100 ປີ ມີຄັ້ງ ພະຈັນສີເລືອດ

By on

ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນຈາກເວັບ https://www.timeanddate.com/ ກ່ຽວກັບພະຈັນສີແດງໃນມື້ນີ້ໄດ້ບອກເຮົາຮູ້ວ່າ

ຄືນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ເວລາ 00:14 ໂມງ ຈະມີປະກາດການພະຈັນສີແດງ (ກົບກິນເດືອນ) ແລະ ຈະເປັນສີແດງຍາວໄປຈົນເຖິງເວລາ 03:21ໂມງ  ເຊິ່ງເປັນປະກົດການກົບກິນເດືອນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

ປະກົດການ ກົບກິນເດືອນ ເປັນປາກົດການທາງທຳມະຊາດທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ມເມືອດວງອາທິດ, ໂລກ ແລະ ດວງຈັນຢູ່ໃນແນວດຽວກັນ. ເບິ່ງຈາກພາບ

ດວງອາທິດ, ໂລກ ແລະ ດວງຈັນ ຢູ່ໃນແນວດຽວກັນ

 

ປາກົດການກົບກິນເດືອນທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຍາວນານທີ່ສຸດແມ່ນ 1ຊົ່ວໂມງ, 46ນາທີ ເມື່ອວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2000

ດາວອັງຄານ

ແຕ່ປີນີ້, ມີສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກໍຄືມີດາວອັງຄານໂຄຈອນມາເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດ ປະມານ 57.7 ລ້ານ ກິໂລແມັດ (ໃກ້ເນາະ) ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນດາວອັງຄານແຈ້ງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນມາ.

ດວງຈັນ ແລະ ດາວອັງຄານ

 

ສາເຫດທີ່ເປັນສີແດງ

ດວງຈັນກາຍເປັນສີແດງນັ້ນເພາະວ່າ ດວງອາທິດໄດ້ສ່ອງແສງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລ້ວເກີດເປັນມີແສງສີ ຟ້າ, ເຫຼືອງ, ແດງແຍກອອກມາ ເຊິ່ງບັນດາຊັ້ນແສງເຫຼົ່ານັ້ນເອີ້ນວ່າ Penumbra ແລະ Umbra. ສຳລັບປະກົດການພະຈັນສີເລືອດ ແລະ ດົນແບບນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງແມ່ນ ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2123 (ໂຫ….ດົນເລີຍ 100 ກວ່າປີ)

ຊັ້ນ Penumbra ແລະ Umbra

 

ເຊິ່ງແສງເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຈາກແສງຈາກດວງອາທິດສະທ້ອນໃສ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລ້ວເກີດມີການແຍກແສງອອກມາເປັນຊັ້ນໆ ເມື່ອດວງຈັນເລື່ອນຜ່ານແສງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະເກີດການຍ້ອມສີ ເລີຍເບິ່ງເປັນສີແດງຄ້າຍກັບສີເລືອດ ເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນວ່າພະຈັນສີເລືອດ

ແສງຈາກດວງອາທິດສ່ອງໃສ່ດວງຈັນ

 

ຕິດຕາມກັນໄດ້ຄືນນີ້
ເວລາ 00:14 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

100 ປີ ມີໜຶ່ງຄັ້ງເດີ້….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.