕນັ້ນຈະມີຜະລິດພັນຫຍັງແດ່.

Read more