Category: Health-Beauty

Office Syndrome ຫຼື ພະຍາດຫ້ອງການ

   |   By  |  No comments

Office Syndrome ຫຼື ພະຍາດຫ້ອງການ ເກີດມາຈາກການທີ່ຄົນເຮົານັ່ງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາດົນເລີຍເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດມີອາການດັ່ງນີ້

  • ເຈັບຫຼັງ
  • ເຈັບແອວ
  • ເຈັບງ່ອນ
  • ເຈັບຫົວ
  • ປວດເບົ້າຕາ
  • ປວດຕາມບ່າ
  • ປວດແຂນ, ຂໍ້ມື ແລະ ນິ້ວມຶ

ບັນດາອາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໝວດໝູ່ ແລ້ວທຳການບຳບັດ ແລະ ປັບປຸງວິທີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປວດ.

ປວດກ້າມເນື້ອ ແຜ່ນຫຼັງ, ງ່ອນ, ບ່າ

ຖ້າຫາກມີອາການປວດຕາມບ່ອນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປັບວິທີການນັ່ງ ຢ່ານັ່ງແອນເກີນໄປ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນປັບປ່ຽນທ່ານັ່ງເລື້ອຍໆ ໂດຍໃຫ້ລຸກຍ່າງທຸກໆ 15 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດໄດ້ຖ່າຍເທໄປຈຸດອື່ນໆ ແລະ ກ້າມເນື້ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ.

ປວດແຂນ, ຂໍ້ມຶ ແລະ ນິ້ວມື

ຖ້າຫາກມີອາກາດປວດຕາມບ່ອນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປັບພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖື ເນື່ອງຈາກວ່າເວລາເຮົາເບິ່ງທີ່ຈໍຄອມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເກັງກ້າມເນື້ອຕາ ເຮັດໃຫ້ປວດຕາ ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍການໝັ່ນກະພິບຕາ ແລະ ໃຫ້ຫຼຽວໄປເບິ່ງທາງອື່ນ.

ຂໍ້ມຶ ແລະ ນິ້ວມື ແມ່ນເປັນຍ້ອນການວາງມືບໍ່ຖືກເວລານຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ນິ້ວມືກໍເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໃຫ້ປັບທ່າໃຫ້ເໝາະສົມ

ເຈັບຫົວ

ອາການນີ້ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກການທີ່ເຮົາໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼາຍ ຫຼື ໃຊ້ສາຍຕາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການດັ່ງກ່າວໄດ້. ສະນັ້ນ ຖ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກເຈັບຫົວແມ່ນໃຫ້ພັກສາຍຕາມກ່ອນຈັກ 5 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດວຽກຕໍ່. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີເວລາວ່າງອີ່ຫຼີກໍໃຫ້ຫຼັບຕາ ແລ້ວນັ່ບ 1 ຮອດ 10 ກໍໄດ້.

 

ສຸດທ້າຍຂໍຝາກຄຼິບວີດີໂອຈາກ Fitjuntion ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລອງບໍລິຫານກ້າມເນື້ອແບບງ່າຍໆຂອງມະນຸດຫ້ອງການ

5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍສຳລັບແມ່ຖືພາ

   |   By  |  No comments

ແມ່ຖືກພາ ສາມາດອອກກຳລັງກາຍໄດ້  ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈທ່າທາງໃຫ້ເໝາະສົມ. ເຮົາມາເບິ່ງ 5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຍັບແຂ່ງຍັງຂາຕະຫຼອດ 9 ເດືອນ.

ທ່າທີ 1:

ຈ່າງຂາກວ້າງກວ່າບ່າໄລເລັກນ້ອງ ຫັນຫົວເຂົ່າອອກດ້ານນອກ ແລະ ນິ້ວຕີນຊີ້ອອກໄປດ້ານນອກ 45 ອົງສາ ຍືດຫຼັງໃຫ້ຊື່ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຍໍ້ເຂົ່າລົງ ແລະ ຍືດຂຶ້ນ ຈຳນວນ 15 ຄັ້ງ ເຮັດແບບນີ້ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 2:

ທ່ານີ້ດີຕໍ່ຕົ້ນຂາ. ໃຫ້ນອນແຄງແລ້ວເອົາແຂນມາຮອງຫົວມ້ຽນ ເອົາແຂນອີກຂ້າງມາຄໍ້າພື້ນໄວ້ ແລ້ວຫຍໍ້ເຂົ່າດ້ານລຸ່ມຂຶ້ນມາໃຫ້ຕັ້ງສາກ 90 ອົງສາ ສ່ວນຂາອີກດ້ນກໍໃຫ້ຍົງຂຶ້ນມາຢຽດຕົງໆ ແຕ່ຢ່າງຍົກສູງຈົນເກີນໄປ. ເຮັດແບບນີ້ 15 ຄັ້ງ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 3

ນອນແຄງຂ້າງ ແລ້ວຕັ້ງແຂນຂຶ້ນຄຳຫົວໄວ້ ງໍຂາທາງສອງດ້ານ ແລ້ວເອົາສົ້ນຕີນຈຸກັນ ຈາກນັ້ນອ້າຂາອອກຊ້າໆ ກວ້າງເທົ່າທີ່ຈະກ້ວ້າງໄດ້ ເຮັດແບບນີ້ 15 ຄັ້ງ ຕໍ່ເຊັດ, ຈຳນວນ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 4

ຄ້າຍໆກັບທ່າກີ້ນີ້ ແຕ່ຍາກຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍ. ໃຫ້ອ້າຂາອອກ ແຕ່ໃຫ້ສົ້ນຕີນຕິດກັນໄວ້ ຢ່າລືມຫາຫຍັງມາຮອງທ້ອງແດ່ເວລາອອກກຳລັງກາຍ

ທ່ານທີ 5

ທ່ານີ້ຕົ້ງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍ ໃຫ້ຫາຕຸກນໍ້າດື່ມຫົວເສືອຂະໜາດກາງມາແທນດັມເບລກໍໄດ້ . ຢືນໃຫ້ຂາທາງສອງຂ້າງກວ້າງເທົ່າບ່າໄຫຼ່ ຢືດແຂນໃຫ້ຕຶງ ຄ່ອຍໆຍົກແຂນຂຶ້ນເປັນເຄິ່ງວົງມົນ ແລ້ວເອົາລົງ ໂດຍໃຫ້ຫງາຍຂໍ້ມືຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດ 15ຄັ້ງ/ເຊັດ.

ແມ່ມານຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍເລື້ອຍໆ ແຕ່ຢ່າງໜັກຫຼືຫັກໂຫມຈົນເກີນໄປ ທີ່ສຳຄັນຢ່າລືມປຶກາສາທ່ານໝໍນຳເດີ້ ເພືອສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ເກີດລູກງ່າຍ

15 ອາການໂລກມະເຮັງໃນຜູ້ຊາຍ

  |   By  |  No comments

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ໝັ່ນໄປກວດສຸຂະພາບ ກໍບໍ່ນ່າຈະມີບັນຫາ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກໄປກວດສຸຂະພາບ ມັນອາດກາຍເປັນຫາຍະນະເລີຍກໍເປັນໄດ້ ເມື່ອທ່ານກວດພົບເຊື້ອມະເລັງໃນວັນທີ່ສາຍເກີນໄປ.

ລອງກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີ 15 ອາການເລົ່ານີ້ຫຼືບໍ່ ເພາະມັນເປັນສັນຍານເຕືອນໄປຍັງໂລກມະເລັງຢ່າແນ່ນອນ ແລະ ມັນກໍຈະເປັນການດີກວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານກວດເຫັນໂລກມະເລັງກ່ອນທີ່ມັນຈະລຸກລາມ.

 1. ມີບັນຫາເວລາຖ່າຍເບົາ

ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນອາດຈະມີບັນຫາເວລາໄປຖ່າຍເບົາເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ ໄປເບົາຖີ່ຂຶ້ນ, ຄວບຄຸມອາການປວດເບົາບໍ່ໄດ້, ມີຍ່ຽວຊືມ ແລະ ຮູ້ສຶກແສບ

ອາການຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫານີ້ໄດ້ ແລະ ຍັງກາຍເປັນມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ອີກດ້ວຍ. ແພດຈະກວດຫາສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍການທົດສອບ ລວມໄປເຖິງການເຈາະເລືອດເພື່ອກວດຫາມະເລັ່ງຕຸ່ມລູກໝາກ

2. ມີການປ່ຽນແປງໃນອັນທະ

ຖ້າຫາກຄຳເຈິກ້ອນເບົ້າ ຫຼືຮູ້ສຶກໜ່ວງໆ ໜັກໆ ຫຼື ຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງໃນລູກອັນທະ ທ່າບໍ່ຄວນລະເລີຍໂດຍເດັດຂາດ ເພາະມະເລັ່ງອັນທະນັ້ນສາມາດລຸກລາມໄດ້ໃນເວລາພຽງຂ້າມຄືນ ແພດຈະຕ້ອງກວດຮ່າງກາຍ, ທົດສອບເລືອດ, ແລະ Ultra Sound ລູກອັນທະເພື່ອຫາສາເຫດ.

3. ມີເລືອດອອກມາເວລາຖ່າຍເບົາຫຼືຖ່າຍໜັກ

ອາການມີເລືອດອອກທາງນໍ້າຍ່ຽວ ຫຼື ອາຈົມ ອາດຈະເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງໄຕ ຫຼື ມະເຮັງລຳໄສ້ ຄວນເຂົ້າພົບແພດໂດຍດ່ວນ. ການທີ່ມີເລືອດອອກ ບໍ່ວ່າຈະອະໄວຍະວະໃດໆກໍຕາມ ລ້ວນແຕ່ຜິດປົກກະຕິທັງນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າກວດແລ້ວບໍ່ພົບມະເຮັງ ກໍອາດຈະເປັນໂລກລິດສີດວງທະວານກໍເປັນໄດ້ ເຊິ່ງກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາກຢ່າງທັນທ່ວງທີ່.

4. ຜິວໜັງມີການປ່ຽນແປງ

ເມື່ອທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງຜິວໜັງ ທັງໃນເລື່ອງຂອງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ສີສັນ ລວມໄປເຖິງບັນດາຂີ້ແມງວັນຕ່າງໆ ໃຫ້ພົບແພດຢ່າງໄວທີ່ສຸດ ເພາະຈຸດທີ່ແປກໆໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງໂລກມະເຮັງຜິວໜັງ ທ່ານຄວນມີການຕັດເນື້ອຕົວຢ່າງໄປກວດຫາມະເຮັງ. ຫາກພົບກໍຈຶ່ງຈະຮັກສາໄດ້ທັນ.

5.​ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງມີການປ່ຽນແປງ

ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໄຄ່ຂຶ້ນ ໂດຍຂະໜາດເທົ່າເມັດຖົ່ວ ຈະພົບໄດ້ບໍລິເວນລໍາຄໍ, ຂີ້ແຮ, ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆ ເຊິ່ງອາການບວມນີ້ມີສັນຍານເຕືອນວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພູມຄຸ້ມກັນກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບອາຫານເຈັບຄໍ ຫຼື ເປັນໄຂ້ ແຕ່ໂລກມະເຮັງກໍເຮັດໃຫ້ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໄຄ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

6. ມີບັນຫາເວລາກືນ

ບາງຄົນເວລາກືນເຂົ້າ ກືນນໍ້າກໍຈະຮູ້ສຶກປວດຮາກ, ກືນຍາກ ທ່ານຄວນພົບແພດໂດຍດ່ວນ ເພາະອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງລຳຄໍ ແລະ ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ໂດຍແພດຈະທຳການທົດສອບທີ່ລຳຄໍ ແລະ X-ray ດ້ວຍການກືນນໍ້າແຮ່ Barium ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບທ່ານຕ້ອງດື່ມທາດແຫຼວທີ່ຊ່ວຍໃນເຫັນລຳຄໍຂອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງຍິ່ງຂຶ້ນທີ່ແຜ່ນຟິມ X-ray

7. ແສບຮ້ອນໃນຊວງເອິກ

ຫາກມີອາການແສບຮ້ອງໃນຊວງເອີກ ການປັບປຸງວິທີການກິນອາຫານ ພຶດຕິກຳການດື່ມ ແລະ ຄວາມຄຽດ ອາດຈະຊ່ວຍລຸດລົງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກມັນຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ກໍຄວນພົບແພດເພາະອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.

8. ມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງປາກ

ຖ້າຫາກທ່ານສູບຢາ ທ່ານກໍອາດມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກ ໃຫ້ລອງສັງເຫດຝ້າສີຂາວ ຫຼື ສີແດງພາຍໃນຊ່ອງປາກ ຫຼື ຮິມຊົບ ແລ້ວປຶກສາແພດ ຫຼື ທັນຕະແພດເພື່ອຮັກສາຕໍ່ໄປ.

9. ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຫຼຸດການກິນ ແຕ່ມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຫຼາຍພາຍໃນເວລາສັ້ນໆ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ໜ້າດີໃຈເລີຍໄດ໋ ເພາະອາດເປັນສັນຍານເຕືອນໂລກມະເຮັງຕັບອ່ອນ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ຫຼື ມະເຮັງປອດໄດ້.

10. ມີໄຂ້

ການມີໄຂ້ນັ້ນໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເປັນໄຂ້ແລ້ວບໍ່ຍອມເຊົາ ໂດຍຫາສາເຫດມາອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ ກໍອາດຈະເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງໂລກມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ຫຼື ມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆ

11. ເຕົ້ານົມມີການປ່ຽນແປງ

ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມະຈະລະເລີຍເລື່ອງກ້ອນເບົ້າໃນເຕົ້ານົມ ເພາະເຂົ້າໃຈວ່າມັນອາດຈະບໍ່ເປັນ ແຕ່ 1% ຂອງໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນເພດຊາຍ ແລະ ຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນກວດພົບພາຍຫຼັງທີ່ມັນລຸກລາມໄປແລ້ວ.

12. ມີຄວາມອ່ອນລ້າ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ໂດຍທີ່ພັກຜ່ອນເທົ່າໃດກໍບໍ່ພຽງພໍ ຢາກນອນຕະຫຼອດເວລາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງຫຼາຍ ກໍອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆໄດ້. ຕ້ອງໄປຫາໝໍເພື່ອກວດແລະຫາທາງຮັກສາຕໍ່ໄປ

13. ມີອາການໄອ

ການໄອອາດຈະບໍ່ແປກ ແຕ່ຖ້າຫາກໄອເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເກີນ 3-4 ອາດທິດ ແລ້ວຍັງສືບຕໍ່ໄອມາເລື້ອຍໆ ນັ້ນຖືເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງປອດ ຄວນໄປກວດແລະ X-ray ຫາສາເຫດ

14. ມີອາການປວດ

ໂລກມະເຮັງບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີອາການປວດເມື່ອຍ ແລະ ເຈັບປວດ ແຕ່ຖ້າຫາກອາການເຈັບນັ້ນກິນເວລາຍາວນານກວ່າ 1 ເດືອນກໍຢ່າທົນອີກເລີຍ ມັນອາດຈະເປັນສັນຍາຂອງໂລກມະເຮັງຫຼາຍໆຊະນິດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງກະຈາຍຕົວ.

15. ມີອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຊຶມເສົ້າ

ອາຫານນີ້ຫາໄດ້ຍາກ ແຕ່ຫາກພາວະຊຶມເສົ້າທີ່ມາພ້ອມອາການເຈັບທ້ອງ ອາດເປັນສັນຍານຂອງໂລກມະເຮັງຕັບອ່ອນ. ສະນັ້ນຄວນພົບແພດ ເພື່ອຫາທາງຮັກສາຕໍ່ໄປ.

 

ຣີວິວ ແອັບ ອອກກຳລັງກາຍ Home Workouts

  |   By  |  No comments

Yaklao.com ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳແອັບອອກກຳລັງກາຍ Home Workouts

 

ເທັນອອກກຳລັງກາຍກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວລຸ້ນ ຫຼື ໄວອາວຸໂສ ກໍນິຍົມກັນໝົດທຸກຄົນ. ສະນັ້ນ ໃນມື້ນີ້ Yaklao.com ຈຶ່ງຂໍມາແນະນຳແອັບອອກກຳລັງກາຍ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ຢີມ ແອັບນັ້ນມີຊື່ວ່າ Home Workouts.

Home Workout ເປັນແອັບທີ່ເໝາະກັບທຸກຄົນ ທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ທີ່ນິຍົມການອອກກຳລັງເພື່ອຟິດເອົາຫຸ່ນສວຍໆງາມໃຫ້ເປັນຄືນາຍແບບ ນາງແບບ.

ແອັບນີ້ແອັດມິນມັກຫຼາຍ ເພາະເຮົາສາມາດເລືອກເຮັດ Challenge ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ແຖມຍັງສາມາດ Set A Goal ກໍຄືຕັ້ງເປົ້າໄດ້ວ່າເຮົາຈະຟິດຫຸ່ນຂອງເຮົາໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາຈັກມື້.

ມີຮູບແບບການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອໜ້າທ້ອງທີ່ລຽບສວຍງາມ

 

ໃຜຢາກມີບ່າໄຫຼ່ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ແຜ່ນຫຼັງທີ່ແໜ້ນໆ ກໍຈັດໄປຢ່າໃຫ້ເສຍ

 

 

ເພື່ອທ່ອນແຂນທີ່ແໜ້ນ ຟິດເຟີມ ໃຫ້ສາວໆໄດ້ກອດແລະຫຼົງໄຫຼ

 

ຟິດກ້າເອິກໃຫ້ສວຍງາມ ເວລາໃສ່ເສື້ອຈຶ່ງເບິ່ງເທ້ ແລະ ສະຫງ່າ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີທ່າອອກກຳລັງກາຍແບບທັງຕົນໂຕ ຫຼື ເນັ້ນສະເພາະຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ເພື່ອເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອແຕ່ລະໝັດໃຫ້ແໝັ້ນ ໃຫຍ່ ຊົງພະລັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກ້າມຕົ້ນແຂນ, ຕົ້ນຂາ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ແອັບນີ້ໄດ້ໃຈ ແອັດມິນ ໄປເລີຍ 10/10 ເພາະແອັດໃຊ້ເປັນປະຈຳ

ລົດນໍ້າໜັກດ້ວຍ ເອິກໄກ່

  |   By  |  No comments

ລົດນໍ້າໜັກດ້ວຍ ເອິກໄກ່ - yaklao

ເປັນຫຍັງ ເອິກໄກ່ ເປັນອາຫານທີ່ໂປດປານຂອງບັນດານັກເພາະກາຍ ແລະ ຂອງບັນຄົນທີ່ຕ້ອງການລົດນໍ້າໜັກ.

ເນື້ອເອິກໄກ່ທີ່ບໍ່ມີໜັງ 100ກຣາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານປະມານ 120ແຄລໍຣີ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຣຕີນເຖິງ 22,50ກຣາມ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ໄຂມັນພຽງ 2,62ກຣາມເທົ່ານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີນໍ້າຕາມ ແລະ ປະກອບໄປດ້ວຍສານໂພຊະນາການທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ ແຄວຊຽມ, ຟົສຟໍຣັສ, ໂປແທສຊຽມ(ກາລີ), ໂຊດຽມ(ນາຕີ) ແລະ ວິຕາມິນເອ.

ເອິກໄກ່ຊ່ວຍລົດນໍ້າໜັກ: ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີໄຂມັນໜ້ອຍ ເຊັ່ນເອິກໄກ່ ຈະຊ່ວນລົດ ຫຼື ຮັກສານໍ້າໜັກໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິໄດ້ ເຊິ່ງມີງານວິໄຈບອກວ່າການກິນເອິກໄກ່ໃນປະລິມາ 200ກຣາມ 4ຄັ້ງ/ອາທິດ ອາດຈະຊ່ວຍລົດລະດັບໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໜັກລົດລົງໄດ້. ແຕ່ການວິໄຈດັ່ງກ່າວຍັງເປັນການທົດລອງໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ແນ່ນອນ.

ເອິກໄກ່ເສີມພະລັງ: ການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແຕ່ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ຫຼື ໝົດແຮງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້າມເນື້ອມີຄວາລ້າໄດ້ເຊ່ັນກັນ ເຊິ່ງເອິກໄກ່ມີໂປຣຕີນທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ ບຳລຸງກ້າມເນື້ອ ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອບໍ່ລ້າງ່າຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ອາດເສີມພະລັງໄດ້ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ບໍລິໂພກເອິກໄກ່ໃຫ້ປອດໄພ
ການບໍລິໂພກເອິກໄກ່ທີ່ປຸງສຸກອາດຈະບໍ່ມີສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເປັນອັນຕະລາຍໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ເອິກໄກ່ທີ່ເຮົາຊື້ມາອາດຈະມີເຊື້ອໂລກ ຫຼື ສານປົນເປື້ອນ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເຈັບປ່ວຍໄດ້

ສານບໍແຣັກຊ ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງຮ້າຍແຮງຊະນິດໜັ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດອາຫານນິຍົມນຳມາໃຊ້ ເຮັດເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລັກສະນະນຸ້ມໜຽວ ເຊິ່ງອາດເຈືອປົນຢູ່ໃນເນື້ອໄກ່ ຫຼື ໄກ່ບົດ

ສານຟໍມາລີນ
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າສານດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ອາຫານສົດຢູ່ໄດ້ດົນ ແຕ່ຫາກຮັບປະທານເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານອາດສ່ຽງເປັນໝັນ ໂລກຕັບ ໄຕເຊື່ອມ ແລະ ໂລກມະເຮັງໄດ້ ອາດພົບສານນີ້ໄດ້ໃນເນື້ອໄກ່ສົດ ຫຼື ແປຮູບ

ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ
ເຊື້ອ ຊານໂມເນລາ (Salmonella) ແລະ ເຊື້ອ ອີໂຄໄລ (E. Coli) ເປັນສາເຫດຂອງພາວະອາຫານເປັນພິດ ເຊິ່ງເຈືອປົນມາໃນເນື້ອໄກ່ສົດ ຫຼື ເນື້ອໄກ່ແຊ່ແຂງ (ລວມໄປເຖິງອາຫານສົດ ຫຼື ແຊ່ແຂງຊະນິດອື່ນນຳ)

ເຊື້ອໄວຣັສ
ເນື່ອງຈາກໄວຣັສໄຂຫວັດໃຫຍ່ບາງສາຍພັນເຊັ່ນ H5N1 ແລະ H7N9 ເປັນໄວຣັສທີ່ພົບໃນສັດປີເຊັ່ນ ໄກ່ ເຊິ່ງເຊື້ອດັ່ງກ່າວອາດຕົກຄັ້ງຢູ່ໃນເນື້ອໄກ່ດິບ ແລະ ຫາກຮັບປະທານເຂົ້າໄປກໍອາດຈະເປັນໂລກ ໄຂ້ຫວັດນົກ ໄດ້

ສະນັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກຄວນໃສ່ໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ໂດຍປະຕິບັດຕາມນີ້
1. ເລືອກຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
2. ເລືອເອິກໄກ່ທີ່ຖືກຮັກສາດ້ວຍຄວາມເຢັນ ເຖາະຄວາມເຢັນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບກທີເຣຍ
3. ເລືອກຊື້ເນື້ອໄກ່ທີ່ມີສີທຳມະຊາດ ບໍ່ຄໍ້າ ຫຼື ບໍ່ມີຈຸດເລືອກອົກ ບໍ່ມີຮອຍຟົກຊໍ້າ ແລະ ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນ
4. ເນື້ອໄກ່ທີ່ຊື້ມາແລ້ວຄວນລ້າງສະອາດແລ້ວເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີ່ອຸນຫະພູມ 4.4 ອົງສາເຊ ສຳລັບປະກອບອາຫານພາຍໃນ 1-2 ມື້. ຫຼື ຈະເກັບໃນຊ່ອງແຊ່ແຂງ -17,8ອົງສາເຊ ຫາກຕ້ອງການເກັບໄວ້ຍາວນານ
5. ໃຫ້ປຸງເນື້ອໄກ່ໃຫ້ສຸກດີສະເໝີກ່ອນຮັບປະທານ ເພາະການປຸງສຸກຈະຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອໂລກຕ່າງໆໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ: https://www.pobpad.com/

ລວມ 6 ຊ່ອງ Youtube ເຕັ້ນອອກກຳລັງກາຍ

   |   By  |  No comments

ເຕັ້ນອອກກຳລັງກາຍ ຢາກເລົ່າ

ມື້ນີ້ມາລວມ 5 ຊ່ອງ Youtube ເຕັ້ນອອກກຳລັງກາຍ ສະຫຼາຍໄຂມັນ ດ້ວຍການແດນຊກະຈາຍ ມີຊ່ອງໃດແດ່ນັ້ນມາຕິດຕາມກັນ

        1. The Inner Studio : ຊ່ອງນີ້ເປັນຊ່ອງຂອງທາງປະເທດໄທ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ສອນເຕັ້ນເພງດັງໆຫຼາຍໆ ທ່າເຕັ້ນກໍບໍ່ຍາກອີກ

The Inner Studio

 

2.  The Fitness Marshall : ເປັນຊ່ອງຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໃຜທີ່ມັກແບບດຸດັນ ເຜັດຮ້ອນ ແນະນຳຊ່ອງນີ້ເລີຍ ທ່າເຕັ້ນແຕ່ລະທ່າມີຄວາມໜັກໜ່ວງ ເຊັກຊີ້ ແຕ່ກໍເຕັ້ນຕາມໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ

The fitness Marshall

 

3. Pop Sugar Fitness : ຊ່ອງນີ້ເຕັ້ນງ່າຍ ເຕັ້ນສະບາຍ ສະຕາຍ ແອໂຣບິກ ໃຜມັກເບົາໆ ມີອາຍຸແດ່ ແນະນຳຊ່ອງນີ້ເລີຍ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເຕັ້ນກັນທັງຄອບຄົວຍັງໄດ້

popsugar fitness

 

4.  1Million Dance Studio : ຊ່ອງນີ້ບໍ່ຖືເປັນຊ່ອງອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ເປັນຊ່ອງເຕັ້ນຄັບເວີ້ຫຼາຍກວ່າ ເປັນຊ່ອງຂອງທາງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຜທີ່ມັກໂອປາຫຼໍ່ໆ ເຊີນເລີຍ ຫຼື ມັກສາວເກົາຫຼີຂາວໆເຕັ້ນເຊັກຊີ້ກໍມາເບິ່ງໄດ້

 

5.  DoubleL : ຊ່ອງນີ້ກໍເປັນຊ່ອງເຕັ້ນຄັບເວີ ມາຈາກທາງ ສສ ຫວຽດນາມ ມີແຕ່ສາວງາມໆ ທ່າເຕັ້ນແບບຈັດເຕັມ ໜັກແໜ້ນ ແຕ່ບອກກ່ອນວ່າທ່າເຕັ້ນບໍ່ງ່າຍປານໃດເດີ້

6. Deli Channel : ນີ້ກໍເປັນອີກຊ່ອງເຕັ້ນຄັບເວີ້ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນປະເທດໄທ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເປັນນັກເຕັ້ນແຖວໜ້າຂອງປະເທດໄທເລີຍລະ ທ່າເຕັ້ນແຕ່ລະທ່ານີ້ບອກເລີຍ ມັນແນ່ນອນ.

 

ເປັນຈັ່ງໃດ ສະມາຊິກຢາກເລົ່າ.ຄອມ ຜູ້ໃດລອງເຕັ້ນເພງໃດຂອງຊ່ອງໃດແດ່ແລ້ວ
ມາຣີິວໃຫ້ຮັບຊາບນຳກັນແດ່ເດີ້

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ອາຫານຄລີນ (Clean food)

   |   By  |  No comments

ຢາກເລົ່າ ອາຫານຄລິນ

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ອາຫານຄລີນ (Clean food) ອາຫານຄລີນ ແມ່ນອາຫານທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເນັ້ນຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ. ເປັນການກິນຕາມຫຼັກໂພສະນາການ (ຕ້ອງກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່) ກິນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເໝາະສົມຕາມໄວ ມີຜົນດີຕໍ່ກັບ ສຸຂະພາບ.

ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົດນ້ຳໜັກ, ລົດຄວາມອ້ວນແລະໄຂມັນ ແລ້ວອາຫານຄລີນ ນີ້ມັນມີຫຍັງແນ່? ອາຫານຄລີນ ໄດ້ແກ່ ຜັກ, ໝາກໄມ້ສົດ, ທັນຍະພືດ, ອາຫານທີ່ບໍ່ຜ່ານການຄັດສີ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ປຸງລົດຈັດຈົນເກີນໄປ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນກິນຄລີນ ຈັງໃດດີ?!? ເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆໄດ້ດ້ວຍ

1.ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບການກິນອາຫານຄລີນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍຶດຕິດກັບລົດຊາດເດີມໆ ແລະ ລົດປະລິມານອາຫານໃຫ້ຫນ່ອຍລົງ

2.ເລື່ອງອາຫານທີ່ສົດໃຫມ່ຢູ່ສະເຫມີ

3.ເວລາຊື້ສິ້ນຄ້າໃຫ້ຢ່າງທົ່ວຮ້ານ (ເພື່ອຊອກສິ້ນຄ້າດີໆ ແລະ ຍັງເປັນການອອກກຳລັງກາຍພ້ອມ)

4.ລົດປະລິມານນ້ຳຕານລົງ

5.ດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ (8ຈອກ ຕໍ່ມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຍິ່ງດີ)

6.ລອງຊວນໝູ່ມາກິນອາຫານຄລີນນຳກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ

7.ຈັດອາຫານທີ່ກິນໃຫ້ເປັນສົມດຸນ (ແບ່ງອາຫານເປັນມື້ນ້ອຍໆ) 4 ຫຼື 6 ຄາບຕໍ່ມື້ ແລະ ບໍ່ຄວນງົດອາຫານເຊົ້າ

8.ເລືອກໃຊ້ແປ້ງທີ່ເຫມາະສົມ (ແນະນຳ ເຂົ້າກ່ອງ, ເຂົ້າໂອ໊ດ ຈະເປັນການດີ)

9.ຮູ້ຈັກສັງເກດສ່ວນປະສົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (ຮູ້ອ່ານປະລິມານໃນສິ້ນຄ້າທີ່ຈະເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ)

10. ຫ້າມເນັ້ນການນັບເຄລລໍລີຫຼາຍເກີນໄປ ຄວນເລືອກກິນອາຫານໃຫ້ຄົບຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ (ອາຫານ 5 ໝູ່) ຍ່າເນັ້ນທີ່ຕົວເລກ

10ຂໍ້ງ່າຍໆເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍ່ສາມາດມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄດ້ແລ້ວ!!

ສິວບອກໂລກ

   |   By  |  No comments

ສິວ! ສິວ!! ສິວ!!

ເລື່ອງສິວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫລົກ ແລະ ບາງທີອາດຈະບອກຫຍັງຫລາຍກວ່າທີ່ເຮົາເຫັນ ມາເບິ່ງກັນວ່າ ຕຳແຫນ່ງທີ່ສິວຂຶ້ນນັ້ນ ບອກຫຍັງເຮົາແດ່???

ສິວບອກໂລກ

ຕຳແໜ່ງຂອງສິວບອກໂລກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 1 ແລະ 3 : ມີບັນຫາເລື່ອງກະເພາະປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.

ຕຳແຫນ່ງທີ 2 : ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງຕັບໆ ໝາຍເຖິງຕັບຫັ້ນນ່າ, ນົມທິ່ກິນເຂົ້າໄປບໍ່ຍ່ອຍ, ກິນອາຫານລົດຈັດ , ກິນອາຫານຕອນເດິກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 4 ແລະ 10 : ໄຕບໍ່ດີ

ຕຳແຫນ່ງທີ 5 ແລະ 9 : ແກ້ມດ້ານເທິງ ແມ່ນ ບັນຫາລະບົບໄຊນັສ ແລະ ປອດ; ສ່ວນແກ້ມດ້ານລຸ່ມ ແມ່ນ ແຂ້ວແມງ ຫລື ບັນຫາດ້ານເຫືອກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 6 ແລະ 8 : ໄຕ, ພູມແພ້, ແວ່ນທີ່ເຮົາໃສ່ກົດທັບ

ຕຳແຫນ່ງທີ 7 : ບັນຫາດ້ານຫົວໃຈ, ລະບົບສືບພັນ, ປະຈຳເດືອນ

ຕຳແຫນ່ງທີ 11 ແລະ 13 : ບັນຫາດ້ານຮັງໄຂ່ , ປະຈຳເດືອນ

ຕຳແຫນ່ງທີ 12 : ບັນຫາດ້ານກະເພາະອາຫານ, ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ຕຳແຫນ່ງທີ 14 : ຄວາມຄຽດ

ທີ່ມາ (Credit): https://www.wongnai.com/articles/what-pimple-say-about-you

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ຮວບຮວມ May

5 ວິທີຮັກສາຜິວ ໄໝ້ແດດຫຼັງສົງການ

   |   By  |  No comments

 

ສະບາຍດີ ສະມາຊິກ ຢາກເລົ່າ.ຄອມ
ເປັນຈັ່ງໃດແດ່ ຜ່ານສົງການປີໃໝ່ກັນມາ ຫົດນໍ້າສົງພະ ຫຼິ້ນນໍ້າກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ສ່ວນໂຕແອັດມິນເອງກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໄປໃສ່ເລີຍ ເພາະວ່າແດແຮ້ງແຮງ
ມື້ນີ້ເລີຍຢາກມານຳສະເໜີວິທີຮັກສາຜິວໜັງຫຼັງຖືກ Burn ແດດ ມາໃຫ້ສາວໆໄດ້ລອງກັນ. ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ

1. ນໍ້າເຢັນ

ຖ້າຫາກວ່າສາວໆເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຜິວໄໝ້ແດດ ແລະ ລອກ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດທຳອິດແມ່ນອາບນໍ້າເຢັນ ເພາະນໍ້າເຢັນສາມາເຮັດຊະລໍການລອກຂອງຜິວໜັງ ຫຼັງອາບນໍ້າແລ້ວຄວນໃຊ້ຜ້າຂົນໜູນຸ້ມໆຊັບນໍ້າໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ຫ້າມຖູເດັດຂາດ ເພາະການຖູຈະເຮັດໃຫ້ຜິວລອກງ່າຍຂຶ້ນ. ແນ່ນອນ, ສາວໆຄົງຈະບໍ່ມັກໃຫ້ຜິວລອກ.

yaklao.com

2. ຢ່າເກົາ

ເມື່ອຜິວເຮົາໄໝ້ແດດ ເຮົາຈະຄັນຍິກໆໆໆໆ. ຫ້າມສາວໆເກົາຜິວໜັງຂອງເຮົາເປັນອັນຂາດ ຫຼື ເມື່ອຜິວລອກກໍຫ້າມເກົາ ເພາະການເກົາຈະຍິ່ງເລັ່ງໃຫ້ຜິວໜັງລອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະທຳຮ້າຍຊັ້ນຜິວໜັງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜກາຍເປັນແປ້ວໄດ້. ເວລາຄັນຄວນໃຊ້ນ້ຳກ້ອນປະຄົບເຢັນໃສ່ບ່ອນທີ່ຄັນ ຫຼື ໃຊ້ຜ້ານຸ້ມໆຄ່ອຍໆລູບບ່ອນທີ່ຄັນ.

yaklao.com

3. ເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ

ເມື່ອຫຼັງອາບນໍ້າແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍຄືທ່ານໂລຊັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ. ໃຫ້ເລືອກ Moisturizer (ມ້ອຊເຈີໄຣເຊີ) ແບບທີ່ໃຊ້ກັບຜິວໄໝ້ແດດ ຫຼື ໃຊ້ກັບຜິວລອກ. ໂລຊັ້ນທົ່ວໄປຈະປະກອບໄປດ້ວຍຫວ້າຫາງແຂ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຢັນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ ຊ່ວຍຊະລໍການລອກຂອງຜິວໜັງໄດ້.
ອີກວິທີແມ່ນໃຊ້ຫວ້າຫາງແຂ້ສົດໆມາທາຜິວທົ່ວຜິວໜັງໂດຍກົງເພື່ອຮັກສາອາການໄໝ້ແດດ.

yaklao.com

yaklao.com

ໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ທາບໍລິເວນທີ່ໄໝ້ແດດ

4. ດື່ມນໍ້າ

ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ຈະຊ່ວຍຮັກສາລະດັບນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ຂາດນໍ້າ ແລະ ຜິວກໍຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ເພາະກາຍຂາດນໍ້າກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວລອກ ແລະ ແຕກ ໄດ້. ແນ່ນອນຕ້ອງເປັນນໍ້າລ້າ ບໍ່ແມ່ນນໍ້າຫວານ, ບໍ່ແມ່ນນໍ້າອັດລົມ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນນໍ້າເຫຼົ້ານໍ້າເບຍ ເພາະມັນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງຕື່ມ.

yaklao.com

5. ຢ່າງລອກມັນເດັດຂາດ

ເມື່ອຜິວທີ່ໄໝ້ແດດ ເລີ່ມລອກອອກ, ສາວໆຢ່າໄປລອກມັນດ້ວຍຕົນເອງເດັດຂາດ. ການລອກຂອງຜິວໜັງເກີດມາຈາກເຊວຜິວໜັງທີ່ຕາຍຫຼຸດລອກອອກມາ ສະນັ້ນຢ່າໄປດຶງມັນອອກມາເອງ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນຫຼຸດອອກເອງໂດຍທຳມະຊາດ. ສາວໆສາມາດຕັດຜິວໜັງສ່ວນທີ່ລອກອອກມາເອງໄດ້ ຢ່າດຶງອອກມາເອງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜ ແລະ ເປັນແປ້ວ (ໜັກໜ້າຕື່ມຊໍ້າ).

yaklao.com

ເປັນຈັ່ງໃດກັນແດ່ສາວໆຄົງຮູ້ແລ້ວວ່າເວລາຜິວໄໝ້ແດດເທື່ອໜ້າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ. ແຕ່ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄືຢ່າໃຫ້ມັນໄໝ້ອີກເດີ້. ເທື່ອໜ້າກ່ອນອອກແດດຄວນທາກັນແດດຊະນິດພິເສດ ເພາະແດດບ້ານເຮົາມັນແຮງຫຼາຍ ຄືຫຼາຍໆຄົນຮູ້ນັ້ນລະ ບ້ານເຮົາມີ 2 ລະດູຄື ລະດູຮ້ອນ ກັບ ລະດູໂຄດຮ້ອນ.

 

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ http://www.sheknows.com/beauty-and-style/articles/804520/dealing-with-sunburned-peeling-skin/page:2