fbpx
19/01/2019 Password ຖືກແຮັກ 773 ລ້ານບັນຊີ

Password ຖືກແຮັກ 773 ລ້ານບັນຊີ


ເປັນຂ່າວໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານເລີຍໃນ 2 ຄືນກ່ອນທີ່ລະຫັດຜ່ານຈຳນວນ 773 ລ້ານບັນຊີ ຖືກແຮັກ ແລະ ໂພສຂຶ້ນເວັບ ແລ້ວຖືກນຳໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໃນເວັບຂອງ Hacker ຖືວ່າເປັນການແຮັກບັນຊີຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼຸດອອກມານີ້ເອີ້ນວ່າ Collection #1 ທີ່ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນຂອງບັນຊີຕ່າງໆທີ່ຖືກແຮັກຈາກ 2000 ແຫ່ງມາລວມກັນໄວ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນທີ່ທາງ Hacker ເອງສາມາດເອົາຂໍ້ມູນເຮົາໄປເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ ຕາມໃຈເຂົາເລີຍ.

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

ກວດສອບວ່າອີເມວເຮົາຖືກແຮັກຫຼືບໍ່ ຜ່ານທາງເວັບ https://haveibeenpwned.com ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຖ້າຫາກຂຶ້ນຂໍ້ຄວາມວ່າ Good news — no pwnage found! ຖືວ່າອິເມວຂອງເຈົ້າຍັງປອດໄພ

ແຕ່ຖ້າຂຶ້ນຂໍ້ຄວາມວ່າ Oh no — pwned! ຖືວ່າເຈົ້າໂດນແລ້ວ ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ ກ່ອນທີ່ຈະສາຍເກີນໄປ

ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ

  1. ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໂດຍດ່ວນ ເຊິ່ງຖືວ່າພຽງພໍແລ້ວ
  2. ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຍາກແກ່ການຄາດເດົາ ແລະ ຖອດ ເຊັ່ນມີໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນໃຫຍ່ນ້ອຍ ປະສົມກັນໄປ
  3. ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະເວັບ
  4. ເປີດລະດົບ 2-Factor Authentication ຫຼື ລະບົບລະບຸໂຕຕົນແບບສອງຊັ້ນ (ລ໊ອກອິນສອງຊັ້ນຫັ້ນລະ)

ຮິບໄປກວດ ຖ້າໂດນກໍຮີບປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຊະ ແລ້ວເປີດລ໊ອກອິນສອງຊັ້ນ ລະຫັດຜ່ານແຕ່ລະອັນຕ້ອງຕ່າງກັນນຳ ຈື່ໄວ້ຊາວໂລກ

ທີ່ມາ: https://www.troyhunt.com/the-773-million-record-collection-1-data-reach/


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.