fbpx
25/06/2019 5 things hr wants you to know

5 ສິ່ງທີ່ HR ຢາກບອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້


ຊອກວຽກກະຍາກ, ໄປໃສກະຖາມຫາແຕ່ປະສົບການ, ເດືອນກະຈັ່ງແມ່ນໃຫ້ໜ້ອຍ. ຜ່ານມາໃຫ້ແຕ່ແອັດໃຫຍ່ເຮົາໂພສ ມື້ນີ້ແອັດລິວ ເລີຍຂໍຈັດຈັກບົດຄວາມກ່ຽວກັບ 5 ສິ່ງທີ່ HR ຢາກບອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ ແລະ ກຽມໂຕພ້ອມກ່ອນການໄປສະມັກວຽກ.

ໃນມຸມມອງຂອງບຸກຄົນຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານ ບຸກຄະລາກອນ/ຈັດຕັ້ງ ໂດຍກົງ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນນາມສ່ວນຕົວ ຢໍ້າວ່າສ່ວນຕົວ ແລະ ເປັນວິທີການເລືອກພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຜູ້ອື່ນບໍ່ຮູ້ນໍາວ່າເຂົາໃຊ້ມາດຕະຖານໃດ ໂດຍຜ່ານຄໍາຖາມ ແລະ ປະໂຫຍກທີ່ພົບເຫັນໃນເພສຊອກວຽກຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ວຽກບໍ່ໄດ້ຊອກຍາກ ແຕ່ເຈົ້າຫາກເລືອກວຽກເອງ

ແນ່ໃຈລະບໍວ່າວຽກຊອກຍາກ ເພາະວ່າຕາມສະຖິຕິ ແລະ ແຈ້ງການຕາມສື່ຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍປະເທດເຮົາແມ່ນຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຫດຜົນຍ້ອນວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍເລືອກວຽກ, ຢາກໄດ້ວຽກກົງກັບທີ່ຮຽນມາ, ຍັງບໍ່ຈິງຈັງພໍໃນການຊອກວຽກ, ຢາກໄດ້ວຽກທີ່ເງິນເດືອນສູງ, ຢາກເຮັດວຽກທີ່ສະບາຍ, ບໍ່ກ້າເຮັດວຽກທີ່ຕົນຄິດວ່າຍາກ ແລະ ບໍ່ຢາກອອກຈາກ Comfort Zone.

2. ທີ່ບອກໃຫ້ລໍຖ້າ ເພາະວ່າມີເຫດຜົນ

ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍ ເພາະຫຼາຍບໍລິສັດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ບໍລິສັດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ກໍ່ໃຊ້ວິທີດຽວກັນນີ້ ເພື່ອເກັບກໍາບຸກຄະລາກອນເອົາໄວ້ ເມື່ອຕ້ອງການກໍ່ຈຶ່ງຕິດຕໍ່ຫາໃນກໍລະນີຍັງບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງວ່າງ ຫຼື ບາງກໍລະນີຖ້າສໍາພາດພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ທ່ານສົ່ງມາສະໝັກໄດ້ແລ້ວ ທີ່ເຫຼືອກໍ່ຈະເກັບໄວ້ເພື່ອໂອກາດໜ້າ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ໂອນຕໍ່ໃຫ້ເຄືອຄ່າຍບຸກຄະລາກອນນໍາກັນໃນບໍລິສັດອື່ນ.

3. ຕ້ອງມີເອກະສານຫຼາຍ ກໍເພື່ອຢືນຢັນໂຕທ່ານເອງ

ບັນຫານີ້ຍອມຮັບວ່າບາງບໍລິສັດ ກໍມີມາດຕະການເລື່ອງເອກະສານທີ່ໃຊ້ປະກອບແມ່ນທີ່ອີ່ຫຼີ ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດພິຈາລະນາໃໝ່ວ່າ ເຮົາຄວນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງແຕ່ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນມາກ່ອນດີກວ່າບໍ່ ສ່ວນເອກະສານອື່ນໆແມ່ນເອົາມາຕາມຫຼັງ ເມື່ອສໍາພາດຜ່ານແລ້ວ, ສໍາລັບບໍລິສັດຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ແມ່ນເອກະສານສະຫມັກມີແຕ່ ໃບຊີວະປະຫວັດ, ກ໋ອບປີ້ໃບປະກາດ, ກ໋ອບປີ້ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ ທີ່ເຫຼືອແມ່ນເອົາມາຕາມຫຼັງໄດ້

4. ເດັກເສັ້ນຫວາ? ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າເດັກທີ່ເກັ່ງ ແລະ ມີວິໄສທັດທີ່ກ້າວໜ້າດອກ

ບັນຫານີ້ມັກຈະເກີດກັບອົງກອນຫຼາຍໆແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງກອນທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວເຮົາໂດຍກົງຊະເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ຖ້າເປັນອົງການສາກົນ ຫຼື ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຂອງຕ່າງປະເທດບັນຫານີ້ຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຈື່ໄວ້ວ່າ ຈົ່ງພັດທະນາໂຕເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຢ່າຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້, ພ້ອມທີ່ຈະພົບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດດ້ວຍວິທີ່ສ້າງສັນ, ສັນຫາທຸກວິທີເພື່ອພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເຈົ້ານາຍ ຫຼື ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງເຮົາ. ເທົ່ານັ້ນລະ ເດັກເສັ້ນກໍໄດ້ແຕ່ເສັ້ນ ບໍ່ມີຜົນງານຫຍັງທຽບທ່ານເລີຍ.

5. ສະໝັກວຽກບ່ອນໃດກໍ່ຖາມຫາແຕ່ປະສົບການ

ຮູ້ບໍ່ວ່າປະສົບການໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດຜ່ານມາບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ເພາະສ່ວນຫຼາຍເຂົາຢາກຮູ້ແຕ່ວ່າເຈົ້າເຄີຍເຮັດຫຍັງເປັນຊິ້ນເປັນອັນມາແລ້ວ ຫຼື ຍັງເຊັ່ນ ຝຶກງານ, ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເຄີຍເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງມາກ່ອນ ນອກຈາກວຽກສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆຈຶ່ງຕ້ອງການຄົນມີປະສົບການສະເພາະດ້ານເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາປະສົບການຕ່າງໆໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນຮຽນ ເຊັ່ນການເຂົ້າຄ້າຍ, ເປັນອາສາສະມັກ ຫຼື ຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃນຂະນະທີ່ຮຽນກໍໄດ້.

ຖ້າຈະຂຽນອອກມາອີ່ຫຼີມັນໄດ້ປຶ້ມເປັນເຫຼັ້ມພຸ້ນລະສໍາລັບຫົວຂໍ້ນີ້ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນໍາສໍາລັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ຫຼື ກໍາລັງຊອກວຽກຢູ່ດັ່ງນີ້:

  1. ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໆ ທຸກດ້ານ ທຸກຄວາມຮູ້ ແຕ່ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກດີຕ້ອງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດນໍາ
  2. ຢ່າເລືອກວຽກຫຼາຍ ມີວຽກຫຍັງເຮັດໄປກ່ອນໂລດບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານເສີບ, ຄົນຂາຍເຄື່ອງຢູ່ມິນິມາກ, ຮັບຈ້າງ ແລະ ວຽກນ້ອຍໆອື່ນໆ ເພາະນີ້ຄືການສະສົມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ເຮົາບໍ່ອາດໂຊກດີໄດ້ວຽກດີໆໃນຕອນທໍາອິດ ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີສ່ວນຫຼາຍເລີ່ມຈາກເຮັດວຽກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້
  3. ຊອກຫາຄວາມຖະໜັດຂອງຕົນເອງບາງທີ່ມັນອາດຈະເຮັດເປັນອາຊີບໄດ້ເຊັ່ນ ມັກການແຕ່ງກິນ, ເຮັດຂະໜົມ ກະເປີດຂາຍອອນລາຍຈົນເຖິງຂາຍຕາມຕະຫຼາດ, ມັກຖ່າຍຄິບ ມັກເຮັດກິດຈະກໍາ ມັກເວົ້າວ່າລົງໂຊຊຽວ ກະລອງເປັນຢູທູບເບີ ເບິ່ງ ຫຼືບໍ່ກໍ່ເປີດເພຈ, ຮູ້ເສັ້ນທາງໄປມາດີ ກໍ່ລອງເຮັດຂົນສົ່ງ ແລະ ຊອກລູກຄ້າເອງ ໆລໆ
  4. ອອກໄປຊອກວຽກດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊອກໃຫ້ ຢ່າມັກສະບາຍຫຼາຍ ໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ງ່າຍຢ່າງທີມັນເຄີຍເປັນ
  5. ຢ່າສຸເຮີ່ກັນຮຽນສາຍໃດໜຶ່ງຫຼາຍ ເພາະສຸມື້ນີ້ວຽກຊ່າງເປັນວຽກທີ່ກໍາລັງໄດ້ເງິນດີບໍ່ວ່າຈະເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ, ຊ່າງກໍ່, ຊ່າງແປງເຮັດສີ

ເອົາເປັນວ່າຊໍ່ານີ້ກ່ອນເນາະ ຖ້າໃຜຢາກຮູ້ຫຍັງເພີ່ມກໍ່ຄອມເມັ້ນມາທີ່ເພສຕຶ່ມມື້ໜ້າມີເວລາແລ້ວຈະມາຕອບໃຫ້ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຖ້າຢາກເອົາໂຕລອດໃນສັງຄົມນີ້ຕ້ອງ ບໍ່ອາຍທໍາກິນ ບໍ່ໝິ່ນເງິນນ້ອຍ ບໍ່ຄອຍວາດສະໜາ.

ຝາກກົດ Like ກົດ Share ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.