fbpx
10/08/2019 6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ


ບາງຄັ້ງການໄປທ່ອງທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນມັນກໍໜ້າລຳຄານເຫຼືອເກີນ…. ຕ້ອງມາຖ້າກັນອາບນໍ້າ, ແຕ່ງໜ້າທາປາກ, ເຂົ້າຄິວຊື້ຂອງ Sale ອູ້… ອີກສາລະພັດ. ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ເລີຍຢາກຈະແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນລອງທ່ຽວຄົນດຽວກັບ 6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ.

1. ຄວບຄຸມໄດ້ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ຢາກກິນຫຍັງ ຢາກກິນດົນປານໃດ ຢາກສັ່ງຫຍັງກໍສັ່ງ ຊິໄປກໍໄປ ຊິນອນກໍນອນ ບໍ່ຕ້ອງຄອງຄອຍວ່າອີກຄົນໜຶ່ງຈະເປັນແນວໃດ

2. ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ເພາະເຮົາຕ້ອງລຸຍທຸກຢ່າງດ້ວຍໂຕເຮົາເອງ ມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການໃໝ່ ເສີມຄວາມສະຕຣອງໃນໃຈເຮົາ

3. ມີເວລາໃຫ້ໂຕເອງ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ໄດ້ມານັ່ງຄິດຍ້ອນຄວາມຫຼັງ ລະລຶກຊາດເກົ່າ ອາດຈະຂຽນໄດອາຣີ້ກໍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ສະທ້ອນໂຕເຮົາເອງ

4. ປະຢັດຄ່າໃຊ້ງ່າຍ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ເວລາໄປທ່ຽວກັນຫຼາຍຄົນແລ້ວຈະຊື້ຂອງກິນກໍຕ້ອງຊື້ກັນຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຖ້າເຮົາໄປຄົນດຽວເຮົາກໍຊື້ເພື່ອເຮົາຄົນດຽວ. ປີ້ຍົນໂຕໃດຖືກໍຈັດໄປ, ໂຮງແຮມໂຕໃດຫຼຸດລາຄາກໍຈອງເລີຍ ຂໍແຕ່ວ່າໂປຣກໍຈັດໂລດ

5. ເກັ່ງພາສາຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ດ້ານພາສາດອກ ສິ່ງທີ່ໄດ້ກວ່ານັ້ນກໍຄືວິທີການສື່ສານ ຍິ່ງຖ້າເຮົາໄປຫຼາຍປະເທດກໍຈະສາມາດສື່ສານໄດ້ດີຂຶ້ນ

6. ໄດ້ເພື່ອນໃໝ່ ສັງຄົມໃໝ່

6 ຂໍ້ດີຂອງການທ່ຽວຄົນດຽວ yaklao ຢາກເລົ່າ

ເພື່ອນໃໝ່ ໃນບ່ອນໃໝ໋ ອາດຈະພົບແຟນໃໝ່ນຳໄດ໋ ລອງຄິດດີໆເບິ່ງ

 


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.