fbpx
17/08/2019 ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ – ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ


ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ເຮົາຈະມາຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ໃນ ໂຮງຮຽນຊາຍລ້ວນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເຂົາມີການຄັດແບ່ງສາຍຮຽນກັນຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ປາຍ ໂດຍວັດຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ.

ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນຊາຍລ້ວນຂອງປະເທດໄທທີ່ອອກມາບອກວ່າການແບ່ງສາຍຮຽນ ສາຍວິທ ກັບສາຍສິລ ມັນແຄບເກີນໄປທີ່ນັກຮຽນຈະເລືອກໄດ້ ເຂົາເລີຍນຳລະບົບແຜນການຮຽນ ຫຼື ຕິດຕາມການຮຽນເພື່ອມາປະເມີນວ່າເດັກຄົນນັ້ນຄວນຮຽນສາຍໃດ ມີທັງຄູແນະແນວມາຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີໃຫ້ທົດລອງຮຽນແຕ່ລະສາຂາ.

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ຢາກເລົ່າ yaklao
ທ່ານ ສຸກິດ ຈິດຄ່ອງຊັບ – ອຳນວຍການ

ວິທີທີ່ເຂົານຳໃຊ້ຄື ແຕກຂະແໜງຮຽນອອກເປັນ 15 ພະແນກການຮຽນ (Tracks) ໂດຍຫຼັກສູດຍັງຄົງມີວິຊາພື້ນຖານທີ່ໃຫ້ຮຽນຄົບຕາມທີ່ກະຊວງກຳນົດ ແຕ່ໃສ່ວິຊາເພີ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະແນກການຮຽນ ແລະ ຕັດວິຊາທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ ເຊັ່ນວ່າ ຕັດວິຊາຊີວິສາດ ໃນສາຍວິສະວະກຳສາດ ຫຼື ຕັດວິຊາເຄມີສາດໃນສາຍສະຖາປັດ.

 

ລາຍຊື່ພະແນກການຮຽນ (Tracks) ທີ່ມີໃນປີນີ້

 1. ແພດສາດ ແລະ ກຸ່ມສາຂາສາທາລະນະສຸກ
 2. ວິສະວະກຳຊີວະພາບ
 3. ວິສະວະກຳສາດ
 4. ວິສະວະກຳຫຸ່ນຍົນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ
 5. ວິສະວະກຳການບິນ ແລະ ອະວະກາດ
 6. ສະຖາປະຕະຍະກຳ
 7. ບໍລິຫານທຸລະກິດ ພານິດ ບັນຊີ
 8. ສັງຄົມສາດ ລັດຖະສາດ ນິຕິສາດ
 9. ອັກສອນສາດ ສິລະປະສາດ ມະນຸດສາດ
 10. ສິລະປະກຳສາດ ຈິດຕະກຳ ປະຕິມາກຳ
 11. ນິເທດສາດ ຮູບເງົາ ແລະ ສື່
 12. ສີລະປະການອາຫານ
 13. ວິທະຍາສາດການກິລາ
 14. ດົນຕີ ນິເທດສິນ
 15. ດຸຣິຍາງສິນ

 

ໃນ 15 ພະແນກນັ້ນ ລຳດັບທີ 1-6 ແມ່ນແນວສາຍວິທະຍາສາດ ສ່ວນ 7-15 ແມ່ນສາຍສີລະປະ (ບ້ານເຮົາເອີ້ນສາຍທຳມະຊາດ ແລະ ສາຍສັງຄົມ) ເຊິ່ງກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ 15 ແທຣກນີ້ມາໄດ້ ເຂົາກໍໄດ້ມີການເກັບຂໍ້ມູນ ທັງໄປສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ ມ.ຕົ້ນ ວ່າຢາກຮຽນຫຍັງ ຢາກເຮັດວຽກຫຍັງ ໄປສາຍໃດ ແລະ ຍັງເຂົາໄປໂອ້ລົມກັບອາຈານແຕ່ລະພາກວິຊາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອວຽກແຜນລາຍວິຊາ.

 

ການຮຽນການສອນຈຶ່ງເນັ້ນທີ່ການປູພື້ນຖານວິຊາ ທິດສະດີທີ່ຈຳເປັນໃນແຕ່ລະສາຍວິຊາ ເຊັ່ນວ່າ ສີລະປະການອາຫານ ກໍຈະຕ້ອງຮຽນເລື່ອງ ຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ຫຼື ສາຍວິທະຍາສາດການກິລາ ກໍຈະພົບກັບກາຍະວິພາກ ເປັນຕົ້ນ.

 

ເດັກໆຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍຕັ້ງແຕ່ ມ.ຕົ້ນ ພໍມາຮອດ ມ.ປາຍ ກໍສາມາດເລືອກສາຍຮຽນທີ່ມັກໄດ້ທັນທີ ເຊິ່ງວິທີໃນການເລືອກສາຍຮຽນນັ້ນ ຈະຕ້ອງອາໄສ Report Analyze ຫຼື ຜົນວິເຄາະການຮຽນ ວ່າເຂົາເອງເໝາະກັບສາຂາໃດ ແລະ ມີການປະເມີນທາງວິຊາຊີບຈາກຄູແນະແນວ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.

 

ການຮຽນແບບເຈາະເລິກສະເພາະສ່ວນ ແຕ່ບໍ່ຕັດວິຊາພື້ນຖານ ໝາຍຄວາມວ່າທາງໂຮງຮຽນເອງໄດ້ເປີດການສອນຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາໄດ້ວາງອອກ ແຕ່ກໍມີວິຊາເພີ່ມເຕີມເຂົ້າມາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຕື່ມ.

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນການຮຽນນັ້ນກໍຈະເນັ້ນໄປທີ່ພື້ນຖານ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ພວກເຂົາກ່ອນເຂົ້າສູ່ສາຍວິຊາຊີບ ເຊິ່ງກໍເທົ່າກັບວ່າເປັນການໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ທົດລອງ ສຳພັດກັບວິຊາຊີບໂດຍກົງ.

ພະແນກ ນິເທດສາດ ແລະ ສື່: ຈະໄດ້ຮຽນເລື່ອງຂອງການຂຽນບົດ, ສອນໃຊ້ໂປຣແກຣມຜະລິດສື່ ໂດຍເລີ່ມຈາກອົງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໄປຈົນຮອດຂະບວນການຕ່າງໆໃນການຜະລິດສື່ ເນັ້ນທີ່ການສ້າງ Passion ໃຫ້ເດັກໆ ແລະ ການແບ່ງໜ້າທີ່ໃນກຸ່ມ.

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ຢາກເລົ່າ yaklao
ການຮຽນວິຊານິເທດສາດ

ພະແນກ ວິສະວະກຳການບິນ ແລະ ອະວະກາດ: ເນື້ອຫາການຮຽນຈະເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ ຮຽນພື້ນຖານພວກອິເລັກໂຕນິກ, ໄຟຟ້າ, ກົນລະສາດ, ຂຽນແບບ, ຂຽນໂຄ້ດ ເປັນຕົ້ນ. ໃນຊຸດທຳອິດຂອງໂຮງຮຽນນີ້ແມ່ນເຂົາກຳລັງສ້າງດາວທຽມ (ເດັກ ມ.ປາຍ ສ້າງດາວທຽມ ນຶກເອົາ!)

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ຢາກເລົ່າ yaklao
ການຮຽນວິຊາການບິນ ແລະ ອະວະກາດ

ພະແນກ ສີລະປະການປະກອບອາຫານ: ກໍຈະໄດ້ຮຽນພື້ນຖານດ້ານວັດຖະດິບ, ການຕຽມການ, ການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນທັງອາຫານຫວານ ແລະ ຄາວ, ວິທີການວັດ-ຊັ່ງ-ຕວງ ແລະ ສຳຄັນແມ່ນທິດສະດີເລື່ອງຄວາມສະອາດຂອງອາຫານ.

ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມັກຕັ້ງແຕ່ຕອນ ມ.ຕົ້ນ ແລ້ວຕັ້ງຕົ້ນທີ່ ມ.ປາຍ ກັບ ໂຮງຮຽນ ກຸງເທບຄຼິສຕຽນ ປະເທດໄທ - ຮຽນແບບບ້ານເພິ່ນ ຢາກເລົ່າ yaklao
ການຮຽນສີລະປະການປະກອບອາຫານ

ການຮຽນການສອນໃນລະບົບ Tracks ແບບນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນ ຫາກໍໄດ້ລຸ້ນທຳອິດ ເຊິ່ງຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບທີ່ເທົ່າທີ່ຄວນ ນ້ອງໆ ມ.ປາຍ ເຂົາສາມາດຄົ້ນຫາໂຕຕົນຂອງເຂົາໄດ້ ແລະ ຍັງຮູ້ອີກວ່າຕອນຮຽນວິຊາຊີບເຂົາຈະເລືອກຮຽນສິ່ງໃດ.

 

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ www.dek-d.com


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.