fbpx
07/02/2019 bcel smart vat

BCEL Smart VAT 2 ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕຂອງທ່ານເອງຈາກ BCEL One


BCEL Smart VAT 2 ຮູ້ໄວສະດວກສະບາຍຂື້ນ ລະບົບໃຫມ່ທີ່ງ່າຍສຳຫລັບທຸກທ່ານທີ່ຂ້າມດ່ານໄທລາວມາເບີ່ງກັນວ່່າາເຮັດແນວແດ່

ເພື່ອໃຊ້ງານ BCEL Smart VAT 2 ທ່ານຕ້ອງມີແອບຂອງທະນະຄານການຄ້າ BCEL One ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືສັນຍານອິນເຕີເນັດນັ້ນເອງ

ເປີດແອບການຄ້າ ແລ້ວ ເລືອນລົງໄປທີ່ ຈະຂຽນວ່າ SmartVTA 2 ແລັວກົດເຂົ້າໄປເລີຍ

ຫລັງຈາກກົດເຂົ້າໄປກໍ່ຈະຂື້ນຕາມຮູບປະກອບນີ້ເລີຍ ແລັວຄິກໃສ່ບ່ອນ4ຫລຽມ ບ່ອນທີ່ສະແກນ QRC ແລັວມັນຈະເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂື້ນມາ

ເອົາກລ້ອງຖ່າຍສະແກນໄປທີ່ QR ປື້ມລົດ ແລະ ປື້ມຜ່ານແດນທຸກຄົນທີ່ຈະຂ້າມດ່ານ

ຫລັງຈາກນັ້ນຈະຂື້ນQR ຕາມຮູບໃຫ້ ແລັວເຮົາກໍ່ແຄບຫນ້າຈໍໄວເພື່ອເອົາQR ນີ້ໄປສະແກ້ນອີກຄັ້ງເວລາຮອດຂົວ ເພື່ອໄດ້ໃບຜ່ານປະຕູ້ມາ

ໃບຜ່ານປະຕູ້ຈະມີQRນ້ອຍ ຫລັງຈາກແຈ້ງຕຳຫລວດ ພາສີແລັວ ກໍ່ເອົາໃບຜ່ານປະຕູ້ນີ້ ທີມີQR ສະແກ່ນເປີດປະຕູ້

ລືມລະບົບນີ້ເງີນຈະຕັດໃນບັນຊີ້ເອງເດີ້ ແລະ ຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫ້ມີQR

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Somsay Tum Sylavong


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.