fbpx
21/10/2018 ຢ່າໂທກັບເບີແປກ

ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ເຂົາຈະແຮັກຂໍ້ມູນ, ດູເງິນ ແລະ ໂທລະສັບເພ

ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ແມ່ນແທ້ບໍ່? ທີ່ເບີແປກໂທມາຢ່າໂທກັບ ເຂົາຈະແຮັກຂໍ້ມູນ, ດູດເງິນເຮົາ, ໂທລະສັບເພ, ເບີຜີ ລຸງໂອ້ດອອກມາອະທິບາຍເລື່ອງເບີແປກໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລຸງໂອ້ດໄດ້ປຶກສາຜູ້ຮູ້ແລ້ວອອກມາເຮັດຄິບສັ້ນອະທິບາຍ ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງ ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ດັ່ງນີ້ ເຫດການທີ່ເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ Phonefraud, Mobilefraud, Wangirifraud (ໂທຊ໊ອດ) Wangirifraud ເປັນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ໂທຊ໊ອດ ແລ້ວໃຫ້ເຍື່ອໂທກັບ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເກັບເງິນຄ່າໂທຈາກເຍື່ອ ເຊິ່ງກຳລັງເປັນທີ່ແຕກຕື່ນກັນໃນສັງຄົມລາວປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະບັນດາເພຈຕ່າງໆກໍພະຍາຍາມຈະປຸກປັ່ນກະແສເພື່ອຈະໃຫ້ ເພຈຂອງຕົນເອງດັງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະໂພສຫຼືແຊຫຍັງອອກໄປ.(ຊ່າງໄຮ້ຈັນຍາບັນເຫຼືອເກີນ) ຂະບວນການເຮັດວຽກມີດັ່ງນີ້ 1. ພວກບໍ່ຫວັງດີຕັ້ງຕົນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບ ແລ້ວຕັ້ງອັດຕາຄ່າໂທຂ້າມແດນ ໂດຍເກັບຈາກຜູ້ໂທ 2. ພວກມັນໃຫ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດສຸ່ມໂທອອກຫາເຍື່ອ ພໍໂທຕິດກໍຈະວາງສາຍ(ໂທຊ໊ອດ) 3. ເມື່ອເຍື່ອໂທກັບ ກໍຈະເກັບເງິນຈາກຜູ້ໂທທັນທີ (ເສຍຄ່າໂທ) 4. ເຍື່ອເສຍເງິນ ພວກມັນໄດ້ເງິນ ວິທີປ້ອງກັນແມ່ນ ຕັ້ງສະຕິ, ບໍ່ຮັບສາຍ, ບໍ່ໂທກັບເບີແປກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊັ່ນເວັບ yaklao.com ອິອິ (ຂາຍຂອງ) ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງໄດ້ທີ່ຄິບຂອງລຸງໂອ້ດ  ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ເພຈລຸງໂອ້ດ  ຮູບປະກອບຈາກ […]

Read more