Galaxy Note 9 ໂຕເປັນໆ ໃນມືຂອງປະທານໃຫຍ່ Samsung

By on

ຕາມຂ່າວທີ່ຜ່ານມາວ່າຈະມີການເປີດໂຕ Samsung Galaxy Note 9 ໃນເດືອນສິງຫານີ້ (ອ່ານຂ່າວ ເປີດໂຕ Note 9 ) ແຕ່ທາງຊໍາຊຸງເອງກໍພະຍາຍາມປິດຂ່າວນີ້ຢູ່ວ່າໃນມື້ເປີດໂຕນັ້ນຈະມີຜະລິດພັນຫຍັງແດ່.

ລ້າສຸດ ໄດ້ມີຄົນພົບເຫັນນາຍໃຫຍ່ຂອງຊໍາຊຸງ ທ່ານ DJ Koh ນັ່ງດື່ມກາເຟຢູ່ທີ່ຮ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Note 9 ຖືກເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຊົນ.

www.droid-life.com

ຈາກພາບທີ່ຫຼຸດອອກມານັ້ນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍແຈ້ງປານໃດ ແຕ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກດ້ານຫຼັງເຊິ່ງຄ້າຍໆກັບ Note 8 ແຕ່ປຸ່ມສະແກນລາຍນິ້ວມືຖືກຍັບລົງມາ ແທນທີ່ຈະຢູ່ດ້ານຂ້າງ ຕາມທີ່ຫຼາຍໆກະແສໄດ້ອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້

www.techadvisor.co.uk

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການຖະແຫຼງຂ່າວຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ຊໍາຊຸງ ອີກເທື່ອວ່າຈະມີຫຍັງໃໝ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ນີ້.

Credit: Droid-life.com

ຂໍ້ມູນຂອງ DJ Koh (Kwon Oh-hyun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.