ຕົວຢ່າງ ໜັງໃໝ່ 4 ເລື່ອງຈາກ Wanner Brothers

By on
Spread the love

ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ໜັງ Wanner Brother ໄດ້ປ່ອຍຂອງ ໂດຍການລົງ ຕົວຢ່າງໜັງທັງ 4 ເລື່ອງ ໃນມື້ດຽວ

  1. Shazam
  2. Aquaman
  3. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
  4. Godzila: King of the Monsters

1. ເລິ່ມທີ່ໜັງເລື່ອງທຳອິດເລີຍ Shazam (ຊາແຊມ) ເປັນຮີໂຣ່ ຝັ່ງ DC ໂດຍພະເອກຈະເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຊື່ ບິລລີ່ ແບທສັນ ເດັກກຳພ້າ ທີ່ຖືກຄອບຄົວໜຶ່ງເກັບໄປລ້ຽງ ແຕ່ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງ ບິລລີ່ ໄດ້ຖືກເລືອກຈາກ ພໍ່ມົດຈຳສິນ ໃຫ້ໄດ້ພະລັງ ຊາແຊມ ມາ. ໂດຍຕອນປົກກະຕິ ລາວຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າລາວ ຮ້ອງ ຊາແຊມ!!! ອອກມາ ລາວຈະແປງຮ່າງທັນທີ. ໃນຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ເຫັນຕົວຮ້າຍຢ່າງເປັນທາງການ. ຄົງຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງວ່າຕົວຮ້າຍຈະແມ່ນ ແບັກ ອາດັມ ທີ່ຫຼຸດຈາກການ ປົດປ່ອຍພະລັງຂອງ ພໍ່ມົດ ຄືໃນ ຄອມມິກ ຫຼື ບໍ່. ໜັງມີ ກຳໜົດສາຍ 5 ເມສາ 2019.

2. ໜັງເລື່ອງທີ່ 2 ນີ້ ກະມາຈາກ DC ຄືກັນ ຊື່ໜັງວ່າ ອະຄວໍແມນ. ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ເບິ່ງ Justice League ກະຄົງຊິໄດ້ເຫັນ ຮີໂຣ່ ຕົວນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນໜັງດ່ຽວຂອງລາວ. ອາເທີ້ ເຄີຮີ່ ຫຼື ອະຄວໍແມນ ເປັນ ລູກຜະສົມ ໂດຍ ພໍ່ເປັນມະນຸດ ແຕ່ ແມ່ເປັນ ລາຊິນີ ຊາວແອດແລນຕິສ. ໂດຍພະເອກຂອງເຮົາຖືກຊາວແອດແລນຕິສ ຖິ້ມແຕ່ນ້ອຍ ແຕ່ແລ້ວເມື່ອ ຕອນ ອາເທີ້ ເຄີຮີ່ ເຕິບໃຫຍ່, ລາວຈະໄດ້ກັບບ້ານໃຕ້ທະເລເພື່ອສູ້ກັບ ນ້ອງຊາຍຕ່າງພໍ່ຂອງຕົວເອງເພື່ອຊິງບັງລັງແບບບໍ່ເຕັມໃຈ ຍ້ອນວ່າ ນ້ອງລາວຕ້ອງການປະກາດສົງຄາມກັບມະນຸດ ແລະນີ້ແມ່ນທາງດຽວທີ່ຈະຢຸດຍັ້ງ ນ້ອງຊາຍ. ໜັງມີ ກຳໜົດສາຍ 13 ທັນວາ 2018.

3. ໜັງເລື່ອງທີ່ 3 ຄື Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. ໜັງນີ້ກະເປັນພາກທີ່ 2 ແລ້ວ ໂດຍ ແຟນໄຊສ໌ ໜັງນີ້ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ Harry Potter ແຕ່ເລື່ອງລາວຈະເກິດກ່ອນ 70 ປີ ກ່ອນມີ ແຮຣີ່ ພອທເຕີ້. ໂດຍເນື້ອເລື່ອງພາກນີ້ເກິດໃນປີ 1927 ພຽງບໍ່ກີ່ເດືອນຫຼັງຈາກພາກໜຶ່ງ ທີ່ ນິວທ໌ ພະເອກຂອງເຮົາສາມາດຈັບ ກຣິນເດີວັລ ພໍ່ມົດສາດມຶດ ທີ່ເຄີຍເປັນ ສ່ຽວ ຂອງ ອັລບັສ ດັມເບິລດໍ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນອາຈານຂອງ ນິວທ໌. ແຕ່ ກຣິນເດີວັລ ສາມາດແຫກຄຸກອອກມາໄດ້. ມີຄົນດຽວທີ່ສາມາດຢຸດລາວໄດ້ກະຄື ອັລບັສ ດັມເບິລດໍ ຜູ້ທີ່ເປັນສ່ຽວຮັກຂອງລາວ. ແຕ່ ອັລບັສ ດັມເບິລດໍ ຕ້ອງການຮ່ວມມືກັບອະດີດລູກສິດຢ່າງ ນິວທ໌ ທີ່ເຄີຍຮັບມືກັບ ກຣິນເດີວັລ ມາກ່ອນ. ໃນຕົວຢ່າງໜັງເຮົາຈະເຫັນໄມ້ກາຍຍະສິດ ເອລເດີ້ ໃນຕຳນານແວບໆ ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສັດວິເສດອີກຫຼາຍຕົວໃນຕົວຢ່າງໃໝ່. ໜັງມີ ກຳໜົດສາຍ 16 ພະຈິກ 2018.

4. ມາເຖິງເລື່ອງສຸດທ້າຍແລ້ວກັບ Godzila: King of the Monsters. ເປິດຕຳນານສັດໄຄຈູຢ່າງເຕັມຮູບແບບຫຼັງຈາກພາກ 1 ເຮົາໄດ້ເຫັນໄຄຈູແຕ່ 2 ໂຕ. ແຕ່ພາກນີ້ມາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ໂດຍເນື້ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ມະນຸດ ແລະ ລາຊັນໄຄຈູ ຢ່າງ ກ໊ອດຊິລ່າ ຕ້ອງພົບ ສັດໄຄຈູຫຼາຍຕົວ ເຊັ່ນ ແມງກະເບື້ອຍັກ ມ໊ອດທຣ່າ, ນົກຍັກ ໂຣດັນ ແລະ ສັດຕູທີ່ແຂງແກ່ນຢ່າງ ມັງກອນ 3 ຫົວ ຄິງ ກິໂດຣ່າ. ກ໊ອດຊິລ່າ ເຮົາຈະສູ້ກັບ ໄຄຈູເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບໍ່ ກະຕ້ອງຖ້າເບິ່ງກັນໃນປີໜ້າ ໜັງມີ ກຳໜົດສາຍ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2019.


Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.