Apple ສະຫຼອງວັນ ອີ່ໂມະຈິ (Emoji) ໂລກ

By on

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ອີໂມະ ອຸ້ຍ! ວັນ Emoji ໂລກ, Apple ໄດ້ນຳເອົາບັນດາຄະນະປະທານບໍລິຫານມາແຕ້ມເປັນ Emoji ເບິ່ງໄດ້ທີ່ Apple Leadershipນຳໜ້າມາໂດຍນາຍໃຫຍ່ Tim Cook ປະທານບໍລິຫານ(CEO), Katherine Adam ຮອງປະທານ ຝ່າຍກົດໝາຍ, Angela Ahrendts ຮອງປະທານ ຝ່າຍຂາຍ, Eddy Cue ຮອງປະທານ ຝ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍລິການຊອບແວ, Craig Federighi ຮອງປະທານ ຝ່າຍວິສະວິກອນຊອບແວ, Jonathan Ive ຮອງປະທານ ຝ່າຍອອກແບບ, Luca Maestri ຮອງປະທານ ຝ່າຍການເງິນ, Dan Riccio ຮອງປະທານ ຝ່າຍອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍທ່ານ

Apple ປ່ອຍ Emoji ນີ້ໃນຮູບແບບຂອງ Memoji ທີ່ເຮົາສາມາດປັບແຈ່ງສີໜ້າ, ຊົງຜົມ, ບຸກຄະລິກ ແລະ ອື່ນໆຕາມແບບທີ່ຈັດມາໃຫ້. ເຊິ່ງ Memoji ເປັນລູກຫຼິ້ນທີ່ມີສະເພາະໃນ iPhone X ເທົ່ານັ້ນ

ໃນ iOS 12 ທີ່ຈະປ່ອຍໃນ iPhone X ນີ້ມີ Memoji ແລະ Animoji ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ Face ID ໄດ້ ເຊິ່ງຄາດການວ່າ Apple ຈະປ່ອຍ iOS 12 ໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ຫຼື ຕົ້ນໜ້າ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ເປີດໂຕ iPhone ໃໝ່ ກໍເປັນໄດ້.

ໃຜທີ່ໃຊ້ iPhone X ກໍລອງເອົາ Memoji ມາກວອກັນເບິ່ງແດ່ ສຳລັບແອັດແລ້ວຍັງຢູ່ທີ່ຫຸ່ນກະປ໊ອງແອນດຣອຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.