fbpx
29/05/2019 https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/

ເຂົ້າໃຈໂຕເອງເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ກັບຄຳວ່າ Growth mindset ແລະ Fixed mindset


ລອງຖາມຕົນເອງເບິ່ງດຸວ່າປະໂຫຍກໃດຖືກກັບເຮົາ?
1. ມັນບໍ່ແມ່ນທາງຂອງເຮົາດ໋ອກ ບໍ່ຕ້ອງໄປພະຍາຍາມ/ ກະເຈົ້າເກີດມາພ້ອມພອນສະຫວັນ, ຫົວກະເຈົ້າໄວ ຫົວເຮົາຊ້າ ແລະ ອື່ນໆ
2. ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການຝຶກຝົນຈະຊະນະທຸກຢ່າງ! (ເຢ້)

ເຄີຍສົງໄສຢູ່ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງຢູ່ທີ່ 1-10 ຕະຫຼອດ ກະຈະຢູ່ທີ່ 1-10 ຕະຫຼອດ, ໃນຂະນະທີ່ແຖວທ້າຍໆ ກະຈະຢູ່ທ້າຍໆຄືກັນ. ໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ສາມາດຕອບຄໍາຕອບນີ້ໄດ້ແມ່ນ ຄົນທີ່ເສັງໄດ້ຢູ່ແຖວທ້າຍໆຕະຫຼອດ(ບາງຄົນ)ຈະຮູ້ສຶກວ່າ: ແນວຂ້ອຍເກີດມາໂງ່, ກະຂ້ອຍຢູ່ລະດັບນີ້ມາແຕ່ໃດ, ແນວເຂົາເຈົ້າຫົວໄວເນາະ, ແນວຂ້ອຍພະຍາຍາມແລ້ວມັນໄດ້ຊໍ່ານີ້ເດະ, ບໍ່ເປັນຫຍັງດ໋ອກ ໄດ້ເທົ່າໃດກະຢ່າ…

ມື້ນີ້ ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບ Growth mindset ແລະ Fixed mindset. ມີໃຜເຄີຍໄດ້ຍິນ ຫຼື ຮູ້ກ່ຽວກັບ Growth mindset ແລະ Fixed mindset ແລ້ວຫຼືຍັງ? ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນມາແລ້ວ ແຕ່ອີກບາງຄົນກະອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ນບໍ່? Growth mindset ແລະ Fixed mindset ແມ່ນຫຍັງ?

ຄົນມັກແທນ Growth mindset ຄືກັນກັບຕົ້ນໄມ້, ທີ່ເຕີບໂຕໄດ້ ຂະຫຍາຍຕໍ່ໄດ້ ແລະ ມັກທຽບ Fixed mindset ຄືກັນກັບລູກກະແຈທີ່ຖືກລ໋ອກແລ້ວ.

Fixed mindset:

ຄືຄວາມຄິດທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໃນດ້ານໃດໜຶ່ງ, ຄິດວ່າຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດພວກນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ບໍ່ແປກໃຈຖ້າຄົນສ່ວນຫຼາຍເປັນປະເພດນີ້ ເພາະອາດຈະມາຈາກການລ້ຽງດູ, ສະພາບແວດລ້ອມສັງຄົມ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມ? ເພາະວ່າເຮົາອາດຈະຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ຖ້າເຮັດຜິດກະອາດຈະຖືກເວົ້າໃຫ້, ຖືກຫົວຂວັນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຢາກລອງອີກ, ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດແນວໃໝ່ເພາະຢ້ານວ່າສິເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ແລະ ຈະຖືກຄົນອື່ນເວົ້າໃຫ້ອີກ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈ.
ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເຮົາມີ Fixed mindset ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່?
– ຄັນຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເກີດມາເພື່ອຂ້ອຍ
– ຍາມທີ່ຂ້ອຍເຈິບັນຫາ ຂ້ອຍຍອມແພ້
– ຂ້ອຍບໍ່ມັກທີ່ຈະທ້າທາຍ ຫຼື ລອງສິ່ງໃໝ່ໆ
– ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍບໍ່ດີ ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ
– ໃຫ້ຍ້ອງວ່າຂ້ອຍສະຫຼາດ
– ຖ້າເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກກົດດັນ
– ຄວາມສາມາດຂອງຂ້ອຍຕັດສິນທຸກຢ່າງ

Growth mindset:

ຄືຄວາມຄິດທີ່ເຊື່ອວ່າເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເຕີບໂຕໄດ້ເລື້ອຍໆ ເຖິງວ່າຈະມີອຸປະສັກກໍຕາມ ຄົນກຸ່ມນີ້ເຊື່ອວ່າຖ້າເຮົາພະຍາຍາມ ແລະ ຕັ້ງໃຈແລ້ວຈະປະສົບຜົນສຳເລັດແນ່ນອນ, ຄືຄວາມຄິດທີ່ເຊື່ອວ່າຄວາມສາມາດໃໝ່ໆສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າຝຶກຝົນ, ເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງບັນຫາເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ແຂງແກ່ງຂະໜາດທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວຂ້ອຍສິບໍ່ເສຍໃຈເລີຍ ຕ້ອງບອກວ່າເສຍໃຈຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຍອມແພ້ ແລະ ຄິດສະເໝີວ່າມັນມີທາງອອກ, ເຂົາເຊື່ອວ່າການແພ້ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຖ້າເຂົາພະຍາຍາມຢ່າງໜັກສຸດທ້າຍກະຈະບໍ່ມີໃຜຫົວຂວັນໃຫ້ແນ່ນອນ.
ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເຮົາມີ Growth mindset ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່?
– ຂ້ອຍສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກຢ່າງຖ້າຂ້ອຍຢາກຮຽນ
– ຍາມທີ່ຂ້ອຍເຈິບັນຫາ ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມຂຶ້ນຕື່ມ
– ຂ້ອຍຢາກທ້າທາຍຂີດຈຳກັດຂອງຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ
– ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ບໍ່ເປັນຫຍັງຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້
– ໃຫ້ຍ້ອງວ່າຂ້ອຍຕັ້ງໃຈ
– ຖ້າເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂ້ອຍໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກເຈົ້າ
– ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້ອຍຕັດສິນທຸກຢ່າງ

ຜູ້ທີ່ຄິດຄົ້ນເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາແມ່ນສາສະດາຈານ ດ໋ອກເຕີ້ Carol Dweck ຈາກມະຫາໄລ Standford ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງ Mindset ຂອງຄົນເຮົາອອກເປັນ 2 ແບບຄື: Growth Mindset ແລະ Fixed Mindset.

ເລື່ອງ Growth ແລະ Fixed Mindset ນິແມ່ນຍາວຫຼາຍ, ບົດຄວາມໜ້າເຮົາຈະມາເວົ້າຕໍ່ກ່ຽວກັບວິທີການພັດທະນາຕົນເອງຈາກ Fixed Mindset ມາເປັນ Growth Mindset ເດີ້!
ສຳຄັນສຸຸດໆແມ່ນຢ່າລືມກົດຖືກໃຈ ກົດແຊຣ ເປັນກຳລັງໃນໃຫ້ຜູ້ຂຽນແນ່ເດີ້ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ອ່ານ soft skills ໃນເລື່ອງຕ່າງໆນຳກັນຕື່ມ 

 

ອ້າງອີງ:
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU
https://www.ted.com/…/carol_dweck_the_power_of_believing_th…
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9945
http://www.cepthailand.org/index.php?mo=59&id=1108752
https://www.nicetofit.com/growth-mindset-vs-fixed-mindset/
https://anziif.com/…/articles/2017/07/understanding-the-pow…

 

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ສະເຕ່ວລາ STELLA


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.