fbpx
09/02/2019 ປະລິນຍາດົນຕີ ໂດຍ Mahorn Record

ປະລິນຍາຕົນດີ ປາກົດການໃໝ່ທາງດົນຕີ ສ້າງສັນໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອຄົນລາວ


ປະລິນຍາດົນຕີ ແມ່ນອາລະບໍ້າເພງທີ່ຮວບຮວມເອົາບັນດານັກດົນຕີທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຮັກໃນດົນຕີ ມາເປັນບ່ອນໜຶ່ງບ່ອນດຽວ ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Mahorn Record

ໂຄງການ ປະລິນຍາດົນຕີ  ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2018 ໂດຍມີຈຸດປະສົງຫຼັກຄື:
1. ເພື່ອຄົນຟັງ: ສ້າງງານເພງ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີຫລາຍຫລາຍທາງເລືອກ ຫຼາກຫຼາຍອາລົມ ຫຼາຍອະທະລົດ ຄົນຟັງຈະໄດ້ມີເພງຂອງສິລະປິນລາວຟັງຫລາຍຂຶ້ນ.

2. ເພື່ອຄົນຫລິ້ນ: ສິລະປິນທີ່ມີສັດທາໃນການຫລິ້ນດົນຕີ ທີ່ຂາດໂອກາດໃນການເປີດຜົນງານອອກສູ່ສື່ວົງກວ້າງ ຈະໄດ້ມີກິດຈະກຳຮ່ວມກັນສ້າງຜົນງານໃຫ້ຝົດຟື້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ເຮົາເບິ່ງເຫັນວ່າ ການເຮັດງານເພງຫນ້ອຍ 1 ປີ 1 ເພງ ມັນອາດບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຜູ້ບໍລີໂພກ, ເຊິ່ງການອອກເພງປີລະເພງ ກໍອາດມີສາເຫດມາຈາກຫລາຍເຫດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້ເປັນຈຸດເລີ່ມ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມສາມັກຄີຂອງສິລະປິນລາວ ຜູ່ທີ່ຮັກ ແລະ ເຮັດແທ້ ຕໍ່ການສ້າງງານເພງ ໂຮງເຂົ້າເປັນກຸ່ມໃຫ້ແຫນ້ນ ເພື່ອພື້ນຟູ ແລະ ຍົກສູງວັດທະນະທຳການຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງເພງລາວ

3. ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບສິລິປິນລາວ ບໍ່ໃຫ້ພາບລວມເບິ່ງວ່າ ສິລະປິນລາວ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ.

mahorn record
Mahorn Recorn

ງານປະລິນຍາດົນຕີຈະໄດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2018 ເວລາ 16:00 ໂມງ ທີ່ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ


mahorn record
ບັດເຂົ້າງານ ລາຄາ 66.000 ກີບ ເບຍບໍ່ອັ້ນ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທີ່ເພຈ Mahorn Record

Yaklao ກໍຂໍເປັນອີກໜຶ່ງແຮງພັກດັນໃຫ້ວົງການດົນຕີຂອງບ້ານເຮົາຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຜະລິດຜົນງານເພງທີ່ດີອອກມາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງກັນ.

ພົບກັນແນ່ນອນກັບວົງນີ້ Ztackປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.