fbpx
06/07/2019 8 ຂໍ້ດີຈາກການເປັນອາສາສະມັກ ທີ່ຈະພັກດັນຊີວິດທ່ານ

8 ຂໍ້ດີຈາກການເປັນອາສາສະມັກ ທີ່ຈະພັກດັນຊີວິດທ່ານ


ທ່ານເຄີຍເຫັນງານໃຫຍ່ໆຫຼາຍໆງານ ທີ່ມີທີມງານ ນ້ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຈິດອາສາ ຄອຍໃຫ້ບໍລິການຕອບຄຳຖາມ ແນະນຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ 8 ຂໍ້ດີຈາກການເປັນອາສາສະມັກ ທີ່ຈະພັກດັນຊີວິດຂອງທ່ານ ມີຫຍັງແດ່

1. ຊ່ວຍໃຫ້ມີສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ

ສັງຄົມຂອງເຮົາຈະກວ້າງຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານອາສາຕ່າງໆ. ທ່ານຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ່ຄົນຫຼາກຫຼາຍ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນມີເພື່ອນທີ່ມີຄຸນະພາບໃນບັນດາກຸ່ມອາສານຳກັນ.

2. ບໍ່ເຫງົາອີກຕໍ່ໄປ

ສັງຄົມລາວເຮົາທຸກມື້ນີ້ ເລີ່ມເປັນສັງຄົມທີ່ຢູ່ຄົນດຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າການທີ່ເຂົ້າມາກຸ່ມອາສາ ສາມາດຊອກໝູ່ເພື່ອ ໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ອອກຈາກສັງຄົມທີ່ເຮົາຢູ່ ໄປພົບສັງຄົມໃໝ່ໆ. ໄດ້ເປີດຫູ ເປີດຕາໃຫ້ກວ້າງໄກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

3. ຄວາມສຳພັນດ້ານສັງຄົມດີຂຶ້ນ

ການເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຈິດອາສາ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະທາງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສຸຂະພາບກາຍ. ການເຂົ້າສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າ.

4. ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນ

ການເປັນຈິດອາສານັ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ. ຜູ່ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈິດອາສານຳກັນນັ້ນ ຈະມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນ ມີຄວາມຜູກພັນ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ່ອື່ນສະເໝີ.

5. ຈິດໃຈທຸ່ນທ່ຽງຂຶ້ນ

ຫຼຸດຄວາມຊຶມເສົ້າ, ເພີ່ມຄວາມພູມໃຈໃນໂຕເອງ ແລະ ສ້າງຈິດໃຈທີ່ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນໄດ້ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈິດອາສາ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈິດອາສາ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງເຮັດສິ່ງນັ້ນອອກມາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະທຸກຄົນຄາດຫວັງຈາກເຮົາ ເຮົາຈະທຸ່ນທ່ຽງ ຈິງຈັງກັບວຽກງານແຕ່ລະຢ່າງຂຶ້ນ.

6. ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຫຼາຍຂຶນ.

ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ ຕ້ອງການພິສູດໂຕເອງ ແລະ ຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ. ມາເຂົ້າຮ່ວມຈິດອາສາ ທ່ານຈະສາມາດເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລ້ວມັນຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງທ່ານໄປເລີຍ.

7. ມີປະສົບການທີ່ດີກັບສະຖານສຶກສາ

ທີ່ສະຖາບັນສຶກສາຫຼາຍໆແຫ່ງ ກໍມີການຮັບອາສາສະມັກຊ່ວຍວຽກ ທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານສຶກສາ. ນັກຮຽນຈິດອາສາທັງຫຼາຍ ຈະຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງສະຖານສຶກສາ. ໄດ້ມີຜົນງານຂອງໂຕເອງແກ່ສະຖານສຶກສາຂອງເຮົາ. ແລ້ວຍັງມີຜົນຕໍ່ຄະແນນອີກ.

8. ເພີ່ມສິ່ງທີ່ດີໃນປະຕິທິນຊີວິດຂອງທ່ານ

ປະຕິທິນຊີວິດຂອງທ່ານ ມີສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ຍັງ? ຖ້າຍັງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອາສາຕ່າງ ມັນຈະເປັນປະສົບການຊີວິດທີ່ທ່ານບໍ່ອາດຈະລືມ ເປັນເລື່ອງລາວດີໆທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລົ່າຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ວ່າຄັ້ງໜຶ່ງທ່ານໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈິດອາສາ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫຼາຍກວ່າການໄປຊ່ວຍວຽກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ແມ່ນດ້ານຈິດໃຈຂອງການເປັນຜຸ່ໃຫ້.

ອາສາບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ຄຸ້ມທີ່ຈະຈ່າຍ,
ແຕ່ອາສາມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະປະເມີນເປັນລາຄາ

ອ້າງອີງ: https://www.thebalancesmb.com/unexpected-benefits-of-volunteering-4132453


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.