fbpx
28/10/2018 Business Insider

31 ປະເທດທີ່ມີການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຄຸ້ນຫູເຮົາມາດົນນານ ແລະ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ມ່ວນປານໃດ ເພາະຖ້າໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນັ້ນໝາຍເຖິງມີການໂກງກິນເງິນຂອງປະເທດ ຫຼື ກິນເງິນຂອງຊາດ ແທນທີ່ຈະນຳເງິນນັ້ນມາພັດທະນາປະເທດ ຊໍ້າພັດນຳໄປເປັນຂອງສ່ວນໂຕ. ອ້າງອີງຈາກເວັບໄຊ www.businessinsider.com ທີ່ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເຖິງບັນດາປະເທດທີ່ຖືກໃຫ້ຄະແນນຄວາມໂປ່ງໃສເລື່ອງການເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງເພິ່ນກໍຈັດອັນດັບມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ເບິ່ງເຖິງ 31​ປະເທດ. ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມີປະເທດໃດແດ່ ອັນດັບ 29 : ໄຕ້ຫວັນ, ກາຕ້າ ແລະ  ໂປຕູເກດ – 63 ຄະແນນ ອັນດັບ 28: ບາຮາມາ – 65 ຄະແນນ ອັນດັບ 26: ຊິລີ ແລະ ບູຖານ – 67 ຄະແນນ ອັນດັບ 25 : ບາບາໂດ – 68 ຄະແນນ ອັນດັບ 23: ອູຣຸກວາຍ ແລະ ຝຣັ່ງ – 70 […]

Read more