fbpx
02/08/2019 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ


ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນໄດ້ມີການທົດລອງທີ່ຈະພະຍາຍາມປູກຖ່າຍເຊວຂອງຄົນເຮົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສັດ ແຕ່ວ່າກໍຖືກປິດກັ້ນໂດຍຝ່າຍກົດໝາຍ ຈົນເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ເອງ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ.

ລ່າສຸດ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປູກຖ່າຍເຊວຂອງມະນຸດໃນໜູ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຈະເລີຍເຕີບໂຕໄດ້ຈົນຄົບກຳນົດເກີດ. ຖືເປັນປະກົດການໃໝ່ໃນວົງການຊີວະວິທະຍາເລີຍ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ Hiromitsu Nakauchi ເຊິ່ງເປັນນັກວິໄຈດ້ານ ສະເຕັມເຊວ ປະຈຳມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕກຽວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຝອດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ທົດລອງປູກຖ່າຍເຊວຂອງມະນຸດໃນເຂົ້າໄປໃນເຊວໂຕອ່ອນຂອງໜູ ເພື່ອການສ້າງອະໄວຍະວະທົດແທນ ແລະ ເພື່ອການຮັກສາພະຍາດ.

ຫຼາຍໆຄວາມເຫັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ນັກວິໄຈທ່ານນີ້ກຳລັງເຮັດແມ່ນກຳລັງລັງຫຼິ້ນກັບພະເຈົ້າ ເຊິ່ງກະທົບກັບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ກໍເລີຍຖືກລະງັບໂຄງການໄປ.

ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈະທົດລອງສ້າງອະໄວຍະວະຂຶ້ນມາໃໝ່ໂດຍອາໄສເຊວກຳເນີດຂອງມະນຸດ ຫຼື ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ Stem Cells. ເຊິ່ງທ່ານ Hiromitsu Nakauchi ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ທັນສ້າງໂຕອ່ອນເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດເທື່ອ ແຕ່ຈະເປັນພຽງການສານຕໍ່ການທົດລອງທີ່ເຮົາຍັງຄ້າງຄາໄວ້

 

ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ເຊວຕົ້ນກຳເນີດອະໄວຍະວະຂອງມະນຸດ ສີດເຂົ້າໄປໃນໂຕອ່ອນຂອງໜູທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກຳບໍ່ໃຫ້ຕັບຂອງມັນຈະເລີຍເຕີບໂຕໄດ້ ແລ້ວໃຫ້ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງມະນຸດນີ້ໄປສ້າງຕັບຂຶ້ນມາໃໝ່ແທນ.

ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈຂອງທຸກຄົນນັກວິໄຈທ່ານນີ້ຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າເຊວຂອງມະນຸດນີ້ຈະຢູ່ໃນໂຕສັດທົດລອງພຽງລຸ້ນດຽວ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສືບທອດໄປຫາລຸ້ນຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງເທັກນິກທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ນັ້ນແມ່ນເພື່ອເປັນການຄວບຄຸມໃຫ້ສ້າງອະໄວຍະວະທີ່ຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການຈະເລີຍເຕີບໂຕຂອງເຊວມະນຸດໄປທີ່ສະໝອງຂອງສັດທົດລອງ ພວກເຮົາຈະຢຸດໂຄງການທັນທີ.”

Sources:

Scientists Get the Green Light to Create Human-Animal Hybrids in Japan

รัฐบาลญี่ปุ่นไฟเขียว อนุมัติปลูกถ่ายเซลล์มนุษย์เข้าไปในหนู


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.