fbpx
25/12/2019 ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ


ມື້ນີ້ແອັດຈະນຳພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບຂໍ້ມູນເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບແຫຼ່ງໄຫຫີນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ. 

ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງທົ່ວສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2019 ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາກູ, ປະເທດອາແຊັກໄບຊານ. 

ຕາມຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຮູ້ວ່າປັດຈຸບັນ ມີແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນໃນທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງແລ້ວ ຈຳນວນ 59 ແຫງ ປະກອບມີ 

  • ໄຫຫີນ 2107 ໜ່ວຍ 
  • ມີຝາປິດໄຫຫີນ 207 ຝາ 
  • ກ້ອນຫີນໝາຍຂຸມສົບ 627 ກ້ອນ 

ໃນຈຳນວນ 59 ແຫ່ງນັ້ນ ມີ 11 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ (ສຳລັບລາຍລະອຽດບັນດາເງື່ອນໄຂນັ້ນແອັດຈະເອົາມາຝາກຕາມພາຍຫລັງ). ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນຂະນະນີ້ ແລະ ໃນໂພສນີ້ແອັດຈະແນະນຳແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນສອງແຫຼ່ງໃນ 11 ແຫຼ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນເປັນມໍລະດົກໂລກ ມາໃຫ້ແຟນເພຈຢາກເລົ່າໄດ້ຮູ້ຄື ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ 

ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນບ້ານຜາແກ້ວ ເຊິ່ງມີແຫຼ່ງໄຫຫີນ 2 ແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັນຄື: ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 12 ແລະ ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 52, ຕັ້ງຢູ່ຕາມສັນພູຂອງບ້ານຜາແກ້ວ, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ຕາມທາງເລກ 7 ໄປທາງເມືອງຄຳ ປະມານ 50 ກມ. 

ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເຂດບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 12

ປະກອບມີໄຫຫີນທີ່ຄວັດເຈາະສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄວັດເຈາະທັງໝົດ 32 ໜ່ວຍ ແລະ ຝາປິດໄຫຫີນ 6 ອັນຕາມການສັນນິຖານແລ້ວແຫຼ່ງໄຫຫີນ 12 ແມ່ນແຫຼ່ງຄວັດເຈາະໄຫຫີນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 52.  

ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 52

ປະກອບມີໄຫຫີນ ຈຳນວນ 404 ໜ່ວຍດ້ວຍຈຳນວນຂອງໜ່ວຍໄຫຫີນນີ້ເອງ ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງໄຫຫີນ 52 ບ້ານຜາແກ້ວ ເປັນແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ທັງເປັນແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ມີຝາປິດຫຼາຍກວ່າແຫຼ່ງອື່ນອີກເຖິງ 106 ຝາ ອີກດ້ວຍ.  

ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄຫຫີນ ບ້ານຜາແກ້ວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສຳລັບການເດີນທາງເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຊຽງຂວາງກ່ອນ, ເນື່ອງຈາກດ້ວຍເງື່ອນໄຂບາງປະການໃນການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ

(ສຳລັບລາຍລອຽດການເດີນທາງເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມນັ້ນແອັດຈະພະຍາຍາມມານຳສະເໜີຕື່ມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ). 

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ທ່ານ ປະຊາ ຍອດສະຫວັນ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.