fbpx
28/03/2019 5 ສິ່ງທີ່ເດັກຈົບໃໝ່ຕ້ອງມີ

5 ສິ່ງທີ່ເດັກຈົບໃໝ່ຕ້ອງມີ


ຮຽນໃກ້ຈະຈົບແລ້ວ ຕ້ອງກຽມພ້ອມຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວ ແລະ ທົດແທນບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບັນດິດໃໝ່ທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ຮູ້ຄືໂລກນອກໂຮງຮຽນນັ້ນມັນໂຫດຮ້າຍກວ່າທີ່ຈິດໃຈບາງຄົນຈະຮັບໄຫວ ສະນັ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າ 5 ສິ່ງທີ່ເດັກຈົບໃໝ່ຕ້ອງມີ ນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ແລ້ວຕ້ອງກະກຽມກັນແນວໃດ.

1. ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ແນ່ນອນວ່າຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຄວາມທະເຍີທະຍານນັ້ນເປັນສິ່ງທີດີ ແລະ ທຸກຄົນຄວນມີສິ່ງເລົ່ານີ້ໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ກະຕຸ້ນໂຕເອງ ເຊັ່ນວ່າ ເຮົາຈະໄປສະມັກວຽກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ເຮົາກໍຄວນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ໄປສະມັກວຽກ ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງກອນ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຈະພົບພໍ້ ພ້ອມທີ່ເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ສະເໝີ

ຈະໄປສະມັກວຽກແລ້ວເຮັດໂຕຫງອຍໆຄືວັນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດກໍຄົງຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະຫາວຽກໄດ້ ຫຼື ເຮັດໂຕຊິວໆເລື້ອຍເປື່ອຍໄປວັນໆ ອັນນັ້ນກໍບໍ່ເປັນການດີຕໍ່ຊີວິດຂອງໂຕເອງແນ່ນອນ

2. ຄວາມພ້ອມທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ

ການມີຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນ ຍ່ອມສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດເຮົາ. ຖ້າເຮົາອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຮ່າງກາຍກໍແຂງແຮງ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າຕ້ອງເດີນທາງໄກ ຫຼື ຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງງານ.

ສ່ວນດ້ານຈິດໃຈນັ້ນກໍເປັນການຕໍ່ສູ້ກັບອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ທັງຄວາມກົດດັນໃນອົງກອນ ຫຼື ນອກອົງກອນ ເວລາພົບພໍ້ກັບອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນ: ຜິດກັນເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າຮ້າຍ ຫຼື ລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈ ກໍລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກ້າວຜ່ານສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃຫ້ໄດ້

3. ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່

ສຳລັບບັນດິດໃໝ່ນັ້ນມັກຈະມີອາການທີ່ເອີ້ນວ່າ Dunning Kruger Effect ກ່າວຄືຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນັ້ນໆ ແຕ່ມັກຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນດ້ານນັ້ນໆ ພໍເລີ່ມມີຄວາມຊ່ຽວຊານແລ້ວຊໍ້າພັດໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈລົງ.

ສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ໃນສະຖານສຶກສານັ້ນບໍ່ອາດພຽງພໍ ເພາະວ່າຫຼັກສູດການຮຽນສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມັກຈະເປັນຫຼັກສູດເກົ່າ. ສະນັ້ນ, ບາງສະຖານະການບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນໂຮງຮຽນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ບັນດິດໃໝ່ຈຶ່ງຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ.

ຄົນທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ແມ່ນຈະໄດ້ປຽບກວ່າຄົນອື່ນ ເພາະສາມາດປັບໂຕເຂົ້າໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໄປຈຸດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

4. ຄວາມສາມັກຄີໃນໝູ່ຄະນະ

ການມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ປະເສີດທີ່ສຸດໃນອົງກອນ ເມື່ອໃດທີ່ຄົນໃນອົງກອນມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບອົງກອນນັ້ນທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ສະນັ້ນເດັກຈົບໃໝ່ ຢ່າຫຍິ່ງຍັດໂສ ຈົ່ງຖ່ອມໂຕ ແລະ ໃຫ້ກຽດລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍ ເພາະການສ້າງມິດນັ້ນຍ່ອມດີກວ່າສ້າງສັດຕູຢູ່ແລ້ວ

5. ຄວາມອົນທົນ

ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະສະມັກງານບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງອົດທົນຊອກວຽກເຮັດງານທຳໄປເລື້ອຍໆ ເມື່ອໄດ້ວຽກແລ້ວກໍຄວນອົດທົນພະຍາຍາມເຮັດພາລະກິດທີ່ຕົນໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ສະນັ້ນຄວາມອົດທົນ ອົດກັ້ນຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຄວນເວົ້າ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ກໍພຽງພໍແລ້ວ.

ຖ້າຄິດວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ກໍແຊໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ອ່ານ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.