fbpx
10/08/2019 6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ

ບາງຄັ້ງການໄປທ່ອງທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນມັນກໍໜ້າລຳຄານເຫຼືອເກີນ…. ຕ້ອງມາຖ້າກັນອາບນໍ້າ, ແຕ່ງໜ້າທາປາກ, ເຂົ້າຄິວຊື້ຂອງ Sale ອູ້… ອີກສາລະພັດ. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຢາກຈະແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນລອງທ່ຽວຄົນດຽວກັບ 6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ.

Read more