fbpx
06/06/2019 5 ວີທີຮັບມື ກັບການເຮັດບົດລາຍງານກຸ່ມ

5 ວິທີຮັບມືກັບ ການເຮັດບົດລາຍງານກຸ່ມ


ການເຮັດບົດລາຍງານກຸ່ມນັ້ນຖືເປັນວຽກໜັກສຳລັບນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນ ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານ ການຈັດການ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ນັກສຶກສາບາງຄົນນັ້ນຂີ້ຄ້ານ ແລະ ບໍ່ມັກຊ່ວຍໝູ່ ແຖມຍັງກິນແຮງໝູ່ອີກ.

ບົດຄວາມຂອງ YakLao ຈຶ່ງຈະຂໍນຳສະເໜີ 5 ວິທີຮັບມືກັບ ການເຮັດບົດລາຍງານກຸ່ມ ຄ້າຍໆກັບການສ້າງ OKRs ເພື່ອຫຼາຍໆຄົນຈະໄດ້ນຳເອົາໄປໃຊ້.

1. ແບ່ງວຽກໃຫ້ຊັດເຈັນ

ການເຮັດບົດລາຍງານກຸ່ມນີ້ຖືເປັນຝັນຮ້າຍຂອງພວກເດັກຮຽນ ເພາະອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈັບກຸ່ມກັບນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃດຮຽນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດທີ່ວ່າບາງຄົນເຮັດ ບາງຄົນບໍ່ເຮັດ ກິນແຮງກັນ.

ສະນັ້ນ, ການແບ່ງວຽກໃຫ້ຊັດເຈນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈັນ

2. ຊອຍວຽກຫຼັກອອກເປັນວຽກຍ່ອຍ

ວຽກຫຼັກຄືຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ສຳເລັດຕາມຫົວຂໍ້ ແລະ ເວລາທີ່ຖືກມອບໝາຍ. ສະນັ້ນຄົນທີ່ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມກໍຕ້ອງມີການຊອຍໃຫຍ່ໆໃຫ້ກາຍເປັນວຽກຍ່ອຍ ເພື່ອທີ່ຈະມອບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ພາກນໍາສະເໜີມອບໃຫ້ຜູ້ນີ້ຮັບຜິດຊອບ, ພາກເນື້ອໃນໃຫ້ຜູ້ນີ້ຮັບຜິດຊອບ, ພິມບົດລາຍງານໃຫ້ຜູ້ນີ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວແຕ່ຈະວາງອອກ.

3. ຕ້ອງມີຫົວໜ້າກຸ່ມ

ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຕ້ອງມີຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລ້ວທຸກຄົນຈະຕ້ອງຟັງຄົນນັ້ນຄົນດຽວ. ເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທຳ ກໍອາດຈະເປີດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງວ່າຈະເລືອກໃຜເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມ.

4. ກຳນົດເວລາ

ບົດລາຍງານກຸ່ມກໍຕ້ອງສົ່ງອາຈານໃຫ້ຕົງເວລາ ການທີ່ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາເປັນຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງທຸກຄົນທີ່ຄວນມີ.

ສະນັ້ນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມກໍຕ້ອງກຳນົດເວລາສົ່ງງານໃຫ້ກັບແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວຕ້ອງມີການກຳນົດວຽກຍ່ອຍ ແລະ ລາຍງານກັນເປັນໄລຍະ ເພື່ອຈະໄດ້ຕິດຕາມກັນໄດ້.

5. ວາງລະບຽບ

ລະບຽບເປັນສົ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີວິໄນ ແລ້ວການເຮັດບົດລາຍງານກໍຕ້ອງມີການວາງລະບຽບເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມເຮັດວຽກຕາມກຳນົດການທີ່ວາງໄວ້.

ກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ຕົງຕາມກຳນົດການກໍຕ້ອງມີການລົງໂທດກັນ ເຊັ່ນວ່າຖ້າຜູ້ໃດສະຫຼຸບຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ກຳນົດ ຕ້ອງເປັນຄົນຈ່າຍຄ່າ Print ເອກະສານ ຫຼື ຕ້ອງເປັນຄົນລ້ຽງເຂົ້າສວາຍໝູ່.

ນັກສຶກສາກໍລອງເອົາແນວຄວາມຄິດຈາກບົດຄວາມນີ້ໄປລອງໃຊ້ ໄດ້ຜົນແນວໃດກໍຄອມເມັ້ນບອກກັນດ້ວຍ.

ຖ້າຄິດວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ກໍຊ່ວຍກັນແຊໃຫ້ແດ່ເດີ້


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.