fbpx
31/07/2019 https://www.pexels.com/photo/two-men-and-two-women-giving-highfives-1321690/

9 ເທັກນິກເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ


ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຮັດວຽກແລ້ວຕິດຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກົ່າ ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະພິສູດ ເງິນເດືອນບໍ່ເລື່ອນ ໜ້າທີ່ການງານກໍບໍ່ກ້າວໜ້າ. ຢາກເລົ່າ ຈຶ່ງຈະຂໍນຳສະເໜີ 9 ເທັກນິກເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ.

1 ຫາໂອກາດສະແດງຄວາມເປັນຜູ່ນຳ

ຖ້າທ່ານຄິດຢາກຈະກ້າວໜ້າໃນອາຊີບການງານ ຕ້ອງຄິດແບບຜູ່ນຳ ແລະ ຫາຫົນທາງໃນການສະແດງຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ່ນຳໃນໂຕທ່ານ.

ທ່ານຕ້ອງກ້າທີ່ຈະພິສູດຄວາມສາມາດ ແລະ ກ້າທີ່ຈະຂາຍໂຕເອງ ເວົ້າງ່າຍໆຄືສາມາດນຳສະເໜີໂຕເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເປັນຜູ່ນຳ.

2 ສະໜັບສະໜູນເຈົ້ານາຍ

ເຈົ້ານາຍໃນບາງອົງກອນມັກຈະລຳອຽງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດສະເພາະຄົນທີ່ເຂົາສົນໃຈ. ຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີອັກຄະຕິ ຢຶດຕິດແຕ່ກັບໂຕເອງວ່າ “ຈະພິສູດໂຕເອງໃຫ້ເຈົ້ານາຍເຫັນ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນທີ່ຈະເລຍແຂ່ງເລຍຂາເຈົ້ານາຍ” ທ່ານກໍຢູ່ບ່ອນເກົ່າຫັ້ນລະ.

ສິ່ງທີ່ຈະບອກໃນນີ້ຄືທ່ານຕ້ອງຮູ້ວິທີການ ເອົາຊະນະໃຈເຈົ້ານາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການເລຍແຂ່ງຂາເຈົ້ານາຍ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້ານາຍ ເຊັ່ນວ່າ ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຢູ່ຂ້າງເຂົາ ສະໜັບສະໜູນເຂົາ ຫຼື ມີໄອເດຍດຽວກັບເຈົ້ານາຍ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານາຍພໍໃຈ.

3 ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ທ່ານຢາກຈະຂຶ້ນໄປ

ທ່ານຕ້ອງກ້າທີ່ຈະເອີ່ຍປາກຖາມ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້. ທ່ານບໍ່ມີວັນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຮຽນຮູ້. ທາງລັດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານກໍຄືການ ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຄົນທີ່ເຂົາເຄີຍຂຶ້ນໄປເຖິງຍອດພູ ແລ້ວເຂົາຈະບອກວິທີໃຫ້ກັບຮົາ

ຢ່ານັ່ງຢູ່ລ້າໆ ແລ້ວເບິ່ງຫົວໜ້າຍ່າງໄປມາທຸກໆມື້ ລອງເຂົ້າໄປຫາເຂົາ ແລ້ວບອກວ່າຖາມເຂົາ ໂອ້ລົມນຳເຂົາ ເຊິ່ງເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆທີ່ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ.

4 ເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ໃນມືໃຫ້ດີທີ່ສຸດກ່ອນ

ການສະແດງຝີມືໃນການເຮັດວຽກກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ກໍຢ່າເຮັດຫຼາຍວຽກຈົນເກີນໄປ. ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ເວລາທັງໝົດຂອງທ່ານເບິ່ງໄປທີ່ເປົ້າໝາຍຂ້າງໜ້າ ຈົນບໍ່ມີເວລາມາເບິ່ງວຽກທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນມື. ການພິສູດໂຕເອງຄືການເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ໃນມືໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ທ່ານຕ້ອງໃຈເຢັນ ຢ່າຮີບຮ້ອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຈະສູງເທົ່າໃດ ຢ່າລືມສຸມໃສ່ວຽກເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະ ເຮັດມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຂົາຈະສົນໃຈໃນເປົ້າໝາຍເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ໃນມື ແທນທີ່ຈະເບິ່ງເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ພັກດັນວຽກງານຍ່ອຍໆເລົ່ານັ້ນໃຫ້ສຳເລັດໄປເທື່ອລະຂັ້ນຈົນກາຍເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

5 ຢ່າກ້າວກ່າຍວຽກຄົນອື່ນ ຄ່ອຍໆພິສູດໂຕເອງວ່າທ່ານດີກວ່າ

ຄົນເກັ່ງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນຢາກພິສູດໂຕເອງຕະຫຼອດເວລາ ຈົນບາງຄັ້ງອາດຈະໄປກ້າວກ່າຍວຽກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ. ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ແມ່ນການຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຍາມທີ່ເຂົາຕ້ອງການ. ການເຮັດວຽກເກີນໜ້າທີ່ກໍຄືການກ້າວກ່າຍງານຂອງຄົນອື່ນ.

ຖ້າຢາກພິສູດໂຕເອງກໍຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຮັດວຽກຂອງໂຕເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຈົນມີຄົນອື່ນມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຢ່າລືມຖ່ອມໂຕ ຢ່າອວດອົ່ງວ່າໂຕເອງເກັ່ງແຕ່ຄົນດຽວ

6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດີກວ່າ ເວົ້າໃຫ້ຟັງ

ຄົນອວດເກັ່ງມີຢູ່ 2 ປະເພດຄື ຄົນທີ່ມັກອວດຄຳເວົ້າ ຫຼື ຄົນທີ່ມັກອວດຄວາມສາມາດ. ສົມມຸດວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ທ່ານກໍຢ່າເອົາແຕ່ເວົ້າຢ່າງດຽວ. ເພາະທ່ານອາດຈະບອກເຈົ້ານາຍເປັນສິບ ເປັນຮ້ອຍຄັ້ງ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ໂອກາດພິສູດເລີຍວ່າທ່ານເກັ່ງເລື່ອງນັ້ນ.

ສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງລົງມືເລີຍ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ ແລະ ໂອກາດກໍຈະຕາມມາເອງ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າເຮົາເກັ່ງແທ້ ແນ່ຈິງ ກໍຢ່າຂີ້ໂມ້ຢ່າງດຽວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງ ສະແດງຝີມືອອກມາໃຫ້ຫົວໜ້າເຫັນ. ຕ້ອງກ້າທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນມາໃນສິ່ງທີ່ທ່ານ ເຮັດໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ ໄດ້ເຮັດ.

7 ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງອົງກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນການໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ

ຄົນເກັ່ງໆບາງຄົນກໍຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຈັກເທື່ອ ຫຼື ເລື່ອນຂັ້ນໄດ້ຊ້າຫຼາຍ. ເຊິ່ງສະເຫດຍ້ອນວ່າສຸມໃສ່ຜິດຈຸດ. ດັ່ງທີ່ເຫັນຫຼາຍໆຄົນ ອາດຈະກຳລັງສຸມໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນເອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຊໍ້າພັດບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄຸນຄ່າຫຍັງແກ່ອົງກອນ ກໍເທົ່າກັບວ່າທ່ານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງຕໍ່ອົງກອນ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດຫຍັງເພື່ອອົງກອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົາກໍຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ ຍອມຕອບແທນທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າຄື ຄົນສຳຄັນ ຂອງເຂົາ. ສະນັ້ນວິທີເພີ່ມຄວາມສຳຄັນຂອງໂຕເອງຕໍ່ອົງກອນແມ່ນ ທ່ານຕ້ອງເສີມສ້າງຄຸນຄ່າຂອງອົງກອນ ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຕ້ອງຊ່ວຍອົງກອນແກ້ໄຂບັນຫາ. ແລ້ວອົງກອນກໍຈະເຫັນບົດບາດຂອງທ່ານ ຈາກນັ້ນການເລື່ອນຂັ້ນ ການຂຶ້ນເງິນເດືອນກໍບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມ.

8 ບໍ່ຕ້ອງເກັ່ງທີ່ສຸດ ແຕ່ດີທີ່ສຸດ ໃນທີມ

ໃນທຸກໆອົງກອນນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ແຕ່ບາງຄົນເກັ່ງແຕ່ຊໍ້າພັດບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນອື່ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍບັນຫາວຽກງານໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເຂົ້າໃຈໄດ້. ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຢາກຈະກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເກັ່ງພຽງຢ່າງດຽວ ແຕທ່ານຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດອື່ນໆດັ່ງນີ້:

  • ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຄົນອື່ນ ສື່ສານກັບທຸກຄົນໄດ້
  • ຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ
  • ມີຄວາມຄິດທີ່ຄົນອື່ນຍ່ອມຮັບ ຫຼື ຍອມເຮັດຕາມ
  • ມີຫົວຄິດແກ້ໄຂບັນຫາ
  • ໃຈກວ້າງ ມີນໍ້າໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອ
  • ເປັນຜູ່ນຳໄດ້ ກໍເປັນຜູ່ຕາມໄດ້
  • ເປັນທີມໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເຮັດວຽກຄົນດຽວ

9 ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ 3 ລະດັບ

ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນມີເປົ້າໝາຍເຊິ່ງເປົ້າໝາຍໃນການກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານແມ່ນມີ 3 ຢ່າງຄື:

  • ຕ້ອງເປັນທີ່ຍອມຮັບ: ຄົນໃນທີມ ໃນອົງກອນເກືອບທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຄິດ ແລະ ຍອມຮັບໃນໂຕຕົນຂອງທ່ານ. ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ທ່ານຕ້ອງຖ່ອມໂຕ, ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ປັບໂຕເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້.
  • ຕ້ອງເປັນທີ່ຮັກ: ເປົ້າໝາຍອີກຢ່າງທີ່ທ້າທາຍຄືທຸກຄົນຕ້ອງຮັກທ່ານ ທັງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າ. ການທີ່ເປັນທີ່ຮັກໃນນີ້ແມ່ນຮັກໃນໂຕຕົນຂອງທ່ານ ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມຄິດມຸມມອງມອງຂອງທ່ານ.
  • ຕ້ອງໂດດເດັ່ນ: ຄົນທີ່ກ້າວໜ້ານັ້ນຕ້ອງໂດດເດັ່ນໃນທຸກເລື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄະລິກ, ຄວາມສາມາ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນງານ. ສະນັ້ນຢ່າງຢ້ານທີ່ຈະຢູ່ໃນແສງໄຟ ເພາະທ່ານຈະກ້າວໜ້າໄດ້ນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງສ່ອງໄຟໃສ່ໂຕເອງໃຫ້ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນມາ.

ນັ້ນຄື 9 ເທັກນິກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ອາດຈະເລື່ອນຂັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເພີ່ມຄ່າຕອບແທນໄດ້. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ.

ຂັດມາຈາກປຶ້ມ: ຈິດຕະວິທະຍາ 1% ເຮັດໃຫ້ທ່ານເໜືອຄົນ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.