fbpx
10/01/2019 dangue-fever-laos

ໄຂ້ຍຸງລາຍຈະກັບມາລະບາດໃນປີ 2019 – ມາຮູ້ຈັກກັບໄຂ້ຍຸງລາຍ ວິທີຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນ

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ໄຂ້ເລືອດອອກ ເປັນໄຂ້ທີ່ມີພາຫະຈາກຍຸງລາຍໂຕແມ່ ດູດກິນເລືອດຄົນ ແລ້ວປ່ອຍຈຸລະໂລກ ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ Den1, Den2, Den3 ແລະ Den4

Read more