fbpx
07/02/2019 bcel smart vat

BCEL Smart VAT 2 ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕຂອງທ່ານເອງຈາກ BCEL One


BCEL Smart VAT 2 ຮູ້ໄວສະດວກສະບາຍຂື້ນ ລະບົບໃຫມ່ທີ່ງ່າຍສຳຫລັບທຸກທ່ານທີ່ຂ້າມດ່ານໄທລາວມາເບີ່ງກັນວ່່າາເຮັດແນວແດ່

ເພື່ອໃຊ້ງານ BCEL Smart VAT 2 ທ່ານຕ້ອງມີແອບຂອງທະນະຄານການຄ້າ BCEL One ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືສັນຍານອິນເຕີເນັດນັ້ນເອງ

ເປີດແອບການຄ້າ ແລ້ວ ເລືອນລົງໄປທີ່ ຈະຂຽນວ່າ SmartVTA 2 ແລັວກົດເຂົ້າໄປເລີຍ

ຫລັງຈາກກົດເຂົ້າໄປກໍ່ຈະຂື້ນຕາມຮູບປະກອບນີ້ເລີຍ ແລັວຄິກໃສ່ບ່ອນ4ຫລຽມ ບ່ອນທີ່ສະແກນ QRC ແລັວມັນຈະເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂື້ນມາ

ເອົາກລ້ອງຖ່າຍສະແກນໄປທີ່ QR ປື້ມລົດ ແລະ ປື້ມຜ່ານແດນທຸກຄົນທີ່ຈະຂ້າມດ່ານ

ຫລັງຈາກນັ້ນຈະຂື້ນQR ຕາມຮູບໃຫ້ ແລັວເຮົາກໍ່ແຄບຫນ້າຈໍໄວເພື່ອເອົາQR ນີ້ໄປສະແກ້ນອີກຄັ້ງເວລາຮອດຂົວ ເພື່ອໄດ້ໃບຜ່ານປະຕູ້ມາ

ໃບຜ່ານປະຕູ້ຈະມີQRນ້ອຍ ຫລັງຈາກແຈ້ງຕຳຫລວດ ພາສີແລັວ ກໍ່ເອົາໃບຜ່ານປະຕູ້ນີ້ ທີມີQR ສະແກ່ນເປີດປະຕູ້

ລືມລະບົບນີ້ເງີນຈະຕັດໃນບັນຊີ້ເອງເດີ້ ແລະ ຕ້ອງລົງທະບຽນໃຫ້ມີQR

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Somsay Tum Sylavong


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.