fbpx
04/07/2019 ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ

ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ

ສາວງາມແຫ່ງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຕຸລີ່ ບິດາລັກ ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຖົງປຼາສຕິກ ແລ້ວຫັນມາໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມກັບໂຄງການ Trash Idol.

Read more