5 Podcast ໄວ້ຮຽນພາສາອັງກິດຈາກ Google Podcast

By on

ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ Google ໄດ້ປ່ອຍແອັບໃໝ່ຊື່ວ່າ Google Podcast ເປັນແອັບທີ່ໄວ້ຟັງ Podcast ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ. ເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດເອົາ Podcast ທີ່ເຮົາຕ້ອງການມາເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງແລ້ວເປີດຟັງທີ່ຫຼັງກໍໄດ້. ເຊິ່ງໃນ Google Podcast ນີ້ມີ Podcast ຫຼາຍກວ່າ 1ລ້ານ ລາຍການໃຫ້ເຮົາໄດ້ຟັງກັນຈົນເມື່ອຍໄປເລີຍລະ.

ແຖມຍັງມີລະບົບຄົ້ນຫາມາໃຫ້ເຮົາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ເວລາຟັງກໍສາມາດເລື່ອນໄປໜ້າກັບຫຼັງ ແຖມຍັງສາມາດປັບຄວາມໄວຂອງສຽງໄດ້ອີກ. ທີ່ເໝາະທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດ Subscribe ຊ່ອງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ

The English We Speak

Stories-Podcast

Speak English Now Podcast

Daily Easy English Expression Podcast

All Ears English Podcast

 

Podcast ແມ່ນຫຍັງ?

Podcast ແມ່ນການກະຈາຍສຽງຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສົນທະນາ, ສຳພາດ, ຫຼື ເລົ່າເລື່ອງ ເຊິ່ງໂດ່ງດັງຫຼາຍໃນຊ່ວງປີ 2004 ສາມາດຟັງອອນລາຍ ຫຼື ດາວໂຫຼດເກັບໄວ້ໃນຄອມຂອງເຮົາໄດ້. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເຮົາສາມາດຟັງຜ່ານໂທລະສັບ ມືຖືຂອງເຮົາໄດ້ແລ້ວ ທັງ iOS ແລະ Android ກໍມີໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້

Podcast ມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

ໃຫ້ຄິດງ່າຍໆ Podcast ແມ່ນ Youtube ໃນຮູບແບບສຽງທີ່ບໍ່ມີພາບ ເຮົາສາມາດໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ອາດຈະໄວ້ຟັງບົດສຳພາດ ຫຼື ບົດນິທານທີ່ເຂົາອ່ານໃຫ້ຟັງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອ່ານເອງ ພຽງແຕ່ຟັງເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບນັກສຶກສາອັງກິດກໍສາມາດໃຊ້ເຝິກຟັງພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະມີບົດຄວາມດີໆຫຼາຍບົດຄວາມກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດ ເປັນການເຝິກໃຊ້ງານພາສາອັງກິດພ້ອມກັບເຝິກຟັງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ອອກອາກາດກໍສາມາດໃຊ້ເພື່ອເປັນສື່ກາງເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ລວມໄປເຖິງສາມາດເປີດໂຄສະນາໄດ້ ເປັນວິທີຫາເງິນອີກວິທີທີ່ຕ່າງປະເທດເຂົາໃຊ້ມາດົນແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.