fbpx
07/07/2019 ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ

ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ


ທົ່ງໄຫຫິນ ດິນແດນມະຫັດສະຈັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຫຍັກ ໄດ້ຖືກຮອງຮັບຈາກ UNESCO ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ນີ້ຄືພາບວິນາທີແຫ່ງຄວາມປະທັບໃຈ.

ຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງທີມງານທຸກຝ່າຍ ທັງໜ່ວຍງານພາກລັດ, ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ພະຍາຍາມພັກດັນໃຫ້ ທົ່ງໄຫຫີນ ທີແຂວງຊຽງຂວາງກາຍເປັນມໍລະດົກໂລກໃຫ້ໄດ້.

43rd World Heritage Committee meeting – Kamonrat Chayamarit
43rd World Heritage Committee meeting – Paxa Nyordsavanh

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາກູ, ສາທາລະນະລັດ ອາແຊັກໄບຊານ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2019 ໄດ້ຕົກລອງຮົງຮັບເອົາ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງໃຫ້ເປັນ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ.

Jars in Plain of Jar – Paxa Nyordsavanh

ຕະຫຼອດ 24 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນກາຍເປັນ ມໍລະດົກໂລກ ໃນທີ່ສຸດກໍມາເຖິງມື້ທີ່ທຸກຄົນລໍຖ້າ

People are cooperating in Plain of Jar site – Kamonrat Chayamarit

ວິນາທີແຫ່ງຄວາມສຳເລັດນັ້ນກໍມາເຖິງ ແລະ ຂໍຂອບໃຈທຸກຝ່າຍ ທຸກກຳລັງແຮງ ທຸກທຶນຮອນທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

Committee members congratulated and expressed their impression – Kamonrat Chayamarit

Now it is a World Heritage site which means it belongs to everyone and everyone of us shares responsibilities in helping each other protecting and conserving the site.  – Kamonrat Chayamarit

 

ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍກັນປັກຮັກສາ ແລະ  ອານຸລັກທົ່ງໄຫຫີນ ເພາະວ່າສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ກາຍເປັນ ມໍລະດົກໂລກ

 

ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ Facebook

https://web.facebook.com/kamonrat.chayamarit

https://web.facebook.com/paxa.nyordsavanh


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.