fbpx
07/06/2019 ເຮົາຈະເລືອກຮຽນຄະນະໃດ? 5 ຂໍ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາອາຊີບໃນຝັນ

ເຮົາຈະເລືອກຮຽນຄະນະໃດ? 5 ຂໍ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາຄະນະທີ່ແມ່ນສຳລັບທ່ານ


ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງທີ່ນ້ອງໆມັດທະຍົມຕອນປາຍກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວກຽມເສັງຈົບຊັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ອງໆ ມ.7 ທີ່ບາງຄົນກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າໂຕເອງຈະໄປທາງໃດຫຼັງຈາກທີ່ຈົບ ມ.7 ນີ້.

YakLao.com ຈຶ່ງຂໍແນະນຳວິທີເລືອກສາຍຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆຈະໄດ້ລອງໄປຄິດ ພິຈາລະນາວ່າໂຕເອງຈະຮຽນສາຍໃດ ໄປຄະນະໃດ. ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນແລ້ວກໍລອງອ່ານເບິ່ງວ່າ ເຮົາຮຽນຖືກສາຍແລ້ວບໍ່?

ການເລືອກສາຍຮຽນມັນແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ບາງຄົນກໍຮຽນຈົບແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຄົ້ນພົບຕົນເອງ. ເລື່ອງເວລາ, ເລື່ອງເງິນຄຳ, ເລື່ອງສະຖານທີ່, ເລື່ອງເສດຖະກິດ, ເລື່ອງຄວາມຖະນັດ, ແລະ ເລື່ອງຄວາມຝັນ ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆຕ້ອງພິຈາລະນາເລືອກສາຍຮຽນ.

ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປອະທິບາຍ ກໍຂໍໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ລອງຖາມໂຕເອງກ່ອນ

  • ເຮົາມັກຫຍັງ?
  • ຝັນຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ?
  • ເປັນຫຍັງຕ້ອງຮຽນຄະນະນັ້ນ?

ເອົາລະ! ອາລຳພາບົດກັນມາພໍສົມຄວນແລ້ວ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າການເລືອກສາຍຮຽນນັ້ນມີເທັກນິກຄືແນວໃດແດ່

1. ເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ມັກ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ແລະ ຫຼົງໄຫຼມັນ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖາມວ່າຕົນເອງມັກຮຽນວິຊາຫຍັງ, ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຮອດໃຫຍ່ມາຮຽນວິຊາໃດດີທີ່ສຸດ. ເຊິ່ງກໍບໍ່ຜິດທີ່ຈະຄິດແບບນັ້ນ, ເພາະເຮົາຖືກສອນມາແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.

ລອງສັງເກດສິ່ງອື່ນທີ່ເຮົາມັກເຮັດນຳເຊັ່ນ ເຮົາມັກແຕ່ງກິນ, ເຮົາມັກເວົ້າ, ເຮົາມັກງານປະດິດປະດອຍ, ມັກຢູ່ກັບເທັກໂນໂລຊີ, ມັກງານຂຽນ ຫຼື ງານຄຳນວນ.

ສະຫຼຸບຄືໃຫ້ເບິ່ງຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ ນອກຈາກວິຊາທີ່ເຮົາຮຽນແລ້ວ ສິ່ງອື່ນໃດອີກທີ່ເຮົາສົນໃຈ, ຢາກເຮັດ, ຢາກລອງ ຫຼື ຫຼົງໄຫຼໃນສິ່ງນັ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະເປັນໜຶ່ງໃນສາຂາທີ່ເຮົາສົນໃຈກໍເປັນໄດ້.

2. ເຊົາຖາມວ່າຈະຮຽນສາຂາຫຍັງ ໃຫ້ຖາມວ່າສາຂານັ້ນເໝາະກັບເຮົາບໍ່?

ລອງໄປຖາມລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍເບິ່ງວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາຮຽນນັ້ນເຂົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ ຖ້າດີແທ້ແມ່ນໃຫ້ໄປຖາມຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂານັ້ນ ຫຼື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ໄປລອງເຝິກງານໃນສາຂານັ້ນເລີຍກໍຈະເປັນການເກັບກ່ຽວປະສົບການທີ່ດີ.

ລອງເບິ່ງວ່າສາຂາຮຽນນັ້ນເໝາະສົມກັບເຮົາ ຫຼື ຍັງ ເຮົາພ້ອມແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະຮຽນສາຂານີ້ ພິຈາລະນາຈາກເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທັງເລື່ອງຂອງເວລາ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເງິນຄຳ.

ສະນັ້ນ, ປ່ຽນຄຳຖາມເປັນ ສາຂານັ້ນເໝາະກັບເຮົາບໍ່ ເຊັ່ນວ່າສາຂາການເງິນຊິເໝາະກັບເຮົາບໍ່ນໍ້? ລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກເງື່ອນໄຂດ້ານເທິງ.

3. ຄິດຫາອະນາຄົດ ແລະ ວຽກງານທີ່ຈະຮອງຮັບ

ເຮົາຈະຫາເງິນຈາກສິ່ງນັ້ນບໍ່ ຫຼື ທີ່ສົນໃຈເພາະມັກຊື່ໆ ຢາກເຮັດເຮັດຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຈະສ້າງລາຍໄດ້ຈາກມັນ. ອັນນີ້ກໍຄວນຄິດ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຕ້ອງຈ່າຍ ຈະຄິດຫາແຕ່ແນວທີ່ມັກຢ່າງດຽວ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນມັນກໍຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ອີກຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າເດ ເຮົາຍັງຄົງຈະມັກມັນອີກບໍ່, ມີວຽກຮອງຮັບໃນຂະແໜງການນັ້ນຫຼືບໍ່, ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຈະເປັນຂໍ້ພິຈາລະນາວ່າເຮົາຈະເລືອກສາຍຮຽນນັ້ນ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເລືອກຮຽນເພາະວ່າໃຜໆກໍຮຽນ ກໍສະແດງວ່າເຈົ້າຈະມີຂູ່ແຂ່ງຫຼາຍ. ຖ້າເລືອກສາຍຮຽນທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈກໍໝາຍຄວາມວ່າຄູ່ແຂ່ງມີໜ້ອຍ ໂອກາດກໍຈະສູງກວ່າ ແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນໃຫ້ລອງພິຈາລະນາຫາອະນາຄົດດ້ວຍ.

4. ເລືອກສະຖາບັນທີ່ແມ່ນສຳລັບເຈົ້າ

ສະຖາບັນສຶກສາສາໃນປະເທດເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ລະບ່ອນກໍມີຄວາມສະດວກແຕກຕ່າງກັນໄປ. ອາດຈະເລືອກຈາກບ່ອນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫຼື ສະເພາະໄປແຕ່ລະດ້ານ.

ແຕ່ສະຖາບັນທີ່ເລືອກຫາຢູ່ໄກເກີນໄປ ຫຼື ມີລາຄາແພງຫຼາຍເກີນໄປ ເຮົາກໍຄວນເລືອກບ່ອນທີ້ເໝາະສົມກັບເຮົາ ຫາບ່ອນທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ຄຸນນະພາບ ເພື່ອການສຶກສາທີ່ດີກວ່າ.

5. ປ່ຽນໃຈ ລອງສິ່ງໃໝ່

ເປີດໃຈ ລອງຮັບສິ່ງໃໝ່ ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ ເປີດຫູເປີດຕາອອກ ໄປເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກກໍເປັນໄດ້. ສິ່ງເຮົາວ່າເຮົາມັກໃນປະຈຸບັນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກທີ່ສຸດກໍເປັນໄປໄດ້.

ການທີ່ມີໂອກາດໄດ້ລອງສິ່ງອື່ນ ກໍເທົ່າກັບການໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ເພື່ອນໃໝ່ ສັງຄົມໃໝ່ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບບໍ່ເຄີຍເຫັນ. ຍ່າງອອກຈາກກ່ອງແຄບໆທີ່ເຮົາເຄີຍຢູ່ ແລ້ວກ້າວໄປຫາໂລກທີ່ກວ້າງໄກ ເພາະໃນໂລກນີ້ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ລໍຄອຍໃຫ້ເຮົາໄປຄົ້ນຫາ.

ສະຫຼຸບຫຍໍ້

  1. ເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ມັກ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ແລະ ຫຼົງໄຫຼມັນ

  2. ເຊົາຖາມວ່າຈະຮຽນສາຂາຫຍັງ. ໃຫ້ຖາມວ່າສາຂານັ້ນເໝາະກັບເຮົາບໍ່?

  3. ຄິດຫາອະນາຄົດ ແລະ ວຽກງານທີ່ຈະຮອງຮັບ

  4. ເລືອກສະຖາບັນທີ່ແມ່ນສຳລັບເຈົ້າ

  5. ປ່ຽນໃຈ ລອງສິ່ງໃໝ່

ທ່ານໃດທີ່ຄິດວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ກໍຊ່ວຍກັນແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ.

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວກັບວຽກງານໃດກໍສາມາດສະເໜີເຂົ້າມາໄດ້ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຄົ້ນຄວ້າມາໃຫ້ທ່ານ

ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ທາງ Podbean ແລະ Soundcloud


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.