fbpx
07/07/2019 8 ສິ່ງທີ່ເດັກປີ 1 ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຮຽນວິຊາຊີບ

8 ສິ່ງທີ່ເດັກປີ 1 ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຮຽນວິຊາຊີບ


ຈົບໄປແລ້ວກັບການເສັງຈົບຊັ້ນ 7 ຖືເປັນການຈົບສິ້ນຊີວິດມັດທະຍົມຂອງຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ມັນເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນຊີວິດຂອງການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ ທັງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ເຊິ່ງມີ 8 ສິ່ງທີ່ເດັກປີ 1 ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ.

1. ຂາດຮຽນ

ເດັກປີ 1 ຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າໃໝ່ກໍຈະບໍ່ຄ່ອຍຂາດຮຽນພໍປານໃດດອກ ແຕ່ພໍຮຽນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຈະເລີ່ມເຫັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ຂາດຮຽນ. ຂໍຢໍ້າເລີຍວ່າຫ້າມຂາດຮຽນ ເພາະເຈົ້າຈະພາດຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ອາຈານສອນເທິງຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນຢູ່ວ່າບາງວິຊາອາດຈະມີສື່ ອອນລາຍໃຫ້ໄດ້ຮຽນ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ມີເນື້ອໃນກວມແໜັ້ນຄືກັບໄປຟັງອາຈານເພິ່ນອະທິບາຍ.

2. ຍັງບໍ່ຮູ້ວິທີຮຽນ

ສິ່ງທີ່ນ້ອງໆໄດ້ຮຽນມາຕະຫຼອດ 12 ປີໃນລະດັບສາມັນນັ້ນມັນບໍ່ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ນ້ອງໆກຳລັງຈະພົບ. ການຮຽນລະດັບສາມັນແມ່ນອາຈານເປັນຄົນແນະນຳ ຊີ້ບອກແລ້ວເຮົາກໍເດີນຕາມ. ແຕ່ໃນລະດັບວິຊາຊີບນັ້ນຕ່າງອອກໄປ ນ້ອງຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີຮຽນຢ່າງມີສິດຕິພາບ ຕາເບິ່ງ ມືຈົດ ຫົວຈື່. ຕ້ອງຮູ້ຈັກຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫາຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງ.

3. ວາງແຜນເວລາບໍ່ດີ

ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະບາງຄົນຕ້ອງຮຽນ ຕ້ອງເຮັດວຽກ. ສະນັ້ນຕ້ອງຮູ້ຈັກວາງແຜນໃຫ້ດີ ກຳນົດຕາຕະລາງ Time Blocking ໃຫ້ດີ ວ່າເວລາໃດຈະເຮັດອັນໃດ ຕ້ອງເພື່ອເວລາໃຫ້ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນພ້ອມ. ເພາະນ້ອງຕ້ອງພົບກັບບົດລາຍງານທີ່ຍາວກວ່າຫາງງູແນ່ນອນ.

4. ບໍ່ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບົບຂອງສະຖານບັນ

ແຕ່ລະສະຖາບັນກໍມີລະບົບການຮຽນການສອນ ລະບົບຄະແນນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ສະນັ້ນ, ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບແມ່ນຕ້ອງໂອ້ລົມກັບອາຈານປະຈຳຫ້ອງ ຫຼື ອາຈານທີ່ປຶກສາເລື້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຊ່ວງໃດ ຄວນເຮັດອັນໃດ.

5. ໂທລະສັບກວນໃຈ

ແນ່ນອນ ວ່າບາງຫ້ອງທີ່ເປັນຫ້ອງບັນຍາຍ ອາຈານສອນເອງອາດຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງທົ່ວເຖິງ ນ້ອງໆສາມາດຫຼິ້ນໂທລະສັບ ແຊັດນຳໝູ່ໄດ້ໃນຄະນະຮຽນ ແຕ່ສິ່ງເລົ່ານັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ທຳຮ້າຍນ້ອງໆເອງ ບໍ່ເຊື່ອກໍຖ້າເບິ່ງຜົນເກຣດຕອນທ້າຍເທີມ

6. ຈັດການການເງິນບໍ່ດີ

ຄ່າຮຽນໃນລະດັບວິຊາຊີບນັ້ນສູງກວ່າຄ່າຮຽນລະດັບສາມັນຫຼາຍເທົ່າ ສະນັ້ນເຮົາຄວນວາງແຜນການເງິນໃຫ້ດີ ເພື່ອຈະໄດ້ທັນຕໍ່ການຈ່າຍຊໍາລະຄ່າຮຽນໃນແຕ່ລະປີ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກສັ່ງໂຈະການຮຽນ ຫຼື ບໍ່ກໍບໍ່ໃຫ້ຮຽນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ.

7. ຄິດແຕ່ຈະເຮັດຕາມອາຈານບອກ

ດັ່ງທີ່ບອກໃນຂໍ້ທີ 2 ແລ້ວ, ການຮຽນໃນລະດັບວິຊາຊີບ ທຸກຢ່າງຕ້ອງເພິ່ງພາໂຕເອງ ນ້ອງໆຕ້ອງອ່ານ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລ້ວຫາຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງເກືອບວ່າ 90% ສ່ວນອີກ 10%ແມ່ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອາຈານ. ສະນັ້ນຢ່າງລໍຖ້າແຕ່ຄຳສັ່ງຈາກອາຈານ ນ້ອງໆຕ້ອງຮູ້ຈັກຮຽນເອງເຮັດເອງ.

8. ໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະເກີນໄປ

ຊີວິດໃນລະດັບນີ້ ກໍຈະມີອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ ບາງວິຊາຢາກມາກໍມາ ບໍ່ຢາກມາກໍບໍ່ຕ້ອງມາ ມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຊ້ເວລາໝົດໄປກັບການໄປທ່ຽວສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ. ກວ່າຈະມາຮູ້ໂຕອີກເທື່ອກໍຕອນເຫັນຄະແນນຕິດເກຣດ F ໂຕແດງໆມາ.

ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮຽນໜັງສືຂອງນ້ອງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.