fbpx
03/10/2018 ກ້ອງ iPhone XS Max ໄດ້ທີ 2 ຈາກ DxO Mark

ກ້ອງ iPhone XS Max ໄດ້ທີ 2 ຈາກ DxO Mark


ເວັບໄຊ້ DxO Mark ໄດ້ປ່ອຍຣີວິວກ້ອງ iPhone XS Max ລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດຈາກຄ້າຍໝາກໂປ່ມແວ່ງ ດ້ວຍຄະແນນ 105 ນຳຫຼັງພຽງແຕ່ P20 ຈາກຄ້າຍຫົວຫວ້າຍ ທີ່ມີຄະແນນ 109. ຫ່າງກັນພຽງ 4 ຄະແນນເທົ່ານັ້ນ ສິວສຽດຫຍັງຂະໜາດນັ້ນ.

ເວັບໄຊ້ DxO Mark ໄດ້ທຳການທົດລອງກ້ອງຂອງ iPhone XS Max ທັງຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ ໃນສະພາບຕ່າງໆ ເຊິ່ງຜົນປະກົດວ່າມີພຽງເລື່ອງຂອງການໂຟກັສພາບເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄະແນນຮອດ 100 ແຕ່ກໍຖືວ່າດີຂຶ້ນຖ້າທຽບກັບ iphone X ລຸ້ນກ່ອນທີ່ເຮັດຄະແນນໄດ້ພຽງ 97 ຄະແນນ.

ສິ່ງທີ່ເດັ່ນມາໃນ iPhone XS Max ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຖ່າຍພາບແບບ HDR ທີ່ສາມາດບັນທຶກພາບຄັ້ງດຽວໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍບໍ່ມີອາການກະຕຸກ ຫຼື ຄ້າງໃນຄະແນນຖ່າຍຮູບ ເຊິ່ງເປັນຈຸດຂາຍທີ່ດີຂອງ iPhone

ສຳລັບພາບນິ້ງແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນໃນເລື່ອງການຊູມ ແລະ ໃນໂໝດຖ່າຍພາບບຸກຄົນກໍຖືວ່າມີການພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນລະດັບໜຶ່ງ ສາມາດແຍກຄົນອອກຈາກສາກຫຼັງໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກລະບົບໂຟກັສທີ່ ຖືກພັດທະນາໃໝ່

ສຳລັບພາບວີດີໂອແມ່ນຖືວ່າຍັງເປັນຈຸດອ່ອນຂອງ iPhone ມາແຕ່ໃດໃນເລື່ອງຂອງສົມດຸນສີເວລາຖ່າຍໃນສະພາວະແສງໜ້ອຍ ຫຼື ຖ່າຍໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແສງທຳມະຊາດ. ແຕ່ສຳລັບບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ຫຼື ໃຊ້ແສງທຳມະຊາດກໍຖືກວ່າເຮັດໄດ້ອອກມາດີພໍສົມຄວນເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ

ສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານຣີວິວສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ https://www.dxomark.com/apple-iphone-xs-max-review-flagship-imaging-power/


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.