fbpx
10/11/2018 ບໍ່ມີການດູດຂໍ້ມູນຈາກເກມ OMG ດັ່ງທີ່ຂ່າວລືໄດ້ກ່າວໄວ້

ບໍ່ມີການດູດຂໍ້ມູນຈາກເກມ OMG ດັ່ງທີ່ຂ່າວລືໄດ້ກ່າວໄວ້

ອ້າງອີງຈາກເວັບໜຶ່ງທີ່ລະບຸຫົວຂໍ້ວ່າ ລະວັງຖືກເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກແອັບທວາຍນິໄສ ຈາກຊື່ເຟສບຸກ ເພິ່ນບອກວ່າແອັບນີ້ມີການດູດເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ອີເມວ, ເບີໂທ ລວມໄປເຖິງຂໍ້ມູນການເງິນ ເຊິ່ງອາດຖືກນຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານັ້ນໄປແອບອ້າງເຮັດແນວອື່ນໄດ້. ແຕ່…ແຕ່…ແຕ່… ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແອັບນີ້ເປັນປະເພດ Instant Game ເຊິ່ງເປັນລະບົບໃໝ່ຂອງ Facebook ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ຫຼິ້ນເກມໄດ້ທັນທີ ໃນຕອນເລີ່ມເກມລະບົບຈະຂໍອານຸມັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ພຽງແຕ່ກົດເຂົ້າເກມກໍຈະໄດ້ສິດນັ້ນທັນທີ. ບັນດາຂໍ້ມູນເລົ່ານັ້ນເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານແທ້ພື້ນຖານວ່າ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ Public ຢູ່ແລ້ວ. ບໍ່ຕ້ອງຂໍສິດຫຍັງກໍເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເພາະເອງກໍໂພສມັນຢູ່ໜ້າ Facebook ເປັນປະຈຳ ບັນດາສິດນັ້ນກໍປະກອບໄປດ້ວຍ ຊື່, ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫິ້ຼນເກມດຽວກັນ ແລະ ສິດໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເພື່ອນ, ພາສາ, Timezone, Timeline link ເຫັນບໍ່ວ່າເຮົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພວກນີ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ. Messenger payments status ບໍ່ແມ່ນບັນຊີທະນາຄານ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານໃດໆທັງນັ້ນ ແຕ່ເປັນການກວດສອບສະຖານະການຊຳລະເງິນຜ່ານທາງ Facebook Payments ເຊິ່ງຈະລາຍງານຜົນ ເມື່ອເຮົາທຳການຂໍຊື້ໄອເຕັມໃນເກມ In-Game Purchase ມີໝົດທຸກເກມອັນນີ້ນະ ເຊິ່ງລະບົບນີ້ບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍການຈ່າຍເງິນໄດ້ ລະບົບ Instant […]

Read more