fbpx
31/07/2019 https://www.nytimes.com/2019/07/30/world/africa/ethiopia-tree-planting-deforestation.html

ທຸບສະຖິຕິໂລກ – ປະຊາຊົນ ເອທິໂອເປຍ ປູກຕົ້ນໄມ້ 353 ຕົ້ນໃນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ


ປະຊາຊົນຊາວເອທິໂອເປຍ ຮ່ວມໃຈກັນລະເບີດສະຖິຕິໂລກ ດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ 353 ຕົ້ນພາຍໃນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ.

ການຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ນີ້ເປັນນະໂຍບາຍສີຂຽວຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະເທດເອທິໂອເປຍ ທ່ານ Abiy Ahmed ທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ສູ້ກັບສະພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ຕ້ານການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ໂດຍທ່ານໄດ້ມີເປົ້າໝາຍປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 4 ພັນລ້ານຕົ້ນໃນຊ່ວງລະໂດຝົນນີ້.

ໃນມື້ ວັນຈັນທີ 29 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຊີນຊວນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດມາຮ່ວມກັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໄດ້ລົດົມປູກຕົ້ນໄມ້ 350 ລ້ານຕົ້ນ ພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງ.

ກໍຖືວ່າເປັນການທຸບສະຖິຕິໂລກທີ່ ປະເທດອິນເດຍເຮັດໄວ້ ໃນປີ 2017 ດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ 66 ລ້ານຕົ້ນພາຍໃນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ.

ພື້ນທີ່ປ່ານຂອງເອທິໂອເປຍ ຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ ຈາກ 30% ໃນປີ 1900 ຈົນເຫຼືອພຽງ 4% ຂອງພື້ນທີ່ປະເທດໃນຊ່ວງປີ 2000.

ງານວິໄຈພົບວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາຮ່ວມກັນຟື້ນຟູພື້ນທີ່ປ່າທີ່ຫາຍໄປ ຈະສາມາດກຳຈັດອາຍກາກບອນ ແລະ ອາຍເຮືອນກະຈົກ ທີ່ມະນຸດສ້າງໄດ້ເຖິງ 2 ໃນ 3 ຂອງທັງໝົດເລີຍ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນການເບິ່ງແຍງໃຫ້ມັນຢູ່ລອດ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດກາ ເບິ່ງແຍງເຊັ່ນກັນ.

Source: https://www.facebook.com/environman.th


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.