fbpx
11/08/2019 ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers yaklao ຢາກເລົ່າ

ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers


ເຮົາຫຼາຍໆຄົນຄົງໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງບັນດາເຊລັບດັງໃນຮູບເງົາ The Avengers ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍພາກ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເລີຍວ່າກ່ອນຈະໄດ້ຮຸ່ນອັນແຊັບໆເບື້ອງໜ້ານັ້ນ ເບື້ອງຫຼັງເຂົາຕ້ອງຜ່ານຫຍັງມາແດ່
ເຮົາລອງມາອອກກຳລັງກາຍແບບ Team Avengers ກັນເບິ່ງວ່າຈະເປັນແນວໃດ.

Captain America

ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers yaklao ຢາກເລົ່າ

ເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເນັ້ນທຸກຊັດສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍແບ່ງເປັນສ່ວນສະໝໍ່າສະເໝີ

ຈັນ: ເອິກ/ບ່າ/ຫຼັງແຂນ/ທ້ອງ

ອັງຄານ: ຂາ/ຫຼັງ/ທ້ອງ

ພຸດ: ເອິກ/ບ່າ/ຫຼັງແຂນ/ທ້ອງ

ພະຫັດ: ຂາ/ຫຼັງ/ທ້ອງ

ສຸກ:ພັກ

ເສົາ:ພັກ

ອາທິດ:ພັກ

 

Thor

 

ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers yaklao ຢາກເລົ່າ

ເບິ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ບອກເລີຍວ່າຈັດໜັກສຸດ ເພາະຕ້ອງອອກລັງພຽງຈຸດດຽວແບບມື້ຕໍ່ມື້ ເນັ້ນການສ້າງກ້າມເນື້ອ

ຈັນ: ຫຼັງ

ອັງຄານ: ເອິກ

ພຸດ: ຂາ

ພະຫັດ: ບ່າ

ສຸກ: ແຂນ

ເສົາ: ພັກ

ອາທິດ: ພັກ

 

Iron Man

ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers yaklao ຢາກເລົ່າ

ບໍ່ເນັ້ນຄວາມໃຫຍ່ ແຕ່ເນັ້ນຄວາມແຂງແຮງ ອອກກຳລັງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກສ່ວນ

ຈັນ: ຂາ/ທ້ອງ

ອັງຄານ: ບ່າ/ທ້ອງ

ພຸດ: ເອິກ/ແຂນ

ພະຫັດ: ພັກ

ສຸກ: ຂາ/ແຂນ

ເສົາ: ເອິກ/ທ້ອງ

ອາທິດ: ພັກ

 

Black Widow

ໂປຣແກຣມເພາະກາຍແບບ Avengers yaklao ຢາກເລົ່າ

ເໝາະກັບສາວໆທີ່ຕ້ອງການຟິດແອນເຟີມ ໝົດທັງຕົນໂຕ ແຖມດ້ວຍເຝິກຄວາມຍືດຍຸ່ນດ້ວຍໂຢຄະ

ຈັນ: ຂາ/ຫຼັງ/ແຂນ

ອັງຄານ: ບ່າ/ເອິກ/ທ້ອງ

ພຸດ: ແລ່ນ 2 ຊົ່ວໂມງ

ພະຫັດ: ຂາ

ສຸກ: ບ່າ/ເອິກ/ທ້ອງ

ເສົາ: ໂຢຄະ ຫຼື ຮຽນຕໍ່ສູ້

ອາທິດ: ພັກ

 

Hawk Eye

ເນັ້ນການເຜົາຜານແຄລໍລີ ແລະ ການສ້າງກ້າມເນື້ອສະເພາະສ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍການຕໍ່ສູ້

ຈັນ: Cardio/ເອິກ/ທ້ອງ

ອັງຄານ: Cardio/ຂາ/ທ້ອງ

ພຸດ: Cardio/ເອິກ/ທ້ອງ

ພະຫັດ: ເຝິກຕໍ່ສູ້

ສຸກ: ພັກ

ເສົາ: ພັກ

ອາທິດ: ພັກ

 

ການອອກກຳລັງກາຍເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮຸ່ນດີ ແຕ່ທີສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງກິນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ພັກຜ່ອນພຽງພໍ

 

ການແບ່ງຊັດສ່ວນອາຫານຂອງເຫຼົ່າ Avengers

ພວກເຂົາຈະແບ່ງອອກຫານອອກເປັນ 6 ຄາບຕໍ່ມື້ ແລະ ກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊິ່ງສະຫຼຸບແບບງ່າຍໆໄດ້ດັ່ງນີ້

  1. ຄາບເຊົ້າ: ເອິກໄກ່, ປາ, ເຂົ້າ
  2. ລະວ່າງວັນ: ນົມ, ແອລມອລ
  3. ທ່ຽງ: ເອິກໄກ່, ຜັກຕົ້ມ, ເຂົ້າ
  4. ລະວ່າງວັນ: ແຊນວິດເອິກໄກ່
  5. ແລງ: ຜັກຕົ້ມ ແລະ ປາ
  6. ກ່ອນນອນ: ໂຢເກິດ ແລະ ນົມ

 

ທີ່ມາ:

https://www.bodybuilding.com/fun/avengers-workouts-a-heros-journey.html

https://www.hollywoodreporter.com/news/scarlett-johanssons-avengers-workout-how-get-a-black-widow-body-1204043

https://www.bodybuilding.com/content/chris-evans-captain-america-training-plan.html

https://www.coachmag.co.uk/exercises/celebrity-workouts/215/robert-downey-jr-workout

https://www.bodybuilding.com/fun/avengers-workouts-a-heros-journey.html

https://www.hollywoodreporter.com/news/scarlett-johanssons-avengers-workout-how-get-a-black-widow-body-1204043

https://www.bodybuilding.com/content/chris-evans-captain-america-training-plan.html

https://www.coachmag.co.uk/exercises/celebrity-workouts/215/robert-downey-jr-workout


Tagged on:

ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.