fbpx
22/05/2019 Planking ວັນລະນິດ ຈິດແຈ່ມໃສ

Planking ວັນລະນິດ ຈິດແຈ່ມໃສ


ຮູ້ບໍ່ວ່າການ Plank ມີຂໍ້ດີຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແມ່ນດີຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈັນ ພຽງແຕ່ທ່ານ Plank ມື້ລະ 1 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາມາເບິ່ງ 5 ຂໍ້ດີຂອງການ Plank ມີຫຍັງແດ່

ຫຼຸດພຸງ

ການທີ່ເຮົາ Plank ທຸກມື້ ມື້ລະ 1 ນາທີນັ້ນກໍເທົ່າກັບການບໍລິຫານກ້າມເນື້ອສ່ວນໜ້າທ້ອງ ແລະ ກ້າມເນື້ອແກນກາງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຈະຕ້ອງກຶງໂຕຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮົາທຳການ Plank. ແນ່ນອນການຫຼຸດໜ້າທ້ອງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວບຄູ່ກັບການຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງໜ້າທ້ອງຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ຫຼຸດອາການເຈັບຫຼັງ

ດັ່ງທີ່ບອກວ່າການ Plank ແມ່ນການກຶງກ້າມເນື້ອແກນກາງຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອສ່ວນນັ້ນໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ມີຄວາມແຂງແຮງ. ເຊິ່ງອາການເຈັບຫຼັງກໍມາຈາກກ້າມເນື້ອແກນກາງ ແລະ ກ້າມເນື້ອແຜ່ນຫຼັງອັກເສບ ຫຼື ໃຊ້ງານຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ແຂງແຮງພໍທີຈະຮັບນໍ້າໜັງຂອງຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ຕົນເອງແບກ. ສະນັ້ນການ Plank ກໍເທົ່າກັບການອອກກຳລັງກ້າມເນື້ອແກນກາງ ແລະ ແຜ່ນຫຼັງໄປພ້ອມໆກັນ.

ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ

ການອອກກຳລັງກ້າມເນື້ອ ຫຼື ການອອກກຳລັງກາຍທຸກຊະນິດນັ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຜົນມາຈາກກ້າມເນື້ອ ແລະ ເອັນທີ່ຈະຕ້ອງອອກແຮງຕອນທີ່ເຮົາ Plank ນັ້ນລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາຍືດຍຸ່ນທັງຕົນໂຕເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ອາລົມດີຂຶ້ນ

ການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນໃຫ້ຜົນດີທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເນື່ອງຈາກກວ່າກາຍໄດ້ອອກກຳລັງກາຍກໍເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີ ທາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍກໍເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ ກິນເຂົ້າກໍແຊບ ນອນກໍຫຼັບດີ ເຮັດໃຫ້ອາລົມຈິດກໍແຈ່ມໃສ ບໍ່ຮ້າຍງ່າຍ ແຖມຍັງນານເຖົ້າອີກດ້ວຍ. ການ Plank ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍຫຼາຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ບໍ່ຕ້ອງການສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ບຸກຄະລິກດີຂຶ້ນ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍສະໄໝນີ້ເປັນສັງຄົມກົ້ມໜ້າ ນັ່ງລ້າໆແລ້ວໄຖໆໜ້າຈໍ ເວລາເຮັດວຽກກໍນັ່ງໜ້າຈໍຈັບຄີບອດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຖືກຫໍ່ ຫຼືເຂົາເອີ້ນວ່າອາການໄຫຼ່ຫໍ່ ຫຼື ບ່າຫໍ່ ເປັນລັກສະນະຫຼັງກົ່ງ ບ່າໄຫຼ່ຫົດເຂົ້າ ເອິກບໍ່ຢືດອອກ. ການທີ່ເຮົາ Plankingນັ້ນ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຖືກຢືດອອກ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ ແລະ ປັບປຸງບຸກຄະລິກໃຫ້ຫຼັງຊື່, ບ່າໄຫຼ່ເປີດກວ້າງ ເອິກຢືດຂຶ້ນ ບຸກຄະລິດດູດີທັງເວລານັ່ງ ແລະ ເວລາຢືນ.

ການ Plank ທີ່ໄດ້ຜົນຄວນເຮັດແນວໃດ

 • ນອນຂວ້າມໜ້າລົງພື້ນ ຕັ້ງສອກທັງສອງດ້ານຄໍ້າພື້ນໄວ້ ແລະ ຕີນຢັນພື້ນດ້ວຍປາຍນິ້ວ
 • ກຶງໂຕ ຫຸບໜ້າທ້ອງ
 • ເງີຍໜ້າ
 • ກຶງຂາ ແລະ ແຂນທຸກສ່ວນ
 • ຢ່າໃຫ້ແອວ ຫຼື ທ້ອງ ຫຼືສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຕົກ
 • ພະຍາຍາມຂະໜານກັບພື້ນ

ການ Plank ທີ່ຜິດ

 • ທ້ອງຕົກລົງຕໍ່າ
 • ບໍ່ກຶງໜ້າທ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຫຸບທ້ອງ
 • ບໍ່ກຶງກ້າມເນື້ອສ່ວນແຂນ ແລະ ຂາ
 • ບໍ່ເງີຍໜ້າ
 • ສອກຫ່າງ ຫຼື ໃກ້ກັນເກີນໄປ

ທ່າ Plank ແບບຕ່າງໆ ໄວ້ປ່ຽນໄປແຕ່ລະມື້

 

ພາກັນ Plank ແລ້ວຖ່າຍຮູບສົ່ງມາໃຫ້ແອັດເບິ່ງແດ່ເດີ້

ມື້ລະ 1 ນາທີກໍພໍແລ້ວ ຖ້າແຂງແຮງແລ້ວກໍເພີ່ມເວລາຂຶ້ນ

Source: https://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2014/12/05/5-plank-benefits.aspx


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.