fbpx
05/08/2019 yaklao, ຢາກເລົ່າ

ລວມໂນດບຸກລາຄາປະຢັດ ປະຈຳປີ 2019 ຕ້ອນຮັບສົກຮຽນໃໝ່

ໂນດບຸກເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງນັກສຶກສາ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ບົດເຝິກຫັດຕ່າງໆ. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຂໍຖືໂອກາດເປີດເລີດງາມຍາມດີນຳສະເໜີໂນດບຸກ ລາຄານັກສຶກສາ ປະຈຳປີ 2019 ເພື່ອນັກສຶກສາໃໝ່ຈະໄດ້ພິຈາລະນາກັນ.

Read more
05/08/2019 ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ

ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ

ການເປັນຜູ່ປະກອບການ ຫຼື ນັກທຸລະກິດນັ້ນຕ້ອງບໍ່ຢ້ານຄວາມຜິດພາດ. ທຸກໆມື້ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆຢ່າງບໍ່ອາດຫຼີກຫຼ່ຽງໄດ້. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຢາກຈະນຳສະເໜີ ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ.

Read more
04/08/2019 ຮູ້ໄວ້ກ່ອນເປີດໂຕ Galaxy Note 10 ກັບທີ່ເດັດຈາກ Samsung

ຮູ້ໄວ້ກ່ອນເປີດໂຕ Galaxy Note 10 ກັບທີ່ເດັດຈາກ Samsung

ຖືວ່າເປັນການປ່ອຍຂໍ້ມູນ ເອີ້ຍ!!! ຂໍ້ມູນຫຼຸດອອກມາຫຼາຍພໍສົມຄວນກັບໂທລະສັບເຮືອທຸງລຸ້ນໃໝ່ ຕະກູນ Note. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຖືໂອກາດມາສະຫຼຸບໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮູ້ໄວ້ກ່ອນເປີດໂຕ Galaxy Note 10 ກັບທີເດັດຈາກ Samsung.

Read more
02/08/2019 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ

ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນໄດ້ມີການທົດລອງທີ່ຈະພະຍາຍາມປູກຖ່າຍເຊວຂອງຄົນເຮົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສັດ ແຕ່ວ່າກໍຖືກປິດກັ້ນໂດຍຝ່າຍກົດໝາຍ ຈົນເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ເອງ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ທົດລອງສ້າງໂຕອ່ອນ ເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງສັດ.

Read more
01/08/2019 Android Tablet ຍັງບໍ່ຕາຍ – Galaxy Tab S6 ກັບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ປ່ຽນໄປ

Android Tablet ຍັງບໍ່ຕາຍ – Galaxy Tab S6 ກັບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ປ່ຽນໄປ

ເຫັນຂ່າວງຽບຫາຍໄປດົນກັບ Android Table ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍກັບຄືນມາເປີດໂຕອີກຄັ້ງກັບ Samsung Galaxy Tab S6 ກັບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ປ່ຽນໄປ

Read more
31/07/2019 https://www.nytimes.com/2019/07/30/world/africa/ethiopia-tree-planting-deforestation.html

ທຸບສະຖິຕິໂລກ – ປະຊາຊົນ ເອທິໂອເປຍ ປູກຕົ້ນໄມ້ 353 ຕົ້ນໃນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ

ປະຊາຊົນຊາວເອທິໂອເປຍ ຮ່ວມໃຈກັນລະເບີດສະຖິຕິໂລກ ດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ 353 ຕົ້ນພາຍໃນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ.

Read more
31/07/2019 https://www.pexels.com/photo/two-men-and-two-women-giving-highfives-1321690/

9 ເທັກນິກເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຮັດວຽກແລ້ວຕິດຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກົ່າ ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະພິສູດ ເງິນເດືອນບໍ່ເລື່ອນ ໜ້າທີ່ການງານກໍບໍ່ກ້າວໜ້າ. ຢາກເລົ່າ ຈຶ່ງຈະຂໍນຳສະເໜີ 9 ເທັກນິກເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ.

Read more
27/07/2019 https://petapixel.com/2019/07/26/newborn-photographer-adds-teeth-to-baby-portraits-with-hilarious-results

ຖ້າຫາກວ່າແອນ້ອຍມີແຂ້ວ ຈະເປັນແນວໃດ?

ຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະເຄີຍສົງໄສແມ່ນບໍ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າແອນ້ອຍມີແຂ້ວ ຈະເປັນແນວໃດ? ຈຶ່ງເກີດເປັນແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຊ່າງພາບອາຊີບທ່ານໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ Amy Haehl  ຕັດຕໍ່ຮູບແຂ້ວໃຫ້ຮູບພາບແອນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້.

Read more