fbpx
05/08/2019 ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ

ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ


ການເປັນຜູ່ປະກອບການ ຫຼື ນັກທຸລະກິດນັ້ນຕ້ອງບໍ່ຢ້ານຄວາມຜິດພາດ. ທຸກໆມື້ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆຢ່າງບໍ່ອາດຫຼີກຫຼ່ຽງໄດ້. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຢາກຈະນຳສະເໜີ ຄວາມຈິງ 6 ຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ່ປະກອບການຕ້ອງປະເຊີນ.

ຫຼາຍໆບົດຄວາມຈາກຫຼາຍໆເວັບກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳເລັດ ຜົນສຳເລັດ ຫົນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດອັນສວຍຫຼູ ເພື່ອນີ້ຂໍພິກມູມມອງມາເບິ່ງດ້ານທີ່ຜິດພາດກັນແດ່ວ່າມີຫຍັງ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາໄປປະຍຸກ ແລະ ປັບໂຕໃຫ້ທັນກັບບັນຫາທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.

1.ຄວາມຜິດພາດເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ

ອ້າວ…! ແອັດເວົ້າແປກ ຄວາມຜິດພາດ ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ. ຈົ່ງຢ່າລືມວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍຜິດພາດ. ຄວາມຜິດພາດຈະຄອຍສອນ ແລະ ສົ່ງມອບຄວາມຫວັງໃໝ່ໃຫ້ກັບເຮົາເມື່ອເຮົາແກ້ຜ່ານຜ່າມັນໄປໄດ້.

2.ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດ.

ທຸກໆຜູ່ປະກອບການນັ້ນມີຄວາມກະຫາຍຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຢາກລອງເປັນທຳມະຊາດຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າຈະພົບກັບຄວາມຜິດພາດໃນການທີ່ເຂົາຢາກລອງນັ້ນນີ້ໄປໝົດ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ເຂົາລອງນັ້ນລະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາມີປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ ແລະ ພັດທະນາໄວກວ່າຄົນອື່ນໆ.

3.ຄວາມຜິດພາດເປັນຊັບສົມບັດ

ຊັບສົບບັດທີ່ວ່ານີ້ໝາຍເຖິງອົງຄວາມຮູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກມັນ, ຂໍພຽງເຮົາເປີດໃຈຮັບເອົາຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກມັນ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາກຫຼາຍມະຫາສານ, ແທນທີ່ຈະໄປນັ່ງຢຶດຕິດກັບໂຕເອງ ອັກຄະຕິ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດ. ກໍໃຫ້ເປີດໃຈກວ້າງຮັບເອົາມັນ ແລະ ສຶກສາມັນໃຫ້ດີໆ.

4.ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເຮົາລົ້ມ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ່ປະກອບການຢ້ານທີ່ຈະລົ້ມລົງນັ້ນ, ຜູ່ລົງທຶນແຮງຢ້ານກວ່າອີກ ຫຼື ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາກໍຢ້ານວ່າເຮົາຈະລົມເຊັ່ນກັນ. ບໍ່ມີໃຜດອກຢາກເຫັນເຮົາລົ້ມ (ຍົກເວັ້ນຄູ່ແຂ່ງໄດ໋) ເຂົາພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍ ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາເອີ່ຍປາກຂໍໄດ້ທັນທ່ວງທີ.

5.ຜິດພາດບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງປະລາໄຊ

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ຜູ່ປະກອບການນັ້ນມັກຈະປະລາໄຊໄປກ່ອນທີ່ຈະເຖິງເສັ້ນໄຊ, ທັງທີ່ເຮົາອາດຈະລົ້ມພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍໝົດຄວາມອົດທົນກັບມັນໄປແລ້ວ. ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງຢ່າງສັບສົນວ່າຄວາມຜິດພາດແມ່ນການປະລາໄຊ. ຜິດພາດຄືຜິດພາດ ມັນແກ້ໄຂໄດ້. ແຕ່ຖ້າເຮົາປະລາໄຊນັ້ນຄືເຮົາຍອມແພ້ ເຮົາໝົດທາງທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ອີກ.

6.ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຜິດພາດເຮົາຈະເຕີບໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ດັ່ງທີ່ບອກວ່າເຮົາຕ້ອງເປີດໃຈ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບມັນຊະ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາກ້າວຜິດ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດເລົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນກໍດັບປັບສະພາບ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ລອດໄປໄດ້ ຈົນເຖິງມື້ທີ່ເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່.

ການເປັນຜູ່ປະກອບການທີ່ດີນັ້ນຄວາມກ້າທີ່ຈະປະເຊີນກັບ 6 ສິ່ງນີ້.​ຖ້າທ່ານບໍ່ກ້າປະເຊີນແມ້ແຕ່ຂໍ້ດຽວ ທ່ານກໍບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການແລ້ວ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບໂຕທ່ານ ເມື່ອທ່ານຜິດພາດ.


Tagged on:

ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.