fbpx
22/05/2019 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ Instagram ຮົ່ວໄຫຼ 49 ລ້ານບັນຊີ

ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ Instagram ຮົ່ວໄຫຼ 49 ລ້ານບັນຊີ


ຕາມການລາຍງານຂອງ TechCrunch ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ Instagram ຈຳນວນ 49ລ້ານບັນຊີ ໄດ້ຫຼຸດອອກມາຢູ່ໃນ Web Service ຂອງ Amazon ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ. ໃນນັ້ນລວມມີຂໍ້ມູນຊື່ບັນຊີ, ປະຫວັດ, ໂປຣຟາຍ, ຮູບພາບ, ເບີໂທ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມ, ຕຳແໜ່ງເມືອງ ແລະ ປະເທດ ລວມໄປເຖິງອີເມວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼຸດອອກມານັ້ນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິໄຈຊື່ວ່າ Anurag Sen ທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງ TechCrunch ເພື່ອໃຫ້ຊອກວ່າຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະແລ້ວກໍປາກົດວ່າເປັນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ Social-Media ໃນອິນເດຍຊື່ວ່າ Chatrbox.

ຂໍ້ມູນທີ່ຮົ່ວໄຫຼນັ້ນມີໂຕເລກຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມໃນ IG ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ງານການຍິງໂຄສະນາກັບບັນດາຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນດາລາ, ນັກຮ້ອງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄົນຕິດຕາມຫຼາຍ.

ໃນຂະນີ້ Chatrbox ກໍຍັງບໍ່ທັນອອກມາທະແຫຼງຂ່າວໃດໆທັງນັ້ນ ແຕ່ຂໍ້ມູນນັ້ນຖືກປິດໄປແລ້ວ.

Instagram ຖືກ Facebook ຊື້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 1000ລ້ານໂດລາ. Facebook ໄດ້ກ່າວວ່າເລື່ອງນີ້ຕ້ອງໄດ້ສືບສວນຢ່າງຄັກແນ່ສາກ່ອນ

ຫວັງວ່າໃນນັ້ນຈະບໍ່ມີບັນຊີຂອງແອັດເນາະ ເພາະແອັດບໍ່ແມ່ນຄົນດັງ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.