fbpx
12/07/2019 ຖວທ ແຈ້ງໃຫ້ທຸກໜ້າຂ່າວອອນລາຍ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເປັນທາງການ

ຖວທ ແຈ້ງໃຫ້ທຸກໜ້າຂ່າວອອນລາຍ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເປັນທາງການ

ຖືວ່າເປັນການປະກາດຄຳສັ່ງຂອງ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຫາກໍຈໍ້າກາໝາດໆມາ ໃຫ້ທຸກໆໜ້າຂ່າວອອນລາຍ ຈົ່ງສ້າງຕັ້ງເປັນທາງການ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົດໝາຍ.

Read more