fbpx
03/11/2019 5 ວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນເກັ່ງຂຶ້ນ

5 ວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນເກັ່ງຂຶ້ນ


ການເປັນນັກຮຽນເກັ່ງນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີມັນສະໝອງທີ່ດີສະເໝີໄປ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງກໍມີຜົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພື່ອຜູ້ໃດທີ່ກຳລັງທໍ້ແທ້ວ່າໂຕເອງຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ສະໝອງບໍ່ດີບໍ່ໄວເທົ່າໝູ່ ກໍລອງມາປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຕາມ 5 ວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນເກັ່ງຂຶ້ນ.

1. ຈັດຕາຕະລາງເວລາ Time Blocking

ຈັດລະບຽບເວລາຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີ ຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນ ໄປຈົນຮອດເຂົ້ານອນ ວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນແຕ່ລະມື້ Block ເວລາໄວ້ສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດເຊັ່ນ: ອ່ານບົດຮຽນຂອງມື້ຕໍ່ໄປກ່ອນເຂົ້ານອນປະມານ 30 ນາທີ ຫຼືວ່າ ຫຼັງອາຫານຄໍ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາແກ້ວຽກບ້ານ 1ຊົ່ວໂມງ ເປັນຕົ້ນ.

2. ຈົດບັນທຶກ Take note

ການຈົດບັນທຶກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ຮູ້ຈັກສັງເກດເອົາສິ່ງສຳຄັນແລ້ວມາບັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ມຂອງເຮົາ. ອາດຈະເລີ່ມບັນທຶກທຸກຢ່າງກ່ອນ ແລ້ວມາອ່ານຄືນຈາກນັ້ນກໍຄັດຈ້ອນເອົາ, ເມື່ອເຮົາເຮັດແບບນີ້ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຈະສາມາດບັນທຶກເອົາແຕ່ເນື້ອໃນສຳຄັນຕາມທີ່ເຮົາຟັງອາຈານອະທິບາຍ.

3. ເລືອກໝູ່ທີ່ມັກຮຽນ Find a study group

ໝູ່ເປັນໄຈສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນດີຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາຢູ່ໃນກຸ່ມໝູ່ທີ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ ມັກຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນແບບນັ້ນໄປນຳ. ອາດຈະທົດລອງຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອຖາມຄົນໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນມາ ຫຼື ອາດຈະຊ່ວຍກັນສອນວິຊາທີ່ຕົນເອງມີຄວາມຖະນັດ ເຊິ່ງເປັນການເຝິກຝົນ ແລະ ທວນຄືນບົດຮຽນຂອງຕົນເອງໄປພ້ອມ.

4. ກ້າທີ່ຈະຖາມ Ask questions

ເຮົາມາຮຽນດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ ສະນັ້ນເມື່ອບໍ່ຮູ້ໃຫ້ຖາມ. ບໍ່ວ່າຈະຖາມອາຈານປະຈຳວິຊາ, ອາຈານແນະແນວ, ໝູ່ ຫຼື ໃຜໆກໍໄດ້ທີ່ຄິດວ່າເຂົາສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ເຮົາໄດ້ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະຖາມກໍໃຫ້ເຮົາທົດລອງຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງສາກ່ອນ ເມື່ອຫາຄຳຕອບບໍ່ໄດ້ແທ້ໆແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຖາມຄົນອື່ນ.

5. ນອນໃຫ້ພໍ Sleep

ການນອນໃຫ້ຄົບ 8 ຊົ່ວໂມງແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕ້ອງເຂົ້ານອນໃຫ້ໄວ ແລະ ຕື່ນເຊົ້າແລ້ວຊີວິດໃນມື້ຕໍ່ມາຈະສົດໃສຂຶ້ນ. ເພາະການນອນເປັນການຟື້ນຟູກ້າມເນື້ອສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ລວມໄປເຖິງສະໝອງຂອງເຮົາພ້ອມ ຫຼັງຈາກທີ່ຜ່ານການໃຊ້ງານມາຢ່າງໜັກໜ່ວງໝົດມື້. ສະນັ້ນການນອນທີ່ດີ ຕ້ອງບໍ່ມີສິ່ງມາລົບກວນ, ຫ້າມຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນປະມານ 30 ນາທີເປັນຢ່າງຕໍ່າ ແລະ ຢ່າດື່ມນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງລຸກໄປເບົາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນອນແຊບໆ.

 

ຖ້າຄິດວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ກໍຢ່າລືມ Share ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.