fbpx
10/11/2018 Fossil ເປີດໂຕ Sport Smartwatch

Fossil ເປີດໂຕ Sport Smartwatch

Fossil ເປີດໂຕ Sport Smartwatch ທີ່ມີຂຸມພະລັງຈາກ Snapdragon 3100 ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການ
Wear OS ໂຕໃໝ່ຂອງ Google ໃນລາຄາ $255 ມີສີເທົາ, ບົວ, ແດງ, ຟ້າ, ຂຽວ ແລະ ດຳ ໃຫ້ເລືອກ

Read more