fbpx
28/02/2019 ເທັກນິກໃຊ້ microsoft word

7 ເທັກນິກໃຊ້ Microsoft Word ໃຫ້ໄວທັນໃຈ


ບົດຄວາມ 7 ເທັກນິກສ້າງ PowerPoint ໃຫ້ໂດນໃຈ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງດີ ແອັດມິນເລີຍຢາກຈັດໃຫ້ອີກ ເພາະວ່າການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Word ນັ້ນເປັນເລື່ອງພື້ນຖານຂອງທຸກໆຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງເວັບ yaklao ເລີຍຢາກຈະນຳສະເໜີເທັກນິກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນໃຊ້ໂປຣແກຣມ MS Word ໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກັບ 7 ເທັກນິກໃຊ້ Microsoft Word ໃຫ້ໄວທັນໃຈ.

1 ຫຍໍ້ ຫຼື ຂະຫຍາຍໜັງສື

ປົກກະຕິເຮົາຈະຫຍໍ້ຂະຫຍາຍໂຕໜັງສືເຮົາຈະເລື່ອນເມົ້າໄປກົດທີ່ຄຳສັ່ງຂະໜາດໜັງສື ເຊິ່ງທີ່ຈິງເຮົາສາມາດໃຊ້ປຸ່ມລັດດ້ວຍການກົດ Ctrl + [ (ປຸ່ມ ບ) ແມ່ນຫຍໍ້ ຫຼື Ctrl + ] (ປຸ່ມ ລ) ເພື່ອຂະຍາຍໂຕໜັງສືໄດ້.

ປຸ່ມລັດ ຫຍໍ້ ຂະຫຍາຍ ໂຕໜັງສື

2. ທາສີເລືອກໝົດວັກ

ເຮົາມັກຈະຄຼິກເມົ້າລາກທາສີບັນດາຂໍ້ຄວາທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຖ້າມັນສັ້ນໆກໍບໍ່ເປັນບັນຫາດອກ ແຕ່ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທາສີໝົດວັກເລີຍເດ ເຊິ່ງວິທີງ່າຍໆຄືກົດເມົ້າ 3 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ.

3. Zoom ໜ້າເຈ້ຍ ເຂົ້າ-ອອກ

ມັນຈະມີປຸ່ມແວ່ນຂະຫຍາຍຢູ່ທາງລຸ່ມແຈຂວາຂອງຈໍ ໃຊ້ໄວ້ Zoom ເອກະສານ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດໃຊ້ວິທີລັດໂດຍການກົດປຸ່ມ Ctrl ຄ້າງໄວ້ແລ້ວເລື່ອນລູກກິ້ງຢູ່ເມົ້າ ເທົ່ານີ້ເອກະສານເຮົາກໍ ZoomZoom ໄດ້ແລ້ວ.

4. ປັກມຸດເອກະສານ

ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາເປີດເອກະສານມັນຈະມີລາຍຊື່ເອກະສານທີ່ເຮົາເຄີຍເປີດຢູ່ໃນແຖບ Recent. ຮູ້ບໍ່ວ່າເຮົາສາມາດປັກມຸດເອກະສານທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໄດ້ໂດຍການກົດທີ່ຮູບປັກມຸດ ເທົ່ານັ້ນເອກະສານໂຕນັ້ນກໍຈະຢູ່ບ່ອນເກົ່າບໍ່ຫາຍໄປໃສ.

ປັກມຸດໃນ ms word

5. ແກ້ຄຳຜິດຫຼາຍບ່ອນພ້ອມກັນ

ໃນໂປຣແກຣມ Word ຈະມີຄຳສັ່ງ Replace ໃຫ້ເຮົາສາມາດແທນທີຄຳໄດ້ ໃຫ້ກົດ Ctrl+H ເພື່ອເປີດຄຳສັ່ງ Replace ຈາກນັ້ນພິມຄຳທີ່ຜິດໃນຊ່ອງ Find ແລ້ວພິມຄຳທີ່ຖືກໃນຊ່ອງ Replace with ແລ້ວກົດ Replace All ເທົ່ານັ້ນຄຳຜິດເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະຖືກແກ້ໝົດທຸກບ່ອນພ້ອມກັນ.

6. ໂຕເຂັ້ມ, ໂຕເນີ້ງ, ຂີດກ້ອງ ດ້ວຍແປ້ນພິມ

ຈະມີປຸ່ມ B, I, U ໄວ້ເພື່ອເຮັດໂຕເຂັ້ມ ໂຕເນີ້ງ ແລະ ຂີດກ້ອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດກົດທີ່ປຸ່ມລັດໄດ້ຄື Ctrl+B ແມ່ນໂຕເຂັ້ມ, Ctrl+I ແມ່ນໂຕເນີ້ງ ແລະ Ctrl+U ແມ່ນຂີດກ້ອງ.

7. ປຸ່ມລັດທີ່ຄວນຮູ້

ໃນໂປຣແກຣມ MS Word ຈະຖືກຕັ້ງປຸ່ມລັດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ

  • Ctrl+N ສ້າງເອກະສານໃໝ່
  • Ctrl+O ເປີດເອກະສານ
  • Ctrl+P ສັ່ງປຣິ້ນເອກະສານ
  • Ctrl+S ສັ່ງບັນທຶກ
  • Ctrl+L ພິມຊິດຊ້າຍ
  • Ctrl+E ພິມທາງກາງ
  • Ctrl+R ພິມຊິດຂວາ
  • Ctrl+J ພິມຊິດຂອບ

ຖ້າເຫັນວ່າບົດຄວາມນີ້ດີ ກໍຂໍຄົນລະ Share ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແອັດມິນ yaklao ແດ່ເດີ້


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.