fbpx
22/02/2019 ຢ່າສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ

ຢ່າສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ


ມື້ນີ້ ເວັບ yaklao ຂໍແຫວກແນວບົດຄວາມ ຈາກຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ ມາເປັນເລື່ອງຄອບຄົວກັນແດ່ ເພາະເຫັນຫຼາຍໆຄົນກໍເລີ່ມຫັນມາສົນໃຈເລື່ອງຂອງເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງຂອງພັດທະນາການຂອງເດັກ ເຊິ່ງກໍເປັນສັນຍານທີ່ດີວ່າປະຊາຊົນລາວເຮົາ ໄດ້ມີການໃສ່ໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີສິດ ມີສຽງທຽງເທົ່າກັບຜູ້ໃຫຍ່.

ໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າມີສູນ ແລະ ສະຖານບັນຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍພັດທະນາເດັກ ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊ່ວງໄວຮຽນ. ນັ້ນກໍເປັນການດີທີ່ມີສູນສົ່ງເສີມເຫຼົ່ານີ້ມາເປີດ ໂດຍສະເພາະມາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ຍັງໄດ້ນຳຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດຂອງເຂົາ ມາໃຊ້ກັບປະເທດເຮົາ ເຫັນໄດ້ວ່າມັນ ສຸດຍອດ….

ແຕ່……… ບັນດາທ່ານຮູ້ບໍ່ ການທີ່ເຮົາສົ່ງເດັກນ້ອຍ ໃນຊ່ວງອາຍຸທີ່ເຂົາກຳລັງເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປນັ່ງຮຽນໃນຫ້ອງສິ່ຫຼ່ຽມ ເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນອັນໃດອັນໜຶ່ງ ແລ້ວຊິງກັນເພື່ອເອົາອັນດັບທີໜຶ່ງນັ້ນມັນມີຜົນກະທົບໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າມັນມີດ້ານໃດແດ່ ອີງຕາມຈິດຕະວິທະຍາເດັກ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ

ການທີ່ເດັກເຂົ້ານັ່ງຮຽນແຕ່ 8:00-11:00 ແລ້ວ ສືບຕໍ່ 13:00-16:00 ຈາກນັ້ນກໍມານັ່ງຮຽນເພີ່ມຕໍ່ຕັ້ງແຕ່ 17:00-19:00 ລວມແລ້ວ 8 ຊົ່ວໂມງທີ່ເດັກຕ້ອງນັ່ງຮຽນໃນຫ້ອງສີ່ຫຼ່ຽມຜືນຜ້າ. ມັນຈະມີຜົນຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງ ເສັ້ນປະສາດຕ່າງ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ເພາະຕ້ອງຢູ່ໃນທ່າເກົ່າເປັນເວລາດົນ ແລ້ວ ຮ່າງກາຍກໍບໍ່ໄດ້ຄ່ອຍເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ອອກແຮງງານຫຍັງຫຼາຍ. ຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາເຮັດວຽກຫຼາຍຍັງຈົ່ມເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ເດັກກໍຄືກັນ

ດ້ານສະໝອງ

ແນ່ນອນການຮຽນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ມີຮອຍຍັບຫຼາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ເດັກສະຫຼາດຂຶ້ນ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຜູ້ປົກຄອງຄວນສຶກສາໃຫ້ຮູ້ເຖິງລະດັບສະຕິປັນຍາຂອງລູກຕົນເອງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ IQ (Intelligent Quotient) ວ່າລູກຂອງຕົນມີ IQ ຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລ້ວຄວນສົ່ງເສີມເຂົາໃຫ້ຖືກຈຸດ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນລູກໂຕເອງບໍ່ໄດ້ລະສົ່ງໄປໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮຽນຫຼາຍໆ ເດັກຈຶ່ງສະຫຼາດ ອັນນັ້ນຖືເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດທີ່ສຸດ ຮຽນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຈະສະຫຼາດ ແຕ່ຄວນເນັ້ນທີ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໃຫ້ສົມກັບໄວ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງເຂົາ.

ຜົນທີ່ມີຕໍ່ສະໝອງແມ່ນການເມື່ອຍລ້າ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງານສະໝອງຕະຫຼອດເວລາ ພໍຄວາມເມື່ອຍມັນສະສົມກໍຈະເຮັດມີຜົນກະທົບໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ຖ້າຮຽນ ຫຼື ຄິດຫຼາຍເກີນໄປກໍອາດຈະມີຜົນຕໍ່ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງໄດ້. ຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາຮຽນຫຼາຍຍັງເມື່ອຍ ເດັກນ້ອຍກໍຄືກັນ.

ດ້ານອາລົມຈິດ

ໂຕນີ້ເປັນຜົນຈາກສອງຂໍ້ດ້ານເທິງເລີຍລະ ເພາະວ່າເວລາທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ປົດປ່ອຍພະລັງງານ (ບໍ່ໄດ້ອອກແຮງງານຫັ້ນລະ) ເລືອດຕ່າງໆຈະໄຫຼບໍ່ສະດວກ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ເດັກເຮັດໃຫ້ຫງຸດຫງິດງ່າຍ ກະວົນກະວາຍ ໃຈຮ້ອນ ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນອົດກັ້ນ. ລອງສັງເກດເບິ່າງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາກໍໄດ້ ເວລາໄດ້ຫຼິ້ນກິລາ ໄດ້ອອກກຳລັງເລື້ອຍໆ ເຮົາກໍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນເບີກບານຕະຫຼອດ ແລ້ວເດັກນ້ອຍເຂົາກໍເປັນແບບນັ້ນເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າບໍ່ສອນໃຫ້ເກັ່ງ ແລ້ວຈະສອນຫຍັງ?

ມັນບໍ່ມີສູດສຳເລັດໃນການລ້ຽງລູກ ແຕ່ມັນຈະດີກ່ອນບໍ່ ຖ້າເດັກນ້ອຍບໍ່ຕ້ອງໄປແຂ່ງຂັນກັນແຕ່ນ້ອຍໆ ບໍ່ຕ້ອງໄປຊິງດີຊິງເດັ່ນກັນ ເຮົາໃນຖານະຜູ້ໃຫຍ່ລອງລ້ຽງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ຈັກສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

  1. ຮູ້ຈັກຫ່ວງໄຍ ເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນອື່ນ
  2. ຮູ້ຈັກມີເມດຕາ ຮູ້ອາໄພ
  3. ຮູ້ແບ່ງປັນ ແບ່ງສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ ຫຼື ມີເຫຼືອແລ້ວໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
  4. ຮູ້ຈັກເຫດຜົນ ທຸກຢ່າງມັນມີເຫດ ມັນມີຜົນ
  5. ຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາ ເວລາຫຼິ້ນ ເວລາຮຽນ
  6. ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງຕົນ

ເຮົາຄວນເລີ່ມຈາກໃສ?

ເລີ່ມຈາກພໍ່ແມ່ເອງນັ້ນລະ ຢ່າໄປໂທດຄູເລີຍວ່າເຂົາສອນລູກໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນແບບນີ້ ແລະ ຢ່າໄປໂທດໝູ່ຂອງລູກທີ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ ເພາະກ່ອນທີ່ລູກຈະໄປໂຮງຮຽນ ເຂົາຢູ່ນຳພໍ່ນຳແມ່ກ່ອນ ສະນັ້ນ ຖ້າສະຖາບັນຄອບຄົວດີ ທຸກຢ່າງກໍຈະດີ.

ຈະສອນແນວໃດ?

ບໍ່ຕ້ອງສອນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເບິ່ງເລີຍ ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຫັນ ເພາະລູກມີໂອກາດທີ່ຈະປະພຶດຕາມຜູ້ປົກຄອງສະເໝີ ທັງພໍ່ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ລຸງປ້າອາວອາ ກໍເປັນຕົ້ນແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົາປະພຶດຕາມ. ສະນັ້ນຢ່າສອນ ແຕ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງວ່າອັນ 6 ຂໍ້ທີ່ຂຽນໄວ້ທາງເທິງນັ້ນເປັນແນວໃດ.

ຢ່າສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ ແຕ່ຈົ່ງສອນໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນດີ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.