fbpx
08/06/2019 5 ເທັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ແບບສະບັບນັກສຶກສາ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ

5 ເທັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ແບບສະບັບນັກສຶກສາ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ


ຊິເຮັດແນວໃດເມື່ອວຽກບ້ານກໍຫຼາຍ, ບົດລາຍງານກໍຄ້າງ, ວຽກເຮືອນກໍມີ ແລະ ຍັງຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ແຟນອີກ? ຈະເຮັດອັນໃດກ່ອນ ເຮັດອັນໃດລຸນ

ມື້ນີ້ກໍເລີຍມີອີກເທັກນິກສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ຈະມາໃນຫົວຂໍ້ 5 ເທັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ແບບສະບັບນັກສຶກສາ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ.

ດັ່ງທີ່ແອັດມິນຕັ້ງໃຈໄວ້ຄືຈະເຮັດໃຫ້ເວັບນີ້ ເປັນເວັບຂ່າວສານສາລະໜ້າຮູ້ສຳລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ເທັກນິກສຳລັບນັກສຶກສາຈະໄດ້ນຳເອົາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທຸກຄົນ.

ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ຖາມໂຕເອງກ່ອນອ່ານບົດຄວາມ

  • ໃຫ້ວາງວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດອອກມາວ່າມີຫຍັງແດ່?
  • ຕ້ອງການເວລາໄປເພື່ອຫຍັງ?
  • ເຮົາຢາກເປັນຄົນມີວິໄນພຽງໃດ?

ມາເບິ່ງກັນວ່າ ການບໍລິຫານເວລາ ຂອງນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລານີ້ ຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ຈະປັບປຸກໂຕເອງທີ່ຈຸດໃດກ່ອນ ເພື່ອການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີຂຶ້ນ.

1. ສ້າງຕາຕະລາງປະຈຳວັນ

ສັງເກດບໍ່ວ່າຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຮອດໃຫຍ່ ເຮົາໄປໂຮງຮຽນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ ໃນຕອນທີ່ເຮົາເປັນນັກຮຽນກໍຈະຕ້ອງເຮັດຕາມເວລາທີ່ຖືກວາງໄວ້ຕະຫຼອດ.

ພໍມາເປັນນັກສຶກສາ ອິດສະລະກໍຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກັບບໍ່ມີເວລາເລີຍ. ນັ້ນເປັນເພາະເຮົາບໍ່ມີຕາຕະລາງປະຈຳວັນວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນແຕ່ລະມື້.

ການຂຽນຕາຕະລາງປະຈຳວັນກໍຄວນຂຽນຕັ້ງແຕ່ເຮົາຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ຈົນເຖິງເຂົ້ານອນຕອນແລງ ວ່າມີວຽກອັນໃດແດ່ ຕອນເວລາຈັກໂມງ ຊ່ວງໃດວ່າງ ຊ່ວງໃດບໍ່ວ່າງ. ຄວນຂຽນອອກມາໃຫ້ລະອຽດ.

2. ສຸມໃສ່ເທື່ອລະວຽກ

ຢ່າເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ ໃຫ້ມີສະມາທິກັບວຽກໃດວຽກໜຶ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງປະຕິບັດຢູ່. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດສະມາທິ ແລະ ບໍ່ແລ້ວຈັກວຽກເລີຍ.

ຫຼີກຫຼ່ຽງການແກ້ວຽກບ້ານ ພ້ອມກັບການແຊັດນຳໝູ່ ຫຼື Social Media. ກຳລັງອານະໄມເຮືອນຢູ່ ກໍຢ່າເບິ່ງຊີຣີໄປນຳ. ການເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນກໍເປັນການດີໃນບາງຄັ້ງ ແຕ່ຕ້ອງເປັນວຽກທີ່ໄກ້ຄຽງກັນ.

ສະນັ້ນ, ການເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວເທື່ອລະວຽກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ກໍຍ່ອມຈະດີກວ່າທີ່ເຮັດຫຼາຍວຽກພ້ອມກັນ ແຕ່ບໍ່ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນຈັກຢ່າງ.

3. ຕ້ອງມີລາຍການ Checklist

ແນ່ນອນວ່າການເປັນນັກສຶກສາ ຕ້ອງມີທັງບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະວິຊາ ແລ້ວຍັງມີວຽກບ້ານ ແຖມຍັງຕ້ອງຈະວຽກເຮືອນອີກ. ສຳລັບບາງຄົນກໍໜັກໜ່ວງເລີຍ, ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຫາເງິນ.

Checklist ຈະມີປະໂຫຍດສຳລັບເຮົາຫຼາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງໃດຄວນເຮັດກ່ອນ ຫຼື ຄວນເຮັດຕາມຫຼັງ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າວຽກໃດທີ່ເຮົາເຮັດສຳເລັດ ແລະ ວຽກໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ.

ສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ Checklist ໄດ້ໃນມືຖືສະມາດໂຟນທຸກລຸ້ນເຊັ່ນໂປຣແກຣມ Google Keep ເປັນຕົ້ນ.

4. ນອນໃຫ້ພຽງພໍ

ອາດຈະງົງວ່າເປັນຫຍັງເລື່ອງການບໍລິຫານເວລາຄືມີການພັກຜ່ອນ. ການນອນໃນນີ້ບໍ່ແມ່ນໝາຍເຖິງໃຫ້ນອນກິນບ້ານກິນເມືອງ ແຕ່ນອນໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຟື້ນ ແລະ ຟື້ນຟູເຊວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການພັກຜ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາແຂງແຮງເພາະໄດ້ພັກຜ່ອນ, ສະໝອງປອດໂປ່ງ ຄິດງານຫຍັງກໍອອກບໍ່ມີຄຳວ່າ Blur.

ເສີມໃຫ້ອີກຄືຈົ່ງເຂົ້ານອນແຕ່ຫົວຄໍ່າ ດີກວ່າການນອນເດິກ. ຖ້າມີວຽກບ້ານບົດລາຍງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຫຼື ໃຊ້ສະມາທິ ກໍຄວນຈະພັກຜ່ອນກ່ອນ ແລ້ວໄປເຮັດຕອນເຊົ້າ. ມັນຈະມີປະສິດຕິພາບດີກວ່າເຮັດຕອນເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນ.

5. ໃຫ້ຂອງຂວັນໂຕເອງ

ເມື່ອເວລາເຮົາເຮັດຫຍັງສຳເລັດກໍຄວນໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ໂຕເອງ. ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ອ່ານປຶ້ມ, ໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ ຫຼື ອື່ນທີ່ເປັນການໃຫ້ລາງວັນແກ່ຕົນເອງ.

ແຕ່ການໃຫ້ລາງວັນຕົນເອງນັ້ນກໍຄວນຢູ່ໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປທ່ຽວຈົນເມົາກັບເດິກ ແລ້ວມື້ຕໍ່ມາກໍຕື່ນສວາຍ ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງຊີວິດເລະເທະຈົນບໍ່ມີຊິ້ນດີ. ກໍລະນີທີ່ເປັນແບບນັ້ນກໍຄວນມີບົດລົງໂທດໂຕເອງນຳ.

ສະຫຼຸບ

  1. ສ້າງຕາຕະລາງປະຈຳວັນ
  2. ສຸມໃສ່ເທື່ອລະວຽກ
  3. ຕ້ອງມີລາຍການ  Checklist
  4. ນອນໃຫ້ພໍ
  5. ໃຫ້ຂອງຂວັນ

ບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດແກ່ທ່ານບໍ່? ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບແອັດມິນໄດ້ທີ່ Messenger ເພື່ອຈະປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.